Stvari koje Bog želi više od našeg uspjeha
Foto: Unsplash

Želite li uspjeti u područjima koja su važna Bogu? Želite li impresionirati Njega ili druge? Pogledajte 10 stvari koje Bog želi više od našeg uspjeha.

„Zar Bog ne želi da uspijem?“

Ne mogu vam reći koliko puta sam čula to pitanje – odnosno jadanje – nakon što netko nije dobio promaknuće, ili je propustio priliku za koju je mislio da je zlatna, ili je pretrpio financijski kolaps zbog lošeg ulaganja.

Naravno da Bog želi da uspijemo. Ali Božja definicija uspjeha često se razlikuje od naše. On želi da uspijemo u svojoj poslušnosti i vjernosti Njemu i Njegovoj Riječi (Jošua 1,8), te u našem razvoju Kristova karaktera.

Želite li uspjeti u područjima koja su važna Bogu? Želite li impresionirati Njega ili druge? Pogledajte 10 stvari koje Bog želi više od našeg uspjeha:

1. Bog želi našu poniznost.

Bog zna bolje od nas kako osobni uspjeh može izazvati da hvalimo sami sebe, a ne Njega. Pismo piše: „Ponizite se pred Gospodinom, i uzvisit će vas!“ (Jakovljeva 4,10). Umjesto da nam daje uspjeh, Bog želi da živimo ponizno, prema njegovoj Riječi, i čekamo Njegovo promaknuće (Psalam 75,6-7).

PROČITAJTE: 15 laži o karijeri i uspjehu u koje kršćani trebaju prestati vjerovati

Umjesto da molite za uspjeh u svom poslu, financijama ili osobnom životu, molite za ponizno srce kako bi vam Bog mogao povjeriti sve čime vas blagoslivlja.

2. Bog želi našu duhovnu plodnost.

Kroz cijeli Novi zavjet nas se potiče da rastemo duhovno i na Kristovu sliku (Kološanima 1,10). U Galaćanima 5,22-23 imamo popis ploda Duha – karakternih osobina koje oponašaju Krista i daju Božju mjeru uspjeha za naš duhovni život: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost i samokontrola. Ove su osobine dokazi nečijeg duhovnog rasta.

Ako nas dobivanje na lutriji, uspjeh u našem poslu, stjecanje priznanja, ili čak postizanje željene osobne razine uspjeha, sprječava od iskazivanja tih osobina, Bog može učiniti ono što je potrebno da spriječi tu vrstu „uspjeha“ u našem životu. Njegov je cilj da postanemo zreli i pokažemo duhovne osobine. Kada prikazujemo plod Duha u našem životu, živimo „uspješno“ u Božjim očima.

3. Bog želi našu poslušnost i predanost.

Prorok Samuel je rekao kralju Šaulu: „Gle, poslušnost je bolja od žrtve, pozornost od ovnujske pretiline“ (1. Samuelova 15,22). Bog je oduzeo kraljevstvo Izraela od kralja Šaula i dao ga Davidu kojeg je opisao kao „čovjeka po srcu svojemu, koji će ispuniti svu [njegovu] volju“ (Djela 13,22). Bog je izjednačio poslušnost i predanost s uspjehom i sposobnošću da bude veliki vođa.

Isus je rekao: „Tko ima moje zapovijedi i drži ih, on je onaj koji me ljubi; a tko me ljubi, ljubit će ga Otac moj; i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati“ (Ivan 14,21). Prema Isusu, poslušnost Bogu dokaz je naše ljubavi prema Njemu i formula za duhovni uspjeh.

4. Bog želi našu potpunu ovisnost o Njemu.

Osobni uspjeh može nas uvjeriti da nam vrlo dobro ide samima. Možemo čak i pomisliti da ne trebamo Boga. Mudri kralj Salomon je znao tu našu sklonost kad bi nam se dalo sve što želimo. U Izrekama 30,7-9 zatražio je dvije stvari prije nego što je umro. Uz njegov zahtjev da Bog udalji obmanu od njega, također je molio: „Ne daj mi ni siromaštva ni bogatstva; hrani me kruhom koji me dopada; da se ne bih nasitio, pa zatajio tebe i rekao: ‘Tko je GOSPOD?’“

Tražite li od Boga dublju ovisnost o Njemu? To je suprotno od molitve za uspjeh. On želi da ovisimo o Njemu za sve što imamo, uključujući uspjeh. Umjesto molitve za određenu mjeru uspjeha, zamolite Boga da vas učini toliko ovisnima o Njemu da postanete uspjeh u Njegovim očima.

5. Bog želi našu vjeru.

Hebrejima 11,6 nam govori: „A bez vjere nemoguće mu je ugoditi.“ Ako ste vrlo uspješni, trebate li još uvijek vjeru? Naravno. Ali ako imate puno novca, ljude koji čekaju na vaše zapovijedi i uvjerenje da se možete brinuti o sebi, lako je upasti u udobnost bez svakodnevnog prakticiranja vjere.

