Tajne poruke u Bibliji: Postoje li i što one znače?

Mnogi tvrde da Biblija ima skrivene tajne poruke ili šifre. Je li to istina? Postoje li tajne poruke u Bibliji? Ako postoje, koje su to?

Skrivena tajna

Pavao jasno kaže  da u evanđelju postoje neke tajne, kada piše Efežanima 3,3-6: “objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah. Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo, koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.”

Ovdje Pavao govori da tajna Krista nije bila poznata donedavno, u njegovo vrijeme, te da je čak i od njega skrivena u jednom trenutku. To otajstvo je tek nedavno, relativno govoreći, objavljeno od apostola, proroka, ali ne ljudskim sredstvima. Otkriveno je samo “Duhom” ili Svetim Duhom Božjim.

Dio tajne je taj da spasenje nije samo za Židove, što su nekada vjerovali tvrdeći da su Abrahamova djeca, nego je to i za pogane također. U spasenju se ne radi o podrijetlu, kao što su vjerovali, nego o milosti.

Otkrivanje tajne otajstava

Pavao je poslan da “poganima bude blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetli rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivenu u Bogu, koji sve stvori” (Efežanima 3,8b-9). Isus je jednom rekao učenicima: “Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano.” (Evanđelje po Mateju 13,11), što znači da nije dano židovskim vjerskim vođama.

VIDI OVO: Postoji li skrivena poruka u Otkrivenju 7?

Isus priznaje da su to “tajne kraljevstva nebeskogkoje nisu otkrivene svakome. Rekao je: “U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.” (Evanđelje po Mateju 13,13), ali učenicima i onima koji vjeruju u Njega On kaže: “A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.” (Evanđelje po Mateju 13,16-17).

Pavao je rekao kralju Agripu o svom pozivu i da je Bog onaj koji otvara oči, a nije čovjek taj koji otkriva skrivene tajne te govori kralju da je Gospodin rekao Pavlu: “Izbavit ću te od naroda i od pogana kojima te šaljem da im otvoriš oči pa se obrate od tame k svjetlosti, od vlasti Sotonine k Bogu te po vjeri u mene prime oproštenje grijeha i baštinu među posvećenima.” (Djela apostolska 26,17-18). Bog je taj koji mora otvoriti naše oči, jer Sotona “bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.” (Druga Korinćanima 4,4).

Skrivene poruke u Bibliji
Foto: Pixabay

Postoje li tajne poruke u Bibliji?

Vjerujem da je sve što je skriveno, skriveno samo zato jer je osoba odbila poniziti se i pokajati pred Bogom. Isus kaže: “Ta ništa nije tajno što se neće očitovati; ništa skriveno što se neće saznati i na vidjelo doći.” (Evanđelje po Luki 8,17), “ta ništa nije zastrto, osim zato da se očituje; i ništa skriveno, osim zato da dođe na vidjelo!” (Evanđelje po Marku 4,22). Ono što se možda ne vidi i ne razumije se može vidjeti i razumijeti s Duhom Svetim, kako Pavao kaže u crkvi u Korintu: “Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.” (Prva Korinćanima 2,14). Zato je “besjeda o križu ludost onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.” (Prva Korinćanima 1,18).

Što je skriveno i tajno može biti otkriveno po Duhu Svetom, tako da nema poruka koje bi Bog ikada sakrio od svoje djece. On čini očitim stvari koje trebamo znati, ali onima koji su se odbili pokajati i ponoziti sebe On neće dati svoga Duha, a bez Njegova Duha nikada ne mogu razumijeti tajnu evanđelja. Bog nije nepravedan. On će spasiti one koji su se predali Njemu u poniznosti i priznali Mu svoje grijehe i povjerovali u Njegova jednog i jedinog Sina, Isusa Krista, ali nevjernicima koji su ponosni i ne kaju se evanđelje ostaje ludost jer ne vide svoju potrebu za Spasiteljem.

VIDI OVO: Biblijski kod: Otkrivene tajne šifre u Bibliji?!

Ovo reflektira ono što je Jakov napisao: “A daje on i veću milost. Zato govori: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.” (Jakovljeva poslanica 4,6). Bog skromnima daje svoga Duha i razumijevanje Njegove riječi, ali On je protivan ili se opire davanju ičega onima koji su ponosna uma. Bog ne može raditi s onima koji su puni ponosa, pa kako bi ispunio nekoga tko je već pun sebe?

Zaključak

Bog nije nepravedan. On će spasiti one koji se ponize pred Njim, koji mu se klanjaju, one koji se pokaju (okrenu) od svojih grijeha, koji priznaju svoje grijehe Bogu i stave svoje povjerenje u jedinu osobu koja ih može spasiti…Isusa Krista (Djela apostolska 4,12). Ljudi koji vjeruju da postoje tajne skrivene poruke ignoriraju ove stvari koje su jednostavne. Glavne stvari su jednostavne stvari (primjer Rimljanima 10,9-13; Djela apostolska 4,12; 16,30-31; Evanđelje po Ivanu 3,16-17), i tako su jednostavne da ih čak i dijete može razumijeti, ali obrazovani i ponosni ne mogu zbog svoje oholosti.

Drugi vjeruju da abecedni biblijski kod može biti razumljiv po poretku riječi i slova. Neki vide sekvence pojedinih riječi i slova kao posebno značenje ili omogućavanje čitanja skrivenih i tajnih poruka. Ništa ne može biti dalje od istine. Bog govori kroz Pavla kako bi raskrinkao ove mitove: “Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je: Bog im očitova. Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike.” (Rimljanima 1,19-20).

Bog se očitovao, tako da nevjernici nemaju isprike. Njima je jasno. Jedini razlog što ljudi negiraju postojanje Boga je jer žele zadržati svoj ​​grijeh, ali ako se ne pokaju i ne povjeruju u Spasitelja, nije tajna da će se suočiti s gnjevom Božjim na Sudnji dan (Otkrivenje 20,12-15). Te stvari nisu skrivene nevjernicima, Bog ih je učinio jasnima, dakle oni sigurno “nemaju isprike”.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Aleksandar J.; Izvor: Whatchristianswanttoknow.com

NAJNOVIJE!