Jesu li svi grijesi jednaki u Božjim očima?
Foto: Pixabay

Jesu li svi grijesi jednaki? U Starom Zavjetu, Bog je primjenjivao različite kazne za različite grijehe, upućujući na razlike o ozbiljnosti nekih grijeha.

Biblija ustvari koristi mnogo primjera ili ‘riječi u slikama’ da objasni što ovo znači. Na primjer, govori nam da je grijeh kao kada strijelac promaši cilj. On odapinje svoj luk i otpušta strijelu – ali umjesto da pogodi direktno u centar mete, ona mijenja pravac i promašuje cilj.

Grijesi nas odvajaju od Božje volje

Strijela može promašiti samo malo ili dosta puno – ali rezultat je isti: Strijela ne stiže tamo gdje bi trebala stići.

Tako je i s grijehom. Božja volja je kao centar te mete – i kada sagriješimo, mi se odvajamo od njegove volje, promašujemo cilj. To je nešto što činimo svakoga dana; kao što Biblija kaže: ‘Jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave’ (Rimljanima 3,23). Čak i kada nismo toga svjesni, mi počinimo grijeh kad nešto učinimo ili propustimo nešto učiniti, ili način na koji razmišljamo.

VIDI OVO: Sedam smrtnih grijeha – jesu li oni zaista ”smrtni”?

Zbog toga trebamo Krista, jer samo On može da nam oprosti sve naše grijehe i da nam pomogne da živimo onako kako bi smo ustvari trebali živjeti. Mi ne možemo sami sebi oprostiti, niti promijeniti naša srca i učiniti sami sebe boljima u Božjim očima.

Svi grijesi su jednaki u tome da nas odvajaju od Boga

Billy Grahamu je jednom prilikom bilo postavljeno pitanje jesu li svi grijesi jednaki u Božjim očima. Ovo je bio njegov odgovor:

”Uvijek je teško i opasno pokušati svrstati grijehe po stupnju značajnosti. Na jedan način, svi su grijesi jednaki u tome da nas odvajaju od Boga. Biblijska izjava: ‘Jer je plaća grijeha smrt’ (Rimljanima 6,23), odnosi se na svaki grijeh, bilo u mislima, riječima ili djelima.

U isto vrijeme, očito je da su neki grijesi gori od drugih i u motivaciji i svom djelovanju, i trebali bi biti suđeni – ocjenjeni prema tome. Ukrasti štrucu kruha je puno drugačije od uništenja milijuna ljudi. Grijesi se mogu razlikovati u njihovu korijenu.

VIDI OVO: 10 razloga zašto su ”mali grijesi” toliko opasni

Teolozi su stoljećima u potrazi da utvrde što je ustvari bit grijeha. Neki su odabrali pohotljivost, drugi sebičnost, a neki opet ponos i nepovjerenje. U Starom Zavjetu, Bog je primjenjivao različite kazne za različite grijehe, upućujući na  razlike o ozbiljnosti nekih grijeha. Kradljivac je platio naknadu; onaj koji se bavio okultnim stvarima odstranjen je od Izraela; onaj koji je počinio preljub, homoseksualni čin ili proklinjao svoje roditelje osuđen je na smrt.” (Vidi Izlazak 21 i Levitski zakonik 20)

U Novom zavjetu, Isus kaže da će biti lakše Sodomi na Sudnji dan nego Kafarnaumu, zbog njegove nevjere i odbijanja da se pokaje nakon što je bio svjedokom Njegovih čuda (Matej 11,23-24). Grijesi Sodome su prepoznate u Ezekielu 16,15-22 kao drskost, prejedanje, ravnodušnost prema siromasima i nevoljnima, naduvenost i ‘odvratne’ stvari.

Bilo da su naši grijesi relativno mali ili veliki, smjestit će nas u pakao ako se za njih ne pokajemo

Kada Isus govori o svom drugom dolasku i sudu, upozorava da će među tim zasluženim kaznama, neki ‘primiti puno’ a neki ‘malo batina’. (Luka 12,47-48).

Također je rezervirao strašne optužbe za ponos i nepovjerenje religioznih vođa, ne seksualni nemoral (Matej 23,13-36).

Kako bilo, zapamtite to da bilo da su naši grijesi relativno mali ili veliki, smjestit će nas u pakao, odvojeni od Božje milosti. Dobra Vijest je ta da je Isus platio na križu cijenu za naše grijehe i grijehe cijeloga svijeta. Ako se pokajemo i okrenemo Isusu u vjeri, naši grijesi će biti oprošteni i primit ćemo dar vječnoga života.