Zbog čega biste svaki dan trebali Bogu reći “hvala”?

Svaki dan postoje stvari za koje trebamo biti zahvalni Bogu. Ponajprije, Njegova smo djeca i darovao nam je vječni život.

„Zahvaljujući svagda za sve u ime Gospodina našega Isusa Krista Bogu i Ocu!“ Efežanima 5,20.

Grijeh nezahvalnosti

Iako sam kršćanin, i dalje griješim, no nadam se da to nije grijeh nezahvalnosti i da svoje spasenje ne uzimam zdravo za gotovo zato što je Isus umro za mene, i za tebe isto, da bismo bili ponovno rođeni. Kako mu se možemo odužiti za to? Istina je da se nitko od nas nikada neće moći odužiti našem Spasitelju što je umro za nas. Umro je za nas dok smo još bili grešnici i Njegovi neprijatelji (Rimljanima 5,8.10).

Kako kršćani onda mogu dovoljno zahvaliti Bogu za sve što je učinio za nas? Što više od toga On može učiniti za nas? Koliko je vremena prošlo otkako smo Bogu zahvalili? Moramo si postaviti to pitanje. U svojim svakodnevnim molitvama, uvijek se nastojim podsjetiti da Mu zahvalim za mnoge blagoslove koje imam, posebno za dar vječnog života u Kristu (Rimljanima 6,23) jer to je najveći od svih darova.

Stav zahvalnosti

Pavao je pišući Kološanima rekao da, što god da činimo ili govorimo, sve treba biti na slavu Božju (Kološanima 3,17). To znači da mu trebamo zahvaljivati u svim prilikama (1. Solunjanima 5,18), za dobro i loše. Pavao nikada nije izrekao svoju često ponavljanu zapovijed da se daju zahvale samo kada se događaju blagoslovi jer i loše stvari mogu donijeti blagoslove na neočekivane načine, a sve dobro i loše u našem životu uvijek će biti za naše najbolje dobro (Rimljanima 8,28). Stoga, zašto ne bismo imali stav zahvalnosti?

Zahvalnost jednih za druge

U mojoj crkvi se držim običaja. Volim zahvaliti ljudima na onome što rade: učitelju vjeronauka, tehničaru razglasa, propovjedniku, vođi zbora i svim drugima. To je isto u skladu s Biblijom jer Pavao je često zahvaljivao Bogu na članovima crkve (Rimljanima 1,8; 2. Solunjanima 1,3).

PROČITAJTE: Molitva zahvale: 7 molitvi za zahvalnost Bogu

Jesmo li zahvalni Bogu za svakog člana Kristovog tijela? Prije se nisam nikada zahvaljivao ikome osim Bogu, no trebamo zastati i promisliti o tome kako drugi ljudi daju svoj doprinos crkvi. Trebamo, naravno, Boga, ali isto tako trebamo i jedni druge, i neće nas zaboljeti ako im to i kažemo. Koliko je vremena prošlo otkako ste Bogu zahvalili? Za mene zahvale nikada nije previše.

Završna molitva

Oče, zahvaljujem Ti na svemu što Ti učinio za mene, grešnika, dijete kojem je sada oprošteno. Isto Ti tako zahvaljujem na svakom članu crkve jer svi trebamo jedni druge. U Isusovo predragocjeno ime zahvaljujem Ti i molim se. Amen.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ida R.; Izvor: Rhetoricaljesus.com