Strah od Boga: Zašto je važno bojati se Boga?

Što znači imati strah od Boga? Ako je strah nezdrav u bilo kojem smislu, zašto Ga trebamo imati u odnosa na Boga?

Strah od Boga znači imati poštovanja prema Njemu i biti Mu poslušan. To znači da ga priznajete za svoga Stvoritelja i dajete mu pravo da bude vaš Gospodin. To znači da djelujete iz strahopoštovanja prema Njemu.

U Starom se zavjetu daje jasna veza između strahopoštovanja prema Bogu i držanja Njegovih zapovijedi i služenja: „Zato sad, Izraele, što od tebe išće Gospod, Bog tvoj, nego da se bojiš Gospoda, Boga svojega, da hodiš svim njegovim putovima i da ga ljubiš; i da služiš Gospodu, Bogu svojemu, svim srcem svojim i svom dušom svojom“ (Ponovljeni zakon 10,12). (Vidi također: Ponovljeni zakon 4,10; 6,2).

U Novom zavjetu „strah Božji“ se također javlja nekoliko puta. U 2. Korinćanima 7,1 kaže: „Dakle, budući da imamo ta obećanja, ljubljeni, očistimo se od svake ljage tijela i duha dovršujući svetost u strahu Božjemu.“ Ovdje je strah Božji povezan sa svetošću.

PROČITAJTE: Što znači bojati se Boga?

Bojati se Boga znači da ste u skladu s Njegovom voljom i čuvate se od teških grijeha. To vam daje usmjerenje u životu. Može vas dovesti do spasenja, kao što je to bio slučaj s Noom, koji je iz strahopoštovanja prema Bogu sagradio arku: Hebrejima 11,7. Ovaj nas stih dovodi do sljedeće teme koja je vezana za strah Božji: sud.

U Luki 23,40 jedan od kradljivaca je ukorio drugoga, rekavši: „Zar se ni Boga ne bojiš, ti što si pod istom kaznom?“ Ova su dvojica umirala, uskoro su trebala stajati pred Božjim sudom i obojica su bila pod kaznom osude. Bog ima pravo suditi. No, kao što znamo, Isus je ponudio milost lopovu, čime je bio spašen od osude.

U Otkrivenju 14,7 strah Božji se ponovno vezuje uz sud: „Bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova! I poklonite se Onomu koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vodne!“

Dakle, što će nam se dogoditi ako se ne bojimo Boga? On nas ima pravo suditi. Nemojte mu se suprotstavljati, nego ga priznajte kao svog Stvoritelja, Spasitelja i Gospodina. Predajte mu svoj život, živite u strahopoštovanju prema Njemu i budite spašeni od osude.

Izvor: Biblword.net