Oznaka: žene

Ovo su neke od žena koje su imale utjecaj na Isusov život, od trenutka Njegova rođenja do smrti i nakon uskrsnuća. One su voljele Isusa od rođenja do praznog groba! Za vrijeme Isusova života na zemlji u Bibliji možemo čitati...
Ovakvo ponašanje žena u javnosti je odudaralo od kulture i običaja tog vremena, i bila je prava sramota za njihove muževe.
Dragi brate u Kristu, ako si oženjen kršćanskom, onda si oženjen jednom od Božjih kćeri. Najgore što možeš napraviti je da se prema toj ženi loše ponašaš.
Ne činim sve ovo savršeno dobro, niti tvrdim da to činim. Moja namjera je da prenesem izuzetnu mudrost koju su meni prenijeli moj otac i njegov otac.
Sotona žarko želi uništiti Bogom dane razlike među spolovima. Postigao je to da se žene dvadeset i prvoga stoljeća u mnogočemu ponašaju kao muškarci.
Vigilare traži da se Hrvatska lutrija ispriča svim ženama zbog najnovije reklame u kojoj se na žene gleda kao na objekte i stvari spremne za uporabu.
Ovo su 6 tipova žena o kojima bi kršćani trebali razmišljati prije veze i svakako prije ulaska u brak.

NAJNOVIJE