Što je to mač Duha?

Izraz „mač Duha“ nalazi se na samo jednom mjestu u Bibliji, Efežanima 6,17. Mač je dio duhovne opreme za koju Pavao govori kršćanima da stave na sebe kako bi se mogli učinkovito boriti protiv zla (Efežanima 6,13).

Mač je ujedno i napadačko i obrambeno oružje koje služi da sebe zaštitimo od zla, ili za napad neprijatelja kako bismo ga nadvladali. Za vojnika je bilo nužno da dobije strogu obuku u vezi pravilnog korištenja svog mača kako bi iz toga izvukao maksimalnu korist. Svi kršćanski vojnici trebaju istu strogu obuku kako bi mač Duha, „to jest riječ Božju“ znali pravilno koristiti. Budući da je svaki kršćanin u duhovnoj borbi protiv sotonskih sila ovog svijeta, moramo znati kako pravilno koristiti Riječ. Tek tada će obrana protiv zla biti učinkovita, a napad koristan „za rušenje utvrda“ pogreški i laži (2. Korinćanima 10,4-5).

Riječ se također naziva mač u Hebrejima 4,12. Ovdje se Riječ opisuje kao živa, i djelotvorna, i oštrija od svakog dvosjeklog mača. Rimski mač je uobičajeno bio dvosjekli, čime je bio bolji za prodor i rezanje s obje strane. Biblijski koncept prodiranja podrazumijeva da Božja Riječ dopire do „srca“, same srži djelovanja, i otvoreno izlaže motive i osjećaje onih koje dotiče.

Svrha mača Duha – Biblije – jest ojačati nas i osposobiti nas da izdržimo napade Sotone (Psalam 119,11; 119,33-40; 119,99-105). Duh Sveti koristi moć Riječi za spašavanje duša i davanje duhovne snage kako bismo bili zreli vojnici za Gospodina. Što bolje poznajemo i razumijemo Božju Riječ, bit ćemo korisniji u činjenju Božje volje i učinkovitiji u obrani protiv neprijatelja naše duše.

NAJNOVIJE!