Zašto vjerovati u Isusa?

Zašto vjerovati u Isusa? Zašto je Isus Krist najveća osoba u povijesti? Zašto Ga je Bog poslao na ovaj grešni svijet?

Postoji bezbroj razloga za vjerovati u Isusa. Mnogi od nas trebaju nešto što nam samo Isus može dati. Trebamo pomoć, nadu, izlječenje ili radost. Naši se životi raspadaju i želimo odgovore, rješenja.

Ali postoji ipak jedan najvažniji razlog zašto vjerovati u Isusa – zato da nas dovede u pravi odnos s Bogom. Pomirenje s Bogom je lijek za nas grešnike i rješenje za sve što nam treba.

Zašto je Isus došao na zemlju? Zašto je umro na križu? Došao je i učinio sve što je bilo potrebno da nas dovede u odnos s Bogom Ocem.

Pomirenje s Bogom 

Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. (2. Korinćanima 5, 19)

Biblija kaže da svi imamo zajednički problem. Budući da smo rođeni kao grešnici, odvojeni smo od Boga i na putu smo koji vodi u vječnu propast. Ali Bog nas voli i želi imati blizak odnos s nama. Želi nas spasiti od pakla i omogućiti nam vječni život.

U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. (1. Ivanova 4, 9-10)

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6, 23)

Isusova smrt na križu podmirila je punu cijenu za naš grijeh. Mi smo trebali biti na Njegovom mjestu, ali Isus je na sebe preuzeo kaznu koju smo mi grešnici zaslužili i podmirio naš dug prema Bogu.

On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta. (1. Ivanova 2, 2)

On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste. (1. Petrova 2, 24)

Jedini način da primimo oproštenje i pomirimo se s Bogom jest pokajati se i vjerovati u Isusa.

I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate. (Djela 17, 30)

“Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.” (Djela 2, 38)

Bog čezne za prisnim odnosom s nama. Kada vjerujemo u Isusa, postajemo Božja djeca: “A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime” (Ivan 1, 12).

Pomirenje s Bogom 
Foto: ldsdaily.com

Zašto vjerovati u Isusa? Koje blagoslove primamo zbog vjere u Njega?

Kada vjerujemo u Isusa, imamo pristup Bogu Ocu koji nas tješi, štiti, vodi.

Pristupimo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost, kad nam ustreba pomoć! (Hebrejima 4, 16)

Isus nam omogućuje da živimo za Njega snagom Duha Svetoga.

“Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.” (Ivan 14, 26)

Kada vjerujemo u Isusa, primamo najveći dar od svih: spasenje naše duše. Taj je dar besplatan. Ne možemo ništa učiniti da ga zaradimo. Ne zaslužujemo ga, ali On nam ga svejedno daje.

Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. (Efežanima 2, 8-9)

Vjera u Isusa i odnos s Bogom oslobađaju nas grešnog načina života. Više nismo robovi grijeha. Imamo snagu oduprijeti se zlu. Samo kroz Krista možemo iskusiti zadovoljstvo za kojim naše duše čeznu: “Jer gladnu dušu on nasiti, dušu izgladnjelu on napuni dobrima” (Psalam 107, 9).

Kada stupimo u pravi odnos s Bogom kroz vjeru u Isusa Krista, otkrivamo pravu svrhu našeg života.

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. (Efežanima 2, 10)

Zbog vjere u Isusa Krista pripadnici smo kraljevskog svećenstva, Božjeg naroda. Đavao nas ne može uništiti. Imamo slobodu doći pred Božje prijestolje i naći milosrđe i milost u svako vrijeme.

Kroz Njegovu krv primamo oproštenje naših grijeha. Naša su imena u Knjizi života i samo je pitanje vremena kada ćemo Ga vidjeti oči u oči i zauvijek biti s Njim!

“Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.” (Ivan 11, 25)

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!