Što znači „Tražite Jahvu dok se može naći“?

Tražiti Jahvu dok se može naći znači doći Mu u potpunosti putem koji je Isus pripravio na križu i biti ispunjeni Duhom Svetim, što nam daje sposobnost da iskusimo i razumijemo Boga na nadnaravni način.

Jedan još više prepoznatljiv redak u ovom poglavlju Izaije nalazi se samo nekoliko redaka ispod. On izjavljuje: „Jer misli vaše nisu moje misli i púti moji nisu vaši púti“ (55,8). Izaija je navijestio dolazak Mesije, spašavanje Božjeg naroda od progonstva koje se još nije dogodilo i konačnu obnovu Božjeg Kraljevstva na zemlji. 

Što Biblija misli kada kaže: „Tražite Jahvu dok se može naći“? 

„Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!“ (Izaija 55,6).

Nova međunarodna verzija (NIV) poglavlje o Izaiji 55 naziva „Poziv žednima.“ Novi živi prijevod naslovljava ga „Poziv Gospodnjem Spasenju.“ Engleska standardna verzija, „Suosjećanje Gospodinovo.“ Passion Translation „Poziv na bogat život.“ The Message Paraphrase, „No bez novca.“ I Amplified Bible, „Besplatna ponuda milosti.“ Ti nazivi poglavlja pