Tko je bio Timotej u Bibliji?
Foto: jw.org

Tko je bio Timotej u Bibliji? Pavao mu se obraća kao “pravom sinu u vjeri”. Vjerojatno je imao oko 20 godina kada se pridružio Pavlu u radu za Boga.

Timotej je bio dijete iz miješanog braka. Otac mu je bio Grk, a majka pokrštena Židovka. Pridružio se Pavlu tijekom jednog od Pavlovih misijskih putovanja. Čuo je i odgovorio na evanđelje kada je Pavao prošao kroz područje Derbe i Listre.

Tko je bio Timotej u Bibliji?

Timotejeva majka Eunika i njegova baka Loida učile su ga Sveto pismo još dok je bio dječak.

Kada je Pavao izabrao Timoteja za svog nasljednika, shvatio je da će ovaj mladić nastojati preobratiti Židove na kršćanstvo, pa je Pavao obrezao Timoteja (Djela apostolska 16, 3). Pavao je također podučavao Timoteja o vodstvu crkve, uključujući ulogu đakona, zahtjeve starješina, kao i mnoge druge važne lekcije o služenju. To je sve zabilježeno u Pavlovim poslanicama 1. Timoteju i 2. Timoteju.

U 1. Timoteju Pavao mu je dao upute i savjete za vođenje crkve. Također je poticao Timoteja da ne dopušta drugima da ga preziru zbog njegove mladosti, već da bude primjer ostalim vjernicima “u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći” (1. Timoteju 4, 12). Pavao je rekao Timoteju da bude predan čitanju Svetog pisma, poticanju i poučavanju i da ne zanemaruje dar koji mu je dan. Također je savjetovao Timoteju da budno pazi na sebe. Ove upute ostaju primjerene vjernicima i danas.

“Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima. A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima!” (1. Timoteju 6, 10-12)

Čini se da je Timotej imao kroničnu bolest koja je zahtijevala određenu pažnju (1. Timoteju 5, 23). Iz ovog primjera saznajemo da nije uvijek Božja volja čudesno izliječiti osobu.

Timotejev primjer služenja

Timotej je djelovao kao Pavlov prepisivač i vjerojatno kao koautor knjiga 2. Korinćanima, Filipljanima, Kološanima, 1. i 2. Solunjanima i Filemonu. Pratio je Pavla na misijskim putovanjima, a kad je Pavao bio u zatvoru, Timotej je zastupao Pavla u Korintu i Filipima. Neko je vrijeme Timotej također bio zatvoren zbog vjere.

U 2. Timoteju, Pavao je upozorio Timoteja na lažne učitelje s kojima će se susresti i rekao mu da nastavi s onim što je naučio. Istine koje je Timotej učio od djetinjstva – istine o grijehu i našoj potrebi za Spasiteljem – mogle su ga učiniti “mudrim za spasenje po vjeri” (2. Timoteju 3, 15). Kao roditelji, moramo pripremiti svoju djecu da razlikuju istinu od laži. A kao vjernici, moramo čvrsto stajati u istini koju smo naučili, a ne biti iznenađeni ili pokolebani protivljenjem i lažnim učiteljima.

Crkvena tradicija drži da je nakon Pavlove smrti Timotej služio kao biskup u Efezu, morskoj luci na zapadnoj obali Male Azije, sve do 97. godine. Tu je jednom prilikom izgrdio ljude zbog idolopoklonstva. Tukli su ga palicama, a umro je dva dana kasnije.

PROČITAJTE JOŠ: