Postoji vrlo zanimljiva skrivena poruka u 7. poglavlju knjige Otkrivenja, ali prije nego što je otkrijem, idemo shvatiti kontekst u kojem je data lista 12 izraelskih plemena i zašto Danovo pleme nedostaje.

Popis u Otkrivenju 7 identificira 144,000 svjedoka koji će propovijedati Evanđelje i svjedočiti o Isusu tijekom Danielovih sedamdeset tjedana (Daniel 9). Ovo je razdoblje od sedam godina koji se uobičajeno naziva Velika Nevolja.

Ovih 144,000 će uključiti 12,000 muškaraca izabranih iz svakog od 12 plemena. Danovo pleme, jedno od izvornih 12 plemena Izraela je izbačeno, a pleme Josipova sina Manašea je dodano. Koje je objašnjenje za ovo? Postoji li skrivena poruka u izostavljanju Danova plemena, a dodavanju Manašeovog?

12 Izraelovih plemena

12 Izraelovih plemena su 12 Jakovljevih sinova, koje su mu rodile Lea, Rahela, Bilha (Rahilina sluškinja) i Zilpa (Leina sluškinja). Redoslijed rođenja je Ruben, Šimun, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Ašer, Jisakar, Zebulun, Josip i Benjamin (Postanak 35,23-26; Izlazak 1,1-4; 1. Ljetopisima 2,1-2).

Kada se god popis od 12 plemena razlikuje od liste Jakovljevih sinova, postoji razlog. Nekada je razlog lako razumljiv. Primjerice, u podjeli zemlje (Jošua 13-19) plemena Levija i Josipa su izostavljena. Levi je izostavljen jer je bio svećeničko pleme i dati su im gradovi po cijeloj zemlji. Iako je Josipovo ime izostavljeno u podjeli zemlje, Josipovo pleme je u stvari predstavljeno kroz Josipove sinove. Josipovo pleme je dobilo dupli blagoslov kroz Josipove sinove, Manašea i Efrajima. Svakome je dat dio zemlje.

Na temelju popisa rođenih Jakovljevih sinova, lista u Otkrivenju 7 jasno izostavlja Dana i dodaje Manašea. U ovom slučaju, Biblija ne govori zašto je Danovo pleme izostavljeno, niti otkriva zašto je Manašeove pleme uključeno, umjesto plemena drugog sina Efrajima.

Dan i Efrajim

Najčešće shvaćanje je da su i Dan i Efrajim bili centri idolopoklonstva u sjevernom Kraljevstvu. Plemena su bila kriva što su dozvolili Jeroboamu da postavi zlatnu telad, kao bogove kojima se treba klanjati. Jedno je postavljeno u Betel na Efrajimovom teritoriju, a drugo na Danovom. (1. Kraljevima 12,25-30)

Spomenuti stihovi prikazuju idolopoklonička dijela Dana i Efrajima i Božju presudu nad njima. Ovo podupire shvaćanje da su bili isključeni iz popisa zbog idolopoklonstva:

Hošea 4,17 ”Efrajim se udružio s kumirima: pusti ga!”

Amos 8,14 ”Koji se kunu grijeh Samarijskim i zaklinju se: “Tako živ bio bog tvoj, Dane!” I: “Tako živ bio Ljubimac tvoj, Beer Šebo!” Oni će pasti i nikad ustati neće.”

Ponovljeni zakon 29,18,20,21 ”Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati ​​štovanje bogovima onih naroda … Takvome neće Jahve nikad oprostiti. .. Jahve će ga odstraniti, na njegovu propast, od svih plemena izraelskih …”

Djeluje razumno da je izostavljanje Dana i dodavanje Manašea umjesto Efrajima bilo zbog idolopoklonstva. Ipak, shvatite da ovo ne možemo zasigurno znati. Biblija ne daje konkretan odgovor.

