Oznaka: um

Sotona utječe na naše razmišljanje na način da poremeti naše pouzdanje u Boga te nas dovede u sumnju. Najčešće će vam postaviti pitanja koja donosimo u članku. Svima nam je jasno da imamo neprijatelja. Znamo da Sotona napada. Pitanje glasi:...
„Otvorite vrata! Nek’ uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda“ (Izaija 26,3-4).  Održavanje osobnog mira uključuje i srce i um. Izaija 26,3 o Gospodinu kaže: „Otvorite vrata! Nek’ uđe...
Nakon što su Ga pitali koja je najveća zapovijed Isus je odgovorio da je najveća zapovijed voljeti svog Boga svim srcem, dušom i umom. (Luka 10, 27) U vezi srca je lako pretpostaviti, budući da se ono povezuje s...
Često se kršćani usredotočuju na duh i dušu. Ne postoji ništa loše u tome, ali um igra veliku ulogu u tome koliko duboko i daleko rastemo u Gospodinu. Um također igra veliku ulogu u kvaliteti naših života kao sljedbenika Krista....
Sotona ne može učiniti ništa više od onoga što mu Božja suverenost dopušta. Imaju li Sotona ili njegovi demoni pristup našem umu? Mogu li Sotona ili njegovi demoni znati naše misli? Sveznajući Bog Znamo da je Bog svemoćan (jači od svega)...
„Razumno srce traži znanje, a bezumnička se usta bave ludošću.“ (Mudre izreke 15,14) Naši umovi kontroliraju sve što se tiče nas. Naše misli utječu na naše osjećaje. Naši osjećaji utječu na naša djela. Važno je ono što mislite jer sve...
Mnogi od nas su sami sebi najgori neprijatelji jer prihvaćamo da konstantna struja negativnosti protječe našim umom. A za to postoje posljedice.

NAJNOVIJE