Oznaka: mlakost

Bog ne voli mlakost

Bog ne voli mlakost