Stvoreni na sliku Božju
Foto: Pixabay

Što znači da smo stvoreni na sliku Božju? Što se podrazumijeva pod ”sličnošću s Bogom”? Što se pod tim ne podrazumijeva?

Biblija nas uči da je čovjek stvoren na sliku Božju (Postanak 1,26; 5,1; 9,6; 1. Korinćanima 11,7; Jakov 3,9). Poput Boga, čovjek može misliti planirano i svrsihodno. Svatko od nas može na svoj način stvarati stvari koje će biti korisne i lijepe. Možemo isto tako kroz osobno istraživanje otkriti principe u stvaranju, koji nam ukazuju na kreativno Božje djelovanje. Što se još podrazumijeva pod ”sličnošću s Bogom”? Što se pod tim ne podrazumijeva?

Pojam ”na sliku Božju” ne znači da je čovjek točna kopija Boga. Pod time se podrazumijeva da on u nekim stvarima sliči Bogu. Tako znamo da Božja slika u čovjeku ne podrazumijeva sličnost tijela. Ako nismo tijelom slični Bogu, kako smo Mu onda slični?

Autor David D. Duncan, u svojoj knjizi Temeljne istine, spominje ove sličnosti:

1. Osobnost. Iako je Bog duh, naš ljudski duh može komuncirati s Njegovim božanskim duhom jer smo, poput Boga, osobna bića. Imamo osobnost zajedništva s Njim kroz osobni odnos, a imamo i sposobnost, poput Njega, biti u zajednici s drugim bićima.

2. Moralna sličnost. I čovjek poput Boga ima sposobnost razlikovati između dobra i zla. Na početku je čitavo čovjekovo biće – njegov um, osjećaji i volja – bilo usmjereno samo k Bogu. Čovjekova moralna narav bila je ograničena kopija Božje neograničene moralne naravi. Čovjek je imao slobodu odgovorno birati i djelvoati. Mogao je biti kušan, mogao je prosuđivati, razvijati se i napredovati kako se koristio svojom sposobnošćud a bira između dobra i zla. Činjenica je čovjekova svjesna potreba između dobra i zla.

3. Racionalna narav. Čovjek je sličan Bogu po svom racionalnom biću jer je čovjek sposoban misliti i poznavati Boga i druge ljude. Možemo, dakle, reći da je čovjek po umu sličan svome Stvoritelju.

VIDI OVO: Postoji li Bog? Evo što kažu dokazi

4. Sposobnost vladanja. Čovjek je Bogu sličan i po svojoj sposobnosti da vlada i nadgleda. Čovjek može ukrotiti životinje koje su od njega jače. On preprečuje rijeke i stvara električnu energiju. On uspijeva od pustinje načiniti plodna područja. U jednom malom dijelu, to odražava Božju sposobnost vladavine nad svemirom.

5. Samosvijest. Kao osobno biće, načinjeno na Božju sliku, čovjek ima svijest o sebi. Vrlo rano u djetinjstvu, dijete počinje shvaćati da je ono biće različito od svih drugih u obitelji. Čovjek je individua. Bez obzira na to što od njega očekuje obitelj ili kulturne okolnosti, on je svjestan da je poseban. On ima svoje osobne snove, ambicije, nade i motive. Različit je od svakog drugog bića. Druga stvorenja nemaju tu samosvijest.

6. Društvena narav. Temelj Božje društvene naravi je njegova privrženost, njegova ljubav. Kroz svu vječnost, Bog je objekt svoje ljubavi nalazi u Trojstvu. Isus je rekao: ”Kao što je Otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio… ljubite jedan drugoga, kao što sam ja ljubio vas” (Ivan 15,9.12). Budući da smo primili društvenu narav, čeznemo za zajedništvom s Bogom i drugima, pa i svoj život na taj način uređujemo: imamo obitelji. Naša ljubav i zanimanje za druge, izlaze neposredno iz društvenog aspekta naše naravi.