Što je Sudnji dan i što će se tada dogoditi?

Sudnji dan je dan Božjeg posljednjeg i završnog suda nad grešnim čovječanstvom.

Određeni broj stihova u Bibliji govori o Posljednjem sudu nakon smrti, na kraju vremena kada će svatko stati pred Boga nakon čega će Bog iskazati Posljednji sud nad životima ljudi.

Biblija nas upozorava na Sudnji dan. Malahija prorok je napisao: „Jer evo, dolazi dan, koji gori kao peć. Tada će svi zlikovci i svi zločinci biti kao strnjika. Spalit će ih dan, koji dolazi”, veli Gospod nad vojskama. “Ni korijena ni grane neće im ostaviti“. (Malahija 4, 1)

Ivan Krstitelj je govorio o potrebi da se ”izbjegne nadolazeći gnjev” (Luka 3, 7).

Sudnji dan sigurno dolazi

Pavao je pisao neobraćenima: „Ali svojom tvrdokornošću i neskrušenim srcem skupljaš sebi gnjev za dan gnjeva i objavljenja pravednog suda Božjega. On će dati svakome po djelima njegovim“. (Rimljanima 2, 5-6; Psalam 62, 12) Sudnji dan je nešto što sigurno dolazi.

Pismo bilježi nekoliko situacija kada Bog daje svoj sud nad narodima i pojedincima. Na primjer, Izaija 17-23 je u stvari opis sudova izrečenih protiv Damaska, Egipta, Babilona, Arabije, Jeruzalema i Tira. Ovi manji sudovi služe kao pokazatelji onog suda koji tek treba doći (u Izaiji 24 čitamo o Božjem sudu nad cijelim svijetom).

Često postoji privremeni sud koji se događa nad nekim grijehom koji se ponavlja u ovome životu, no posljednji sud će se dogoditi na kraju vremena. Otkrivenje 19, 17-21 opisuje veliku borbu u kojoj su Božji neprijatelji pobijeđeni (ovo isto tako može služiti kao prikaz onoga kako velika većina ljudi zamišlja Sudnji dan).

Ipak, ovo je opis samo privremenog suda ljudi koji su živjeli u vremenu velike bitke. Posljednji sud će zahvatiti sve ljude koji su ikada živjeli i odrediti će kamo će ljudi ići za svoju vječnost.

Sudnji dan u Otkrivenju

Otkrivenje 20, 11-15 sadrži možda najbolje opise Sudnjega dana: „I vidjeh veliko bijelo prijestolje, i onoga, koji je sjedio na njemu, od čijega je lica pobjegla zemlja i nebo, i mjesto im se ne nađe. I vidjeh mrtvace velike i male, gdje stoje pred prijestoljem; i knjige se otvoriše; i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i suđeni biše mrtvaci po onome, što je napisano u knjigama, po djelima njihovim. I more dade svoje mrtvace; i smrt i podzemlje dadoše svoje mrtvace; i svaki bi suđen po djelima svojim. I smrt i podzemlje bačeni biše u jezero ognjeno, Ovo je druga smrt, jezero ognjeno. I tko se ne nađe zapisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno“.

U ovim redcima vidimo da je Bog taj koji sudi. Prema onome što piše o Isusu, Sin će biti taj koji će izvršiti sam čin suda, tako da je Sin taj koji sjedi na tronu (Ivan 5, 16-30; Otkrivenje 7, 17).

Sudnji dan za vjernike i nevjernike
Foto: Ilovebeingchristian.com

Svatko će morati na Sud

Isto tako vidimo da je sud dosta sveobuhvatan. Svi oni koji su umrli, veliki, mali (značajni i takozvani ”beznačajni”) – svatko će biti podvrgnut Sudu.

Sud Sudnjega dana je biti izvršen u odnosu na ono što su pojedinci činili u svojim životima. Biti će suđeni ovisno o njihovim djelima. Osoba neće biti suđena ovisno o tome što drugi jesu ili nisu učinili. Svaka osoba će biti suđena pojedinačno, jer je svaka osoba odgovorna za svoje vlastite postupke.

Iako je Sud zasnovan na djelima, ovdje se ne radi o ”vaganju” dobrih i zlih djela jer u konačnici to hoćemo li mi ući u Kraljevstvo Božje ovisi o tome jesu li naša imena zapisana u Knjizi života.

Oni čija imena nisu zapisana u Knjizi života će biti bačeni u Ognjeno jezero. Otkrivenje 21, 27 objašnjava da će oni čija su imena zapisana u Janjetovoj Knjizi života ući u novo nebo i na novu zemlju.

S obzirom na važnost posljednjeg suda (a to je vječni život) poželjno je da se svatko zapita je li unaprijed spreman za dan Suda. Kako grešnikovo ime koji je kriv (svi smo krivi) može biti zapisano u Janjetovoj Knjizi života i kako on može stajati na posljednjem sudu i čuti presudu – ”nije kriv”? Kako grešnik može biti svet pred pravednim Bogom i izbjeći gnjev? Biblija nam ovdje daje jasan odgovor.

Sudnji dan i vjernici

Opravdani dakle vjerom imamo mir s Bogom po Gospodinu našemu Isusu Kristu“. (Rimljanima 5, 1) Osoba kojoj je Krist Gospodin je već opravdana. Ta osoba ne samo da je opravdana, već je proglašena pravednom i to zahvaljujući Kristovoj žrtvi. To je kao da je za te ljude posljednji sud već obavljen unaprijed.

Svi koji vjeruju u Krista su proglašeni pravednima i njihova imena su zapisana u Janjetovoj Knjizi života. Oni se ničega ne trebaju bojati jer što se njih tiče za njih je Sudnji dan već izvršen kada je Krist umro na križu. (Rimljanima 8, 1) Onima koji vjeruju u Isusa Sudnji dan će biti dan kada će biti konačno spašeni od svega onoga što grijeh donosi. (Malahija 4, 2-3)

I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a po tom sud; Tako se i Krist jednom prinese, da oduzme grijehe mnogih; a drugi put će se javiti bez grijeha na spasenje onima, koji ga iščekuju“. (Hebrejima 9, 27-28)

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!