Svi koji vjeruju u Isusa mogu znati da imaju vječni život

“Ovo napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, kako biste znali da imate život vječni i da vjerujete u ime Sina Božjega.” (1. Ivanova 5,13)

Neki od nas bit će vječno zahvalni Bogu na ovome retku jer nas uči da sigurnost spasenja prije svega dolazi kroz Riječ Božju, a ne od osjećaja. Biblija je uz ostalo napisana i zato da oni koji vjeruju u ime Sina Božjega mogu znati da imaju vječni život.

Možemo biti zahvalni što ovo uvjerenje ne dolazi preko osjećaja jer se osjećaji mijenjaju kao i dani koji prolaze. “Bog ne traži da mu duša kaže: ‘Hvala Bogu, osjećam se dobro’, već da okrene pogled u drugom smjeru, prema Isusu i njegovoj riječi.”

Osjećaji su prolazni, jamstvo je Božja Riječ

Kad su jednom upitali Martina Luthera: “Osjećaš li da su ti grijesi oprošteni?”, odgovorio je: “Ne, ali sam siguran u to kao što sam siguran da ima Boga na nebu. Jer osjećaji dođu i odu. Osjećaji su varljivi. Jamstvo mi je Božja riječ. Ništa drugo nije vrijedno vjerovanja.”

C. I. Scofield nas podsjeća da se “opravdanje zbiva u Božjem srcu, a ne u živčanom sustavu vjernika”.

H. A. Ironside običavao je reći: “Ne znam jesam li spašen zato što se osjećam sretno, ali razumijem da se osjećam sretno zato jer znam da sam spašen.” A znao je da je spašen prema zapisanoj Božjoj riječi.

Tko vjeruje u mene, ima život vječni

Kada čitamo da sâm Duh svjedoči s našim duhom da smo djeca Božja (Rimljanima 8,16), moramo se sjetiti da nam Duh prvenstveno svjedoči kroz Pismo. Čitamo, npr. u Ivanu 6,47: “Tko vjeruje u mene, ima život vječni.” Znamo da smo se pouzdali u Krista za svoje vječno spasenje jer je on naša jedina nada za nebo. Sveti Duh nam stoga kroz ovaj redak svjedoči da smo sinovi Božji.

Naravno, postoje i druga jamstva. Znamo da smo spašeni jer ljubimo braću, jer mrzimo grijeh i vršimo pravednost, jer ljubimo Božju riječ i jer nas prožima duh molitve. Ali prvi i osnovni temelj naše sigurnosti je najsigurnija i najpouzdanija stvar na svijetu: Riječ Božja. George Cutting dobro je rekao u svojoj nezaboravnoj raspravi Sigurnost, uvjerenje i radost: “Krv je ona koja nas spašava; riječ Božja je ona koja nas čini sigurnima.”

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com

NAJNOVIJE!