Tko je Lucifer

Lucifer je stvoreno biće. Stoga, on nije samopostojeće vječno biće, već je konačan i ograničen. Bilo je vremena kada njega nije bilo. Njegovo stvaranje se dogodilo nakon stvaranja redova anđela.

Anđeli nisu potomci obiteljskog odnosa. Sve te nježne emocije, gorčina, slatkoća i rast od infantilnost, njima je nepoznato. Teškoća i radost rađanja, njima je nepoznata. Svaki anđeo je stvoren, nije rođen. Svaki je stvoren izravno od Boga.

Kao anđeo, Lucifer je stvoren kao dobar – bez svake sumnje, vrlo dobar. Njegova čistoća, kao i njegova uzvišenost, bili su izvori čuđenja, zahvaljivanja i slavljenja na nebu.

Đavao je pozitivan karakter. On nosi masku, on je dvoličan, ali nikada nije podijeljenog uma, nikada nije neodlučan, nikada slab u svojoj svrsi. Nema neodlučnosti kod njega. On ima karakter – osobnost koja je oštrija od svega. Ona se osjeća. Mi osjećamo đavla. On zapovijeda i upravlja određenim stvarima. On upravlja lošim ljudima i palim anđelima. On je njihov menadžer.

Luciferova osobnost

Krist je osoba, i On stavlja đavla u kontrast Sebi – kao onoga koji je uzročnik zla. U Evanđelju po Mateju, 13. poglavlje, stihovi 38 i 39 stoji zapisano: Njiva je svijet. Dobro sjeme jesu djeca kraljevstva; kukolj su djeca zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žeteoci su anđeli. U Bibliji, osobnost đavla je realnost. On ne samo da je izvor zla, već je i utjelovljenje zla u osobi.

VIDI OVO: Kako je Lucifer uspio zavesti anđele?

U Mateju 6,13 stoji zapisano: ”Izbavi nas od zla!” Vidimo da se Krist moli ne samo da učenici budu zaštićeni od zla, od svog zla, impersonalnog i uopćenog, već i od Zloga. (Vidjeti Ivan 17,15).

U 1. Ivanovoj 5,19, stoji zapisano: ”Znamo da smo mi od Boga, a da je sav svijet u vlasti Zloga.” Ovdje je đavao nazvan Zlim, on je ličnost, stvarno biće.

PRINC ZLA: Tko je Lucifer?
Snimka zaslona

Princ zla

Pogledajmo nekoliko odlomaka Svetoga pisma koji govore o Luciferu:

”Sad će knez ovoga svijeta biti bačen van!” (Ivan 12,31)

”Tada će reći i onima s lijeve strane: ‘Idite od mene, prkleti, u oganj vječni što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!” (Matej 25,41)

Također, anđele koji ne održaše svoje prebivalište, zadržao je vječnim okovima u mraku za sud velikoga dana. (Juda 6)

Činjenica o njihovom padu naglašava da su u pitanju osobe – žive, aktivne, slobodno i racionalne. Tekstovi nam otkrivaju da pali anđeli imaju svog zapovjednika koji organizira sve njihove korake, koji je prvi u mudrosti, prvi u poziciji vodstva i obdaren vještinama.

U 2. Korinćanima 11,13-15 stoji zapisano da đavao ima i svoje službenike. Da vrag nije ličnost, ne bi mogao imati svoje službenike. Pavao je ovdje pisao o osobama. Pogledajmo sam tekst: ”Takvi su ljudi lažni apostsoli, prijevarni radnici, koji se pretvaraju u Kristove apostole. Nije ni čudo, jer se sam sotona pretvara u anđela svjetla. Prema tome, nije ništa osobito ako se i njegove sluge pretvaraju kao da su sluge pravednosti. Svršetak će im biti prema djelima njihovim.”

VIDI OVO: Sotona vas neće ostaviti na miru

A Juda 8 i 9 nam otkriva: ”Uza sve to i spomenuti sanjari slično kaljaju svoje tijelo, preziru vrhovništvo Gospodnje i uvredljivim riječima napadaju Slave. Naprotiv, Mihael akanđeo, kad se u borbi za Mojsijevo tijelo prepirao s đavlom, nije se usudio izreći protiv njega uvredljivu osudu, nego je rekao: ”Neka bi ti Gospodin zapovjedio da šutiš!”

Vidjeti i Jakova 4,7-8 gdje stoji zapisano:

”Prema tome, pokorite se Bogu! Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas. Približite se k Bogu, pa će se i on približiti k vama! Grešnici, operite ruke! Vi s razdijeljenom dušom, očistite srca!”

Upozorenja

Pogledajmo koja nam upozorenja pruža Riječ Božja. U Efežanima 6,11-12 nam se savjetuje: ”Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima! Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta; protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima.”

U Otkrivenju 2,10 stoji: ”Nemoj se bojati muke što te čekaju: đavao će ubrzo neke između vas baciti u tamnicu, da ‘budete podvrgnuti kušnji’, i trpjet ćete ‘deset dana’ nevolju. Ostani vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac – život!”

Kristovo viđenje Lucifera

Kristovi susreti s onima koji su opsjednuti od strane đavla, ili demona, pokazuju Njegovo stalno prepoznavanje ovih palih duhova kao bića s osobnošću. Prepoznaje njihovu različitu individualnost. Onim govori i zapovijeda im kao ličnostima. Oni poznaju Krista,ispovijedaju Njegovo božanstvo, klanjaju se Njegovom autoritetu i pokoravaju, iako nevoljko, Njegovim zapovijedima. Isus je napravio jasnu razliku između ljudske osobnosti koja je opsjednuta od strane demona, i osobnosti demona koji su opsjedali ljude.

VIDI OVO: 3 znaka da vas je Đavao već prevario

U Njegovim očima, to su različite osobnosti, različita bića.

“Eto, dao sam vam vlast da bez pogibli gazite zmije i štipavce, i moć nad svakom neprijateljskom silom, te vam sigurno ništa neće moći nauditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego što su vaša imena zapisana na nebesima!” (Luka 10,19-20)

Đavao je neprijatelj Krista i neprijatelj ljudi. Isus je svojim učenicima dao vlast nad đavolskom silom.