Što trebamo znati o Sudnjem danu?
Snimka zaslona: YouTube

O Sudnjem danu trebamo znati da je to dan kada će Bog suditi svakoj osobi koja nije vjerovala u njega i uništiti Đavla. Vjernicima neće biti suđeno.

Postoje mnogi odlomci, posebno u starozavjetnim prorocima, gdje Bog izriče presudu nad određenom skupinom ljudi, ali to je različito od konačnog suda koji tek treba doći.

Izraz Sudnji dan često se koristi kada se govori o presudi Velikog bijelog prijestolja. To je dan kada Bog izriče konačni sud svakoj osobi koja nije u njega vjerovala i kada će uništiti Đavla i njegove demone. To je dan koji donosi kraj ovog svijeta i početak novih nebesa i nove zemlje.

Sud Velikog bijelog prijestolja

“I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe.” (Otkrivenje 20, 11)

Jedno od viđenja koje je Ivan primio zabilježeno je u Otkrivenju 20 i odnosi se na presudu koja će se dogoditi nakon Kristova drugog dolaska.

Nakon što se Isus vrati, Đavao će biti zatvoren 1000 godina, a za to vrijeme Krist će vladati kao kralj na zemlji (vrijeme koje se često naziva Kristovom tisućljetnom vladavinom). Kad se završi 1000 godina, Đavao će biti oslobođen i zauvijek poslan u ono što Biblija naziva ognjeno jezero (Otkrivenje 20, 7-10).

Biblija opisuje što će se dalje dogoditi.

“I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.” (Otkrivenje 20, 12-15)

Ovaj se događaj često naziva Sudom Velikog bijelog prijestolja. Otkrivenje prikazuje Isusa kao suca nad živima i mrtvima, ulogu koju je predvidio tijekom svoje zemaljske službe: “Otac nikoga ne sudi, već je sinu predao sud” (Ivan 5, 22).

Jer svima nam se valja pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. (2. Korinćanima 5, 10)

Sud Velikog bijelog prijestolja

Prorok Daniel također je napisao o ovom vremenu u viziji koja mu je dana stotinama godina ranije.

“Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.” (Daniel 7, 9-10)

To je konačni Božji sud čovječanstvu. Nakon ovog događaja više nikada neće biti potrebno suđenje i Bog više nikada neće trebati djelovati kao sudac.

Sudnji dan nije samo dan gnjeva, već i dan radosti

Vjernici u Isusa Krista neće biti suđeni u skladu s njihovim grijesima, već na temelju Kristove pravednosti koja im je pripisana vjerom (Efežanima 2, 1–10; 2. Korinćanima 5, 16–21).

On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. (Kološanima 2, 13-14)

Nakon suda dolazi novi život u savršenstvu za sve koji su svoj život dali Kristu i živjeli za Njega. Ivan kaže:

“I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.” (Otkrivenje 21, 1-4)

Sudnji dan nije samo dan gnjeva, već i dan radosti

Oni koji iskreno slijede Krista mogu se radovati nadolazećem sudu, jer će on donijeti pravdu i život u savršenstvu s Bogom. Boli i kušnji više neće biti.

Najvažnije što trebamo znati o Sudnjem danu je rečeno. Ako se još niste okrenuli Isusu radi spasenja, ne odgađajte! Danas možete biti izbavljeni od svojih grijeha i uvjereni da ćete, kada dođe Sudnji dan, biti opravdani zbog Kristova djela na križu za vas.

Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda! (Psalam 95, 7-8)

PROČITAJTE JOŠ: