Što se događa odmah nakon smrti? U Bibliji nalazimo odgovor

Govori li nam Biblija što se događa odmah nakon smrti? Da, i to vrlo jasno. Nakon smrti osoba odlazi u Božju prisutnost ili u odvojenost od Njega.

Susret

Biblija mnogo govori o životu i smrti, a Bog nam daje dva izbora: Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da sam preda te stavio život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Stoga izaberi život, da biste živjeli ti i potomstvo tvoje, ljubeći Gospoda, Boga svojega, slušajući njegov glas i prianjajući uza nj. Jer on je tvoj život i dugi niz tvojih dana, da bi boravio na zemlji za koju se Gospod zakleo ocima tvojim — Abrahamu, Izaku i Jakovu — da će im je dati“ (Pnz 30,19-20).

Možemo se ili pokajati i pouzdati u Krista ili se suočiti s Božjim sudom nakon što umremo, odnosno kad se Krist vrati. U svakom slučaju, oni koji odbace Krista umiru pod Božjim gnjevom (Ivan 3,36).

Autor poslanice Hebrejima je napisao: I kao što je ljudima određeno jednom umrijeti, a nakon toga na sud“ (Heb 9,27), stoga znamo da sud dolazi nakon što osoba umre.

No, ako smo se pouzdali u Krista, naši su grijesi osuđeni na križu i naši su grijesi izbrisani jer Njega, naime, koji ne upozna grijeha, za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu“ (2. Kor 5,21).

Svatko od nas će imati susret sa smrću i nitko od nas ne zna kada će doći taj dan, stoga danas je dan spasenja ako još niste položili svoju vjeru u Krista (2. Kor 6,2).

Lazar i bogataš

Isus nam daje priču o bogatašu i Lazaru, vrlo siromašnom čovjeku kojeg su zvali prosjak. No, to nije isti Lazar kojeg je Isus uskrsnuo od mrtvih u 11. poglavlju Evanđelja po Ivanu. Ime Lazar je bilo vrlo često u prvom stoljeću, a Lazar kojeg je Isus uskrsnuo od mrtvih nije bio siromah spomenut u Luki 16, jer su Lazareve sestre bile Marta i Marija.

Luka je napisao: „A neki čovjek bijaše bogat. Odijevao se u grimiz i skupocjeni lan i danomice se sjajno gostio. A bijaše i neki siromah, po imenu Lazar, koji je sav u čirevima ležao pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se mrvicama što su padale s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve“ (Luka 16,19-21), ali „dogodi se da siromah umrije i anđeli ga odnesoše u krilo Abrahamovo. A umrije i bogataš, te bude pokopan. I u Podzemlju, gdje bijaše u mukama, podiže oči svoje te izdaleka ugleda Abrahama, i Lazara u krilu njegovu“ (Luka 16,22-23).

Nema naznaka da je bogat čovjek morao čekati kako bi bio u mukama; tamo je završio odmah. „On povika i reče: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik, jer se mučim u ovome plamenu’“ (Lk 16,24). No, Abraham nije imao dobre vijesti za bogatog čovjeka: „Između nas i vas velik je ponor postavljen, tako da oni koji bi htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni oni odatle ne mogu k nama prelaziti“ (Lk 16,26). Drugim riječima, ne može napustiti mjesto muka jer je prekasno.

nakon smrti
Foto: Pixabay

Sud

Nakon smrti, bogati čovjek u Luki 16 otišao je na mjesto koje se na hebrejskom u Starom zavjetu zove Šeol, što jednostavno znači „mjesto mrtvih“. U Novom zavjetu se to isto mjesto, gdje je završio bogataš, naziva Podzemlje (pakao). Podzemlje je također „mjesto mrtvih“. Bogataš nije morao čekati drugo uskrsnuće mrtvih (Otk 20,12-15) budući da je odmah bio u mukama, iako još nije bio bačen u ognjeno jezero (Otk 21,8).

Na isti način, nakon što kršćanin umire, odmah je u prisutnosti Gospodina, ali to ne znači nužno nebo. Za mene, nebo znači biti u Gospodinovoj prisutnosti više nego što je to neko mjesto. Apostol Pavao nam govori da „znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina“ (2. Kor 5,6). Također, „znamo, naime: ako se naša zemaljska kuća, šator, razruši, imamo zgradu od Boga — kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima“ (2. Kor 5,1), te „život iskapi ovo smrtno“ (2. Kor 5,4).

Sljedeći trenutak poslije smrti

Iz onoga što Biblija uči, znamo da su već u sljedećem trenutku poslije smrti, Božja djeca s Gospodinom Isusom Kristom, ali za one koji su umrli u svojim grijesima, umiru s gnjevom Božjim koji ostaje na njima (Ivan 3,36b) i idu na mjesto muka kao bogataš u Luki 16.

Čovjek je i dalje imao sjećanje jer je rekao Abrahamu: „Molim te onda, oče, da ga pošalješ u kuću oca mojega. Imam naime petoricu braće: neka im svjedoči da i oni ne bi došli u ovo mjesto muke“ (Luka 16,27-28), ali Abraham mu odgovara da to nije moguće (Lk 16,29-31).

Dakle, sljedeći trenutak nakon što nespašena osoba umre, odmah je u mukama i može iskusiti fizičku bol (Luka 16,23-24). Također ima duševne boli i žaljenja (Luka 16,28), ali tada je već prekasno. Zato je danas dan spasenja, jer sutra može biti prekasno ukoliko se Krist vrati ili umrete bez pouzdanja u Krista. Na kraju, svi će biti fizički uskrsnuti u svojim tijelima „jedni za vječni život, a drugi za sramotu, za vječnu gadost“ (Dan 12,2-3).

Zaključak

U Otkrivenju 20,12-15 pročitajte što se događa nakon što se Kralj Kraljeva vrati suditi nespašene: „I vidjeh mrtve, male i velike, gdje stoje pred Bogom, i knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, to jest Knjiga života. I mrtvi bijahu osuđeni po onome što je napisano u knjigama, po djelima svojim. I more dade mrtvace koji bijahu u njemu, a Smrt i Podzemlje dadoše mrtvace koji bijahu u njima, i svaki bȋ osuđen po djelima svojim. A Smrt i Podzemlje bijahu bačeni u jezero ognjeno. To je druga smrt. I tko god se ne nađe zapisan u Knjizi života, bȋ bačen u jezero ognjeno.“

Za one koji su se rodili dva puta (fizičko rođenje i duhovno rođenje), oni će umrijeti samo jednom, ali ako se osoba rodi samo jednom (fizički), ona će umrijeti dva puta; jednom u tijelu, a drugi puta u ognjenom jezeru (Otk 21,8). Stoga izaberite život.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Faithinthenews.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!