Slijedeći put kada vas budu nepravedno tretirali, neka vam ovo bude podsjetnik: Svaka osoba na ovom planetu – uključujući vas i mene – treba Isusa. 

„Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji“ (Psalmi 34,17). 

Ovih ćete dana ovo čuti iz mnogih izvora: Ljudi su u suštini dobri i nesebični. Okoliš je taj koji okreće ljudska srca prema zlu. 

Na žalost, ta se teorija ne poklapa s onim što vidimo u ljudskoj prirodi. Ako ste ikada bili blizu male djece, onda razumijete. Oni su rođeni sebični. Rečenice kao: „Hrani me“, „Brini za mene“ i „Ja sam centar pažnje“ su pravilo, a ne iznimka. 

Ljudska nepravda diljem svijeta i u našim zajednicama ujedno pobija to krivo uvjerenje da smo kao ljudi zapravo dobri. Bez vodstva mi ugnjetavamo druge, nakupljamo hranu te većinom mislimo na sebe više nego na ikoga drugog. 

I onda se čini da Bog gleda na čovječanstvo koje je stvorio i kaže: „U redu, vi mislite da ste zapravo dobri? Mislite da je ljudska priroda nesebična? Odmaknut ću se i pustiti da priroda sama ide dalje u svijetu. Pokazat ćemo vam što se događa kada mene nema u toj slici“. 

Ono što je istina za djecu i društvo općenito, istina je i za naše živote. Mene i vas neprestano nepravedno tretiraju. No, evo i jedna tajna koju možda niste razmotrili: I vi ljude nepravedno tretirate s vremena na vrijeme. I ja to činim. 

VIDI OVO: Hoćete li sačuvati vjeru dok Isus ne dođe?

Naš nagon da jedni druge nepravedno tretiramo Boga ne iznenađuje. Zapravo, tako se pokazuje zašto trebamo Isusa

Realnost je, bez Boga u situaciji, ljudi se vrlo neljudsko ponašaju jedni prema drugima te je to srce nepravde i nepravednosti u svijetu – od despotskih diktatora do teškog siromaštva i rasne netrpeljivosti u našim zajednicama. 

Jednog će dana Bog suditi svakoj osobi na ovom planetu za nepravde koje su počinili protiv drugih. Jer Bog je pravedan te mora biti posljedica za naše ponašanje prema drugima. 

To znači da trebamo milost. Svako je od nas ponekad nepravedan prema drugima. Nismo samo žrtve nepravde. Mi smo i počinitelji. 

Ta nepravednost nam pokazuje da trebamo Isusa. Bog ne bi trebao poslati svog Sina da umre na križu da su ljudi zapravo dobri. Velike nepravde u našem svijetu jasno pokazuju da ljudi ne mogu živjeti moralne živote potpuno sami. 

Slijedeći put kada vas budu nepravedno tretirali, neka vam to bude podsjetnik: Svaka osoba na ovom planetu – uključujući vas i mene – treba Isusa. 

Autor: Rick Warren; Izvor: Pastorrick.com