Tko je bila Hagara u Bibliji?

Hagara u Bibliji je bila egipatska sluškinja Sare, Abrahamove žene. Dok je Sara bila neplodna, dala je svoju sluškinju Hagaru Abrahamu kao konkubinu (Postanak 16). Tako je Hagara začela i postala majka Išmaela.

Međutim, Hagara je možda najpoznatija po tome što je Boga imenovala El Roi, “Bogom Svevidom” ili ”Bogom koji me vidi”.

Kada se Hagara pridružila Abramu?

Tijekom gladi u Kanaanu, Sara i Abraham (još se u to vrijeme zvali Saraja i Abram) i njihovo domaćinstvo otišli su u Egipat. Postanak 12,16 bilježi da je Abraham stekao bogatstvo, uključujući i sluškinje dok je bio u Egiptu.

Možda se Hagara pridružila njihovom domaćinstvu u to vrijeme. U Postanku 15,4 Bog je obećao Abrahamu: “Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak.”

Međutim, Saraja je bila neplodna i nije mu još rodila djecu.

”Tako, pošto je Abram proboravio deset godina u zemlji kanaanskoj, njegova žena Saraja uzme Hagaru, Egipćanku, sluškinju svoju, pa je dade svome mužu Abramu za ženu.” (Postanak 16,3).

Ova praksa rađanja djece konkubine ili priležnice u ime neplodne žene bila je uobičajeno prihvaćena u to vrijeme, što dokazuju neki stari asirski bračni ugovori, kao što je primjerice Hamurabijev zakonik.

Saraja je rekla: “Vidiš, Jahve me učinio nerotkinjom. Hajde k mojoj sluškinji, možda ću imati djece.” (Postanak 16,2).

Saraja nije vjerovala da će Bog ispuniti obećanje

Saraja nije vjerovala da će Bog ostati vjeran svom obećanju Abrahamu pa je uzela stvar u svoje ruke kako bi osigurala da se ovo proročanstvo ispuni. Saraja je gledala na Hagaru kao korisnog pijuna u svojim planovima.

Hagara je začela, a Postanak 16,4 napominje da je “s prijezirom gledala na svoju gospodaricu”. Taj prijezir potaknuo je Saru da je maltretira, pa je Hagara pobjegla u pustinju.

Hagara je u pustinji susrela Boga

Hagara je u pustinju u koju je protjerana susrela Boga. Anđeo Gospodnji ukazao joj se na izvoru i naložio joj: “Vrati se svojoj gospodarici i pokori joj se!” (Postanak 16,9). Međutim, On joj je također pružio sigurnost i obećanje rekavši: “Tvoje ću potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neće moći ni prebrojiti.”(Postanak 16,10.

Bog je vidio Hagarinu situaciju, čuo je njezinu patnju i došao joj u susret unatoč činjenici da nije imala društveni položaj, politički utjecaj ili vjerski autoritet.

Bila je strankinja, korištena je kao alat u tuđim planovima. Nije imala prava na svoju djecu, pa čak ni na sebe, ali Bog je znao njezinu situaciju i osobno se susreo s Hagarom.

Ova neočekivana Božja pažnja potaknula ju je da kaže: “Ti si El Roi – Svevid Bog”, jer – reče ona – “vidjeh Boga i nakon viđenja – još živim!” (Postanak 16,13). Hagara se vratila Sari i rodilaJišmaela.

Hagara i anđeo
Foto: Wikipedia

Trinaest godina kasnije Bog je ispunio obećanje

Trinaest godina kasnije Bog je ponovio svoje obećanje Abrahamu da će mu preko svoje supruge Sare dati sina. U to je vrijeme Bog također zatražio od Abrahama da uvede obrezivanje kao znak saveza između njih dvoje.

Dakle, u dobi od 99 godina Abraham je obrezao sebe i svog 13-godišnjeg sina Išmaela, kao i ostale muškarce u svom kućanstvu (Postanak 17,23-25). Godinu dana kasnije, Sara je rodila Izaka (Postanak 21,5). Ova promjena statusa ponovno je dovela do sukoba u vezi između Sare i Hagare.

Sara je kasnije molila Abrahama: “Otjeraj tu sluškinju i njezina sina, jer sin sluškinje ne smije biti baštinik s mojim sinom – s Izakom!” (Postanak 21,10).

Bog je rekao Abrahamu da pusti Hagaru i Jišmaela, obećavajući da će se preko Izaka umnožiti Abrahamovo potomstvo, ali i da će od Jišmaela stvoriti narod jer je bio Abrahamov sin (Postanak 21,13).

Hagara i Jišmael su lutali pustinjom

Postanak 21,14–16 bilježi da su, nakon što im je Abraham dao neke odredbe, Hagara i Jišmael „otišli i lutali u pustinji Beer Šebe … [misleći da će joj sin umrijeti Hagara] podigla je glas i zaplakala“. Ponovno se Bog susreo s Hagarom u pustinji.

Anđeo Božji obratio se Hagari s riječima: “Ne boj se! Jer je Bog čuo plač dječaka u njegovoj nevolji. Na noge! Digni dječaka i utješi ga, jer od njega ću podići velik narod.” (Postanak 21,17–18).

Uistinu, Bog je ispunio to obećanje jer Postanak 25,16 završava s popisom Jišmaelovih potomaka: “To su Jišmaelovi sinovi i to su njihova imena prema njihovim naseljima i taborištima: dvanaest poglavica od isto toliko plemena.” (Postanak 25,16).

Hagara je dokaz da Bog vidi svačiju situaciju

Hagarina priča pokazuje da Bog vidi svakog pojedinca i poznaje situacije s kojima se svaka osoba suočava. Ima suosjećanja s onima koji trpe nepravdu, sposoban je pružiti utjehu i vjeran je u ispunjavanju Svojih obećanja.

Bog ju je cijenio, blagoslivljajući je potomcima koji su postali veliki narod. Veliki blagoslov je i spomen na nju u Svetom pismu s privilegijom da Boga imenuje s posebnim imenom – El Roi – Bogom koji sve vidi.

Prema članku objavljenom na portalu Thecompellingtruth.org

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!