Štuju li muslimani i kršćani istog Boga?
Foto: Canva

Postoje sličnosti u tome kako muslimani i kršćani gledaju na Boga. I jedni i drugi vjeruju u jednog Boga, koji je stvorio svemir.

Postoje sličnosti između muslimanske knjige, Kur’ana, i Biblije. U obje knjige mogu se naći ljudi poput Abrahama, Mojsija i Davida. I muslimani i kršćani vjeruju da je Bog suveren, sveprisutan i svemoćan. Isus se također nalazi i u Kur’anu i u Bibliji.

Međutim, postoji ključna razlika između ova dva gledišta. Kršćani vjeruju da je Isus Spasitelj, Sin Božji koji je došao da bi snosio kaznu za naše grijehe (Ivan 3,16). On nije samo prorok, kako muslimani vjeruju.

Isus je središte kršćanske vjere

Kršćani vjeruju da je Isus utjelovljeni Bog (Kološanima 1,15-17. 19). Isus je središte kršćanske vjere: sve ovisi o Njemu. On je pobijedio grijeh i smrt, i pomirio nas s Bogom Ocem (Kološanima 1,20). Uskrsnuo je od mrtvih, a svi koji vjeruju u Njega također će uskrsnuti od mrtvih (1. Korinćanima 15,20-23).

štuju li muslimani i kršćani istog Boga
Foto: Pixabay

Duh Sveti je također bitan u kršćanskom vjerovanju. Bez djela Duha Svetoga u životu vjernika, prava spoznaja Boga nije moguća (Ivan 16,13-14). Po Duhu vjernik može razumjeti Božju Riječ, Bibliju. Kroz djelo Duha vjernik mijenja svoj obrazac razmišljanja i ponašanja kako bi sve više postao sličan Sinu Božjem, Isusu (Rimljanima 8,5-9; Galaćanima 5,22).

Što Kuran govori o Isusu?

Samo je jedan istinski Bog

Štuju li muslimani i kršćani istog Boga? Postoji samo jedan istinski Bog. Pravo pitanje je, koja skupina uistinu razumije tko je Bog? Bog se otkrio u svojoj Riječi, Bibliji, i možemo ga upoznati kroz Njegovog Sina, Isusa Krista.

Sam Isus je tvrdio da je On jedini put do Boga (Ivan 14,6). Dakle, muslimani nastoje štovati Boga, ali ga ne poznaju. Stoga ne mogu biti istinski klanjatelji koji štuju Boga kao Oca u duhu i istini, kao što je Isus rekao (Ivan 4,23).

Bog je ljubav. To je jasna istina koju nam govori svaka stranica Biblije. Govori nam kroz žrtvu Isusa koji je umro na križu da nas spasi od pakla i vječne kazne (1. Ivanova 4,7-10). Bog želi da se svaka osoba spasi i bude s Njim (1. Timoteju 2,4) – nismo spašeni po djelima, već Njegovom milošću i dobrotom (Efežanima 2,8-9). Neka svi ljudi na zemlji upoznaju Boga na ovaj način.