Od kuda potječu materijalni blagoslovi? U Bibliji piše: Nego spomeni se Gospoda, Boga svojega; jer on je taj, koji ti dade snagu, da pribaviš bogatstvo, da tako ispuni zavjet svoj, što ga je zakletvom potvrdio ocima tvojim, kao što se dogodi danas. (Ponovljeni zakon 8,18 ŠA)

Može li se novac ispriječiti pred mnogo važnijim stvarima? Bogatstvo može postati središte našeg života i zauzeti Božje mjesto. U Bibliji piše: Ovako veli Gospod: “Neka se ne hvali mudrac mudrošću svojom! Neka se ne hvali jaki jakošću svojom! Neka se ne hvali bogati bogatstvom svojim! Ne, time neka se hvali, tko se hoće hvaliti, što je tako razuman, te spoznaje mene, da sam ja Gospod, koji činim na zemlji milost, pravo i pravednost; takav se dopada meni.”(Jeremija 9,23.24 ŠA)

Bogatstvo može izazvati pogrešan odnos prema materijalnim dobrima. U Bibliji piše: Onda nastavi: “Pazite i čuvajte se od svake lakomosti! Ako tko i obiluje, njegov život nije ipak osiguran njegovim imanjem.” (Luka 12,15 ŠA)

Nije mudro davati prioritet financijskom uspjehu. U Bibliji piše: Nitko ne može dva gospodara služiti. Ili će na jednoga mrziti i drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prianjati i drugoga prezirati. Ne možete Bogu služiti i mamoni. (Matej 6,24 ŠA) Jer koji hoće da se obogate, upadaju u napast, zamku, i u mnoge lude i škodljive želje, koje bacaju ljude u propast i pogibao. (1. Timoteju 6,9 ŠA)

Iako nije nemoguće, bogatome je teško ući u Božje kraljevstvo. U Bibliji piše: Isus pogleda naokolo i reče učenicima svojim: “Kako je teško bogatima ući u kraljevstvo Božje!” Učenici se uplašiše od riječi njegovih. A Isus im opetova: “Djeco, kako je teško onima, koji se uzdaju u imanje i dobro, ući u kraljevstvo Božje! Lakše deva ide kroz iglene uši, negoli bogataš u kraljevstvo Božje.” (Marko 10,23-25 ŠA)

Ljubav prema novcu vodi k zlu. U Bibliji piše: Jer je korijen sviju zala lakomstvo, kojemu neki predavši se zalutaše od vjere i na sebe navukoše jade mnoge. (1. Timoteju 6,10 ŠA)

Pohlepa često prati blagostanje ali može izazvati zločin. U Bibliji piše: Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. (Jakov 4,1.2 JB)

Istina je, što više daješ, to će veća biti tvoja nagrada. U Bibliji piše: Prodajte što imate, i dajte od toga milostinju! Pribavite sebi torbe, što ne stariju, neprolazno blago u nebu, kojemu se tat ne približuje, niti ga moljac ne razjeda! Jer gdje je vaše blago, ondje je i srce vaše. (Luka 12,33.34 ŠA)

Koju vrstu ulaganja preporuča Bog? U Bibliji piše: Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj, da se ne ponose, niti uzdaju u bogatstvo nestalno, nego u Boga živoga, koji nam sve da je obilato za užitak. Neka dobro čine, neka se obogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi i međusobno dijele. Neka skupljaju sebi blago kao dobar temelj za budućnost, da postignu život istiniti! (1. Timoteju 6,17-19 ŠA)

Važan podsjetnik za vlasnike imetka. U Bibliji piše: Zemljište i tlo ne smije se dakle prodavati zauvijek, jer zemlja pripada meni, a vi ste samo stranci i ukućani kod mene. (Levitski zakonik 25,23 ŠA)

Zadovoljstvo nije povezano s količinom novca ili veličinom imetka. U Bibliji piše: Znam i oskudijevati, znam i obilovati; u svemu i u sve sam se uputio, i sit biti, i gladovati, i izobilovati i nemati! Sve mogu u onome, koji me krijepi. (Filipljanima 4,12.13 ŠA)

Bog nas traži da Mu vratimo desetinu (10%) i prinose, a On nam zauzvrat obećava neograničene blagoslove. U Bibliji piše: “Smije li čovjek varati Boga, a vi mene varate i još pitate: ‘U čem da smo te varali?’ Eto, u desetini i u prinosu. Prokletstvom ste opterećeni; jer me varate vi, sav narod. Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu! Okušajte me ipak u tom”, veli Gospod nad vojskama, neću li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja! (Malahija 3,8-10 ŠA)

Krist podupire davanje desetine. U Bibliji piše: Jao vama, književnici i farizeji, licemjeri jedni, koji dajete desetinu od metvice, komorača i kima, dok  zanemarujete najvažnije u zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Ovo je zadnje trebalo činiti, a ono prvo ne propustiti. (Matej 23,23 KS)

Kako mogu svi, bogati i siromašni, slaviti Boga? U Bibliji piše: Daj čast Gospodu posjedom svojim i prvinama svega dohotka svojega! (Izreke 3,9 ŠA)

Ako Bogu damo prvo mjesto, On će se pobrinuti za sve naše potrebe. U Bibliji piše: Tražite najprije kraljevstvo Božje i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. (Matej 6,33 ŠA)

Koji je financijski savjet dao Salamon, najmudriji i najbogatiji čovjek na svijetu? U Bibliji piše:Tko ljubi novce, nema nikada dosta novaca; tko ljubi bogatstvo, nema nikada dosta dobitka. I to je taština. Množi li se dobro, množe se i ništitelji njegovi, pa što ima posjednik od toga, osim da to gleda. Sladak je san radniku, Jeo malo ili mnogo; a bogatašu ne da do sna doći presitost. Ima ljuto zlo, što ga vidjeh pod suncem: bogatstvo, od posjednika svojega čuvano na vlastitu nesreću. To bogatstvo propadne kojom zlom nezgodom; ako ima sina, ne ostane ništa u ruci njegovoj. Kao što je došao gol iz krila materina, tako mora opet da otiđe. Za trud svoj ne nosi od svega toga ni toliko, što bi mogao ponijeti sa sobom u ruci svojoj. I to je ljuto zlo: kako je došao, tako mora da otiđe. Što ima čovjek od toga, da se trudi za vjetar? Uz to jede svega vijeka svojega u mraku, u mnogom jadu, u žalosti i ljutnji. … Za svakoga čovjeka, kojemu je Bog dao bogatstvo i posjed i kojemu je dopustio, da od toga uživa, svoj dio uzima i da se veseli uz trud svoj, to je dar Božji. Onda ne mozga više mnogo o danima života svojega; jer ga Bog drži zaposlena radošću srca njegova. (Propovjednik 5,10-20 ŠA)

Što Sveto pismo govori o mojim mjesečnim računima? U Bibliji piše: Podajte dakle svima što ste dužni: komu porez, porez; kojemu carinu, carinu; kojemu strah, strah; kojemu čast, čast. Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi bližnjega, ispunio je zakon. (Rimljanima 13,7.8 ŠA)

Budite oprezni kod jamstva za nečiji kredit. U Bibliji piše: Ne pripadaj k onima, koji podaju ruku, k onima, koji jamče za dugove! Ako ne možeš platiti, zašto da se odnese postelja ispod tebe?(Izreke 22,26.27 ŠA)

Koje upozorenje imamo u vezi s posuđivanjem novca? U Bibliji piše: Bogat gospodari nad siromasima; tko uzaima, sluga je vjerovnika. (Izreke 22,7 ŠA)

Bog očekuje da u poslovanju budemo pošteni. U Bibliji piše: Mjere i tezulje pripadaju Jahvi; njegovo su djelo i svi utezi. (Izreke 16,11 JB)

Od onih koji žele ugoditi Bogu očekuje se poštenje i čestitost. U Bibliji piše: Tko je pravedan i govori iskreno; tko mrzi na dobitak od nasilja; tko otresa ruku svoju da ne primi poklona; tko zatiskuje uši svoje, da ne čuje za krv; tko zatvara oči svoje, da ne vidi zla s dopadanjem, taj će stanovati na visinama. (Izaija 33,15.16 ŠA)

Važno je raditi za vlastito uzdržavanje. U Bibliji piše: Jer čujemo, da neki neuredno žive među vama, ništa ne rade, nego se bave ništavim stvarima. Takvima zapovijedamo i opominjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu, da mirno radeći svoj kruh jedu. (2. Solunjanima 3,11.12 ŠA)

IZVORBiblijainfo.net