Što mislimo pod molitvom? Vjerujem da bi velika većina kršćana rekla: “Molitva je traženje nečega od Boga.”

Ali molitva je sigurno više nego da “Bog samo obavlja sitne poslove za nas”, kao što je netko rekao. Ona je nešto više nego kad prosjak kuca na bogataševa vrata.

Riječ “molitva” zapravo znači “upućena želja nekome”, što znači Bogu. Sve što prava molitva traži jest sâm Bog jer s njime dobivamo sve što nam je potrebno.

PROČITAJTE: Molitva na koju Bog najviše voli odgovoriti

Molitva je jednostavno “okretanje duše Bogu”. David to opisuje kao podizanje duše do živog Boga. “K tebi, Jahve, uzdižem dušu svoju” (Ps 25,1). Kakav krasan opis molitve!

Kad poželimo da Gospodin Isus vidi našu dušu, želimo i da ljepota svetosti bude u nama. Kad uzdižemo svoju dušu Bogu u molitvi, to Bogu daje priliku da vrši u nama i s nama svoju volju.

Molitva je stavljanje nas samih Bogu na raspolaganje. Bog je uvijek na našoj strani, ali mi nismo uvijek na njegovoj. Kad čovjek moli, to je prilika Božja.

Izvor: Klečeći kršćanin