PROČITAJTE: Ako smo poslušni Bogu, znači li to da ćemo uvijek biti uspješni?

Bog želi da najprije tražite Njega i otkrijete da će vam pružiti sve ostalo što vam je potrebno (Matej 6,33). Kad smo uspješni u našim očima, ponekad mislimo da imamo sve što nam treba. Nemojte se moliti za sposobnost u svemu što činite, već za produbljivanje vjere u Onoga koji može sve učiniti.

6. Bog želi da budemo poput Krista.

Uspjeh nije najbolji učitelj kada je u pitanju postajanje sve više na sliku Krista. Ustvari, možemo se više povezati sa Čovjekom boli kroz naše razočaranje, gubitak, bol, pa čak i neuspjeh, jer tako više ovisimo o Bogu.

Kada doživite razočaranje, gubitak ili neuspjeh, umjesto da pitate Boga zašto nije želio da uspijete, pitajte ga: „Kako mogu postati više poput Krista kroz ovo?“ Tada ćete otkriti Njegov put do uspjeha.

7. Bog želi da hodamo u novosti života.

Ponekad težimo uspjehu da nadoknadimo ono što smatramo da nedostaje u našem životu (ljubav, osjećaj svrhe, afirmacija, osjećaj identiteta ili vrijednosti). Ipak, Bog želi da shvatimo da se sve to nalazi samo u zdravom odnosu s Njime i spoznaji tko smo u Njegovim očima.

Želite li osobni uspjeh da popravite ranu ili nadoknadite nešto što smatrate da niste? Tražite iscjeljenje i cjelovitost u Njemu kako biste mogli hodati u novom životu i ostaviti iza sebe prošlost i vaše stare rane (2. Korinćanima 5,17). To je uspješan život u Božjim očima.

8. Bog želi da budemo sluge.

Kad su se Isusovi sljedbenici raspravljali o tome koji je od njih najveći, Isus im je dao dozu stvarnosti tako što je odložio haljine i preuzeo ulogu sluge domaćina i oprao njihova prljava, umrljana stopala. Tada im je rekao: „Ako dakle ja, Gospodin i Učitelj, vama oprah noge, i vi ste dužni jedni drugima prati noge. Jer dadoh vam primjer da i vi činite kao što ja učinih vama. Zaista, zaista, kažem vam, nije sluga veći od gospodara svojega niti je poslanik veći od onoga koji ga posla“ (Ivan 13,14-16).

On je isti Isus danas. Želi li vaš uspjeh? Naravno, ako uspjehom smatrate ono što i On – biti poslušni Božji sluga koji se spreman zaprljati da pomogne drugome. Usredotočite se na vodstvo kao priliku da budete sluga i možda otkrijete da Bog želi takav uspjeh za vaš život.

9. Bog želi da ispunimo naš poziv.

Ponekad se uhvatimo za Božju specifičnu volju za nas. I generaliziramo ju izjavom: „Bog želi da budem uspješan.“ Biblijski točnija fraza bi bila: „Bog želi da budem zahvalan i zadovoljan sa svime.“

PROČITAJTE: 8 laži o uspjehu u koje kršćani trebaju prestati vjerovati

U 1. Solunjanima 5,18 nam je rečeno: „U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.“ Ispunite svoj poziv tako da budete otvoreni, poučljivi i zahvalni za sve, pa i bolne situacije koje Bog dopušta u vaš život. Možete ga pitati što specifično želi za vas dok molite da vaše želje odražavaju Njegove. Kako Njegove želje za vaš život budu postajale vaše želje, shvatit ćete da uživa u njihovu odobravanju (Psalam 37,4).

10. Bog želi našu intimnost.

Od našeg investicijskog portfelja, našeg poslovnog rezimea ili našeg popisa uspjeha u ovom životu, Bogu je važnije produbljivanje našeg zajedništva s Njime. On želi intimnost s vama i sa mnom i ponekad dopušta sve što je potrebno da pronađemo tu dubinu odnosa s Njime.

Božja želja za nas da ga uistinu upoznamo vidljiva je u Jeremiji 29,13: „I tražit ćete me, i naći ćete me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim.“ I Jeremiji 31,3: „Da, ljubavlju vječnom uzljubih tebe, zato te privukoh milosrđem.“ Dok slijedite intimnost s Bogom i shvatite da zemlja nema ništa što želite osim Njega, moći ćete reći kao i psalmist: „Pȕt je moja i srce moje klonulo, ali Bog je stijena srca mojega i baština moja dovijeka“ (Psalam 73,26). Tražite intimnost s Bogom i na kraju ćete otkriti da je On vaša nagrada i vaš uspjeh.

Autorica: Cindi McMenamin; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Crosswalk.com