“Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada”: Što je Isus time mislio?

Što je Isus mislio kada je rekao: “Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada”? Što znače te Njegove riječi koje je zabilježio Ivan u svom evanđelju?

Smiluj mi se, Jahve: pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me! Psalam 9,14

U jednoj od svojih poznatih propovijedi za narod, augustinski redovnik Abraham a Santa Clara (rođen 1709. godine) govori o jednoj djevojci koja je na samrti ovako lamentirala: “O smrti, seljački grubijanu, ne uslišavaš li nijednu ljubaznu riječ? Često, najveći tiranine, ulaziš u pregovore o primirju; dopusti onda i meni da kao osoba primim još jednu milost. I dopusti više prostora mladima nego starima!”

U ovim originalnim stihovima rečeno je mnogo toga važnoga o smrti: da ona često odnosi mlade ljude, a stare zaobilazi; da je ona tiranin; da svatko, barem kad se radi o vlastitoj smrti, želi spasiti barem svoju “osobu”. A iznad svega, da se s njome ne da pregovarati ni sklapati “primirje”.

VIDI OVO: Što se događa odmah nakon smrti? U Bibliji nalazimo odgovor

Međutim, jedno je pogrešno: smrt nije tako svemoguća. U Psalmu 90 Mojsije govori Bogu: “Smrtnike u prah vraćaš i veliš: ‘Vratite se, sinovi ljudski!’”

A budući da Bog ljude u prah vraća, on je onda i jedini u stanju da nas “od vrata smrti izbavi”.

Da, on to ne samo da može, već to i želi. Zato je i poslao svoga Sina, Gospodina Isusa, kao “Kneza života”. Isus kaže: “Tko god živi i vjeruje u mene, neće umrijeti nikada.” Neizrecivo važne riječi!

A budući da je Isus uklonio uzrok smrti – našu krivicu – onda su oni koji u njega vjeruju već sada na strani života. Budući da je Isus svojim uskrsnućem pobijedio smrt, na strani života svi su oni koji vjerom prianjaju uz njega. Tko god njemu pripada, pjeva već ovdje usred svijeta mrtvih: “Ti me izbavljaš od vrata smrti!”

Kneže života, k tebi od smrti hrlimo! Amen.

Autor: Wilhelm Busch

NAJNOVIJE!