Oznaka: Đavao

Vjera u Isusa je najdragocjeniji dijamant kojega čovjek može imati i ona osigurava pobjedu u svakoj nevolji.
Kad osjetite da đavao napreduje, onoga trenutka kad krenete prema Isusu on postaje bespomoćan. Samo tako ga možete natjerati da pobjegne od vas! Kao sljedbenici Isusa Krista, trebamo neprestano biti svjesni da je đavao tu da nas uništi. Zbog toga...
Sotonska ''ljubavna'' zamka će zavesti milijune mlakih kršćana. Kad đavolja globalna crkva konačno zatrubi svoju poruku širom zemlje, milijuni mlakih kršćana bit će prevareni. Njihovo će razmišljanje biti: "Ovo jedinstvo svih crkava mora biti u redu. Njihovi vođe govore mnogo o...
Sotona kao anđeosko biće ima moć više nego bilo koje ljudsko biće. Nakon što je pao, on u svojim namjerama predvodi druge pale anđele, poznate i kao demone. Također će biti duhovna sila iza Antikrista u posljednjim danima (Otkrivenje...
Egzorcizam ili istjerivanje đavla je praksa koja zahtijeva određenu pozornost. Prema Novome zavjetu Krist je svojim učenicima dao vlast da izgone demone (Lk 9,1; Mk 16,17), pa neki kršćani danas mogu imati Božji dar u području egzorcizma (1 Kor 12,4-11). Obavaljanje...
Ovo su četiri laži koje vam Sotona šapuće na uho tijekom bogoslužja ili molitve. Sigurno ste ih čuli u svom životu! Ti si lažov! Možda vam je to netko čak i rekao u lice. Možda ste pomislili na to dok ste...
U Postanku čitamo da se Sotona najprije obratio Evi. Zašto je to učinio? Je li Eva, kako je đavao gledao, bila ranjivija na neki način? Stoljećima 1. Timoteju 2, 12 nije bio kontroverzan stih. Sada, u nekim krugovima, postao je...
Sotona utječe na naše razmišljanje na način da poremeti naše pouzdanje u Boga te nas dovede u sumnju. Najčešće će vam postaviti pitanja koja donosimo u članku. Svima nam je jasno da imamo neprijatelja. Znamo da Sotona napada. Pitanje glasi:...
Sotona je čovjekoubojica od početka, koji ne stajaše na istini, jer nema istine u njemu (Iv 8,44). Tko je ustvari Sotona? Što o njemu govori Biblija? Sotona u Starom zavjetu Biblija tumači da je Lucifer (sotona) stvorenje koje je Bog načinio...
Je li Sotona doslovno bilo zmija? Jesu li sve Zmije Sotonini potomci? Znači li to da Sotona ima potomke? Iako se u Postanku 3 navode osnovna obilježja prave zmije, ta je zmija osobita. Svima nam je poznata priča o padu....

NAJNOVIJE