Primijetite da lista u Otkrivenju 7 također ne prati red rođenja sinova. Preporučujem za razmatranje “remez” koje nudi drugi mogući razlog za razlikovanje u popisu plemena i redu imena. Što je remez? U židovskoj hermeneutici (tumačenju Pisma), remez je skrivena poruka ili dublje značenje koje se nalazi ispod površine ili iza riječi. Hajde da pogledamo poruku koja se nalazi u Otkrivenju 7.

Što je u imenu?

Značenje imena

U stara vremena, imena data djeci su imala važna značenja. U Postanku nalazimo značenja imena nabrojana u Otkrivenju 7,7-8. Po redoslijedu rođenja ona su:

Postanak 29,32 Ruben: „Jahve je vidio moju nevolju i stoga će me sada muž moj ljubiti.“

Postanak 29,33 Šimun: „Jahve je čuo … stoga mi je dao i ovoga.“

Postanak 29,34 Lijevi: „Sad će se moj muž meni prikloniti“ (Potrebno je primijetiti da je Bog nazvan mužem Izraela u Izaiji 54,5)

Postanak 29,35 Juda: „Ovaj put hvalit ću Jahvu.“ (Dan je izostavljen u Otkrivenju 7)

Postanak 30,8 Neftali: „Žestoko sam se borila … ali sam pobijedila.“

Postanak 30,11 Gad: „Koje sreće!“ (Gad na hebrejskom znači „dobra sreća“)

Postanak 30,13 Ašer: „Blago meni! … (Zvat će) me blaženom!“

Postanak 30,18 Jisakar: „Bog mi je uzvratio nagradom“ (na hebrejskom sakar – plaća, kompenzacija, nagrada)

Postanak 30,20 Zebulun: „sada će mi moj muž dati darove“

Postanak 30,24 Josip: „Neka … Jahve pridoda“

Postanak 35,18 Benjamin: „Sin moje desnice“ (ovo nema u hrv prijevodu)

Postanak 41,51 Manaše: „jer Bog je dao te sam zaboravio svoje teškoće.“

Red Imena

Idemo sada premjestiti imena po redu kojim su nabrojana u Otkrivenju 7,7-8 sa značenjem pored svakog:

Juda: Hvalit ću Jahvu

Ruben: Jahve je vidio moju nevolju

Gad: Koje sreće

Usher: Blago meni

Naftali: Žestoko sam se borila

Manaše: Bog je dao te sam zaboravio svoje teškoće

Šimun: Jahve je čuo

Levi: meni prikloniti

Jisakar: uzvratio nagradom

Zebulun: dati darove

Josip: Jahve pridoda

Benjamin: Sin moje desnice.

Značenje imena kako su nabrojani u Otkrivenju 7

Sada idemo spojiti značenja imena i pročitajmo poruku:

Hvalit ću Jahvu. Jahve je vidio moju nevolju, koje sreće. Blago meni. Žestoko sam se borila (borio). Bog je dao te sam zaboravio svoje teškoće. Jahve je čuo, meni (se) priklonio, uzvratio nagradom, dao darove pridodajući mi Sina svoje desnice.

Da je Danovo pleme bilo uključeno, ili Efrajimovo umjesto Manašeovog, ili da su plemena bila poredana po redu rođenja sinova, ova poruka ne bi bila ista.

Možda je poruka drugi razlog zbog kojeg je Dan izostavljen, a Manaše uključen. Primijetite da sam rekao možda. Uvijek zapamtite, ovo je samo tumačenje. Jednostavno ne znamo odgovor, jer ga Biblija ne bilježi otvoreno. Definitivno postoji poruka unutar odjeljka. Još jedan dokaz božanskog Autora Biblije.

Još uvijek ne znamo sa sigurnošću zašto je Dan izostavljen, pa kada Biblija ne “govori” jasno, uvijek se spremno složite s Jeremijom i Ezekielom koji su objavili …

“Ti znaš to, Gospode” (RIS) (Jeremija 15,15; Ezekiel 37,3)

Autor: Shari Abbot: Prijevod: Ivana R.; Izvor: Reasonsforhopejesus.com