Sve mogu u onome koji mi daje snagu. (Fil 4,13)

Božja providnost milosti za svaki pojedini dan osposobljavala je Pavla da bude sit ili gladan, da ima uspjeh ili da pati, da obiluje ili oskudijeva.

„Sve mogu“ uistinu znači „sve mogu“, ne samo stvari koje su jednostavne. „Sve mogu“ znači: „Kroz Krista mogu gladovati i patiti i biti u čežnji.“ To osvjetljava nevjerojatno obećanje iz 19. stiha: „A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu raskošno prema svome bogatstvu.“

Što „svaka vaša potreba“ znači u odnosu na Filipljane 4,19? Znači „sve što trebate za zadovoljstvo koje proslavlja Boga.“ Pavlova ljubav prema Filipljanima tekla je iz njegova zadovoljstva u Bogu, a njegovo je zadovoljstvo teklo iz njegove vjere u buduću milost Božje neizostavne opskrbe.

Očito je kako je pohlepa potpuno suprotna vjeri. To je gubitak zadovoljstva u Kristu tako da počnemo žudjeti za drugim stvarima koje će utažiti težnje našeg srca. I nema greške da je borba protiv pohlepe borba protiv nevjere i borba za vjeru u buduću milost.

Kad god osjetimo i najmanje podizanje pohlepe u svojim srcima, moramo se obrušiti na to i boriti se svom svojom moći koristeći oružje vjere.

Autor: John Piper; Izvor: Radosnavijest.com/Desiringgod.org