Sudbina koju vam je Bog namijenio je bolja od svih vaših planova

Sudbina koju vam je namijenio Bog bolja je od bilo kojeg plana kojeg možete smisliti. Vjerujete li da vas je Bog stvorio za određenu sudbinu?

„Tada Marija reče: ‘Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju’.“ (Luka 1, 46-47)

Kada je u pitanju planiranje, mnogi se kršćani ponašaju kao ateisti. Shvaćaju da ih je Isus spasio, ali mu ne vjeruju istinski. Smatraju da svoj život mogu isplanirati kako god oni žele. No činjenica je da je Bog stvorio sve ljude i svakog učinio jedinstvenim. On ima posebnu sudbinu za svakoga.

Bog je imao plan i za Mariju. On ju je odabrao i stvorio ju je da bude majka Sina Božjeg. Kako je Marija na to odgovorila? Nije rekla: „Imam svoje planove za život, previše sam zaposlena. Moram napraviti što je najbolje za mene.“ Ne, nego je shvatila da Bog ima plan za njezin život i bila je spremna učiniti sve što je po Njegovoj volji.

VIDI OVO: Može li naša vjera promijeniti Božji plan?

Njezin je odgovor bio hvalospjev: „Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju“ (Lukino 1, 46-47). Marija je prepoznala da je Bog njezin gospodin i Spasitelj te je htjela ispuniti Njegovu volju. Povjerila mu je svoj život, iako je znala da joj nitko neće povjerovati ako prepriča ono što joj je anđeo poručio.

Vjerujete li da vas je Bog stvorio za određenu sudbinu? Biblija nam kaže: „Znajte da je Jahve Bog: on nas stvori, i mi smo njegovi, njegov smo narod i ovce paše njegove.“ (Psalam 100, 3).

Sudbina koju vam je namijenio Bog bolja je od bilo kojeg plana kojeg možete smisliti. Stoga, ako ikome trebate povjeriti svoj život, tko je bolji kandidat od vašeg Stvoritelja, onoga koji vas je stvorio sa svrhom?

Autor: Rick Warren; Izvor: Pastorrick.com