Što muslimanke vide u Kristu?

Muslimanke privlači Krist, jer je poznavanje Njega upravo taj obilan život za koji su stvorene.

Nikada neću zaboraviti kada sam sjedila pored bliske prijateljice, koja mi je pokušavala objasniti kakav je bio život za muslimanke. Pokazala mi je dva prsta i rekla je: „Ti ne razumiješ. Žene su broj dva, mi smo broj dva!

“ Vidjela je da zbog svoje mladosti i naivnosti jednostavno nisam razumjela stvari, kroz koje je ona prolazila. Osjećala je moju zbunjenost, pa je pokušavala na pristupačniji način objasniti stvari: „Tako će jednostavno stvari ondje biti.“

Naša se obitelj preselila u zemlju u kojoj su 99% stanovništva muslimani. Pokušavala sam naučiti nov jezik, prilagoditi se na drugačiju kulturu i pokušala sam pokazati tim prekrasnim ženama da, po Božjem planu, one nikako nisu broj dva. No uvidjela sam da njihova najveća potreba ni za mene ni za koga drugoga nije da ih pokušam uvjeriti; trebale su upoznati Krista. Trebale su zaista vidjeti Mesiju koji ih bezuvjetno voli i koji im nudi obilan život, za kakav su i stvorene.

Tijekom jednog desetljeća života s tim ženama, naučila sam da su žudjele čuti četiri važne istine.

1. Krist vidi i poštuje žene.

Kada su žene pokrivene burkom i hidžabom prvi puta čule priču o ženi koja je krvarila u Evanđelju, često su se vrlo lako mogle poistovjetiti s njome. To je bila žena koja se osjećala nevidljivo, nečisto i kao da je sama. No tada čuju da ju je Krist vidio, prišao joj i nazvao je ”kćeri”. (Luka 8, 43-48)

Netko mi je jednom rekao da su u zemlji u kojoj smo živjeli, devetorica od desetorice muškaraca varali svoje žene. Iako ne mogu potvrditi tu statistiku, znam da je bračna nevjera bila jako raširena. Mnoge od mojih prijateljica osjećale su se usamljeno i nevoljeno. Mi bismo ih nakon toga upoznali s pričom Hagare, iz knjige Postanka. Njihova srca često bi omekšala kada bi čitale o tome da Hagara, iako sama, zlostavljana i u strahu, zapravo nikada nije bila sama. U stvari, Bog joj je poslao anđela, kako bi donio riječi ispunjene nadom izravno ovoj ženi bez muža, koja je bila u potrebi.

Muslimani su naučeni da je Bog uzvišen, no oni možda nikada neće naučiti da je također vrlo blizu nama i da je On osoban Bog. Muslimanske čeznu za time da upoznaju Boga koji ih voli, koji ih intimno poznaje i koji ih intimno razumije. Njihova srca pronalaze nadu kada nauče ne samo da Krist vidi žene; On na njih gleda s dostojanstvom i čašću.

2. Krist ženama nudi jednaku priliku.

U nekim dijelovima svijeta, muslimanke i djevojke nemaju iste prilike kao dječaci i muškarci. Jedna od mojih najdražih prijateljica školovala se za strojarstvo, no i dalje je morala dobiti potpisan pristanak od svoga muža ili oca, kako bi mogla raditi u polju u kojem je dobila diplomu. Osjećala se obeshrabreno i neuvaženo.

Petkom mnogi muškarci u našem gradu išli bi u lokalne džamije. Žene ili ne bi bile pozvane ili bi smjele biti u malenim, odvojenim prostorijama, koje bi bile udaljene od glavne prostorije za štovanje, kako ne bi ometale muškarce u njihovom obredu. U islamu, čak je i ”raj” za muslimanske žene orijentiran oko muževa; to je mjesto u kojem će navodno muslimani uživati u velikom broju žena, za cijelu vječnost.

Suprotno tomu, Kristov odnos sa ženama ne ide preko oca ili muža. Muslimanske žene imaju izravan pristup Bogu, koji ih poziva u osoban odnos sa sobom. Krist je rekao ometenoj Marti da je Marija odabrala dobru stvar, kada je željela sjesti do Njegovih nogu i slušati Ga. (Luka 10, 38-42) Svakoj muslimanski ponuđena je jednaka prilika. Ne samo da su dobrodošle u Kristova učenja, nego im uz to sam Krist nudi svoje zajedništvo.

VIDI OVO: Zašto kršćani trebaju voljeti muslimane?

3. Krist ženama daje svrhu i značenje.

Muslimanke žude za svrhom i radom koji ima značenje. Ono što rade u svojim domovima se cijeni, no život može biti težak za one koje se ne udaju ili koje ne mogu imati djecu. One žude za time da čuju kako Bog ima plan i svrhu za njihove živote; kako su stvorene za dobra djela.

Zahvaljujući Božjem planu stvaranja i kroz Krista, žene imaju jedinstvene uloge i u crkvi i u svijetu. (Efežanima 2, 10) U Kristovim posljednjim riječima, koje je uputio učenicima, poziva ih neka stvaraju učenike među svim narodima i neka uče druge da čine isto. To znači da žene koje slijede Krista odigravaju ključan segment u najvažnijem djelu, kojeg treba obaviti Božji narod. Poslanje žena jest da budu plodne i da se razmnožavaju, čak i ako nemaju djecu.

Duh Sveti osnažuje žene koje slijede Krista, da budu svjedokinje: oprema ih duhovnim darovima, kako bi izgrađivali i služili Crkvi. (Djela 1, 8; 1. Korinćanima 12) Žene trebaju koristiti svoje darove, kao duhovne sestre i majke, kako bi dijelile Evanđelje, podučavale druge i pomogle u podizanju moćno mnoštvo sljedbenika Krista. Muslimanske žene stvorene su za značajne, važne poslove.

4. Krist ženama daje vječnu nadu.

Prema tradiciji, Muhamed uči da će velika većina onih koji će završiti u paklu biti žene. No Biblija uči da Bog voli cijeli svijet i da je poslao svoga Sina da umre i uskrsne za sve ljude; ljude oba spola, svih kultura, naroda, nacija i etničke pripadnosti. Svatko tko povjeruje u Krista imat će vječni život. (Ivan 3, 16) Krist ženama nudi nadu, budućnost i to da će imati baštinu u raju. (1. Petrova 1, 4)

U stvari, Krist je privlačan muslimankama, često puta više nego muslimanski muškarci, je im na jedinstven način nudi poštovanje, vrijednost, dostojanstvo i nadu. Žene su stvorene kako bi bile viđene i znane: kako bi voljele Stvoritelja svim svojim srcem. Stvorene su kako bi učile od Kista i kako bi Ga upoznavale; kako bi Ga naučile voljeti svim svojim umom. Stvorene su za značajan rad; kako bi Ga voljele svom svojom snagom.

U Kristu, žene imaju slobodu za proslavljanje Boga, za što su i stvorene. Muslimanke privlači Krist, jer je poznavanje Njega upravo taj obilan život za koji su stvorene.

Autorica: Cyndi Logsdon; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Thegospelcoalition.org; Prevedeno i objavljeno uz dopuštenje portala Thegospelcoalition.org koje vrijedi za Novizivot.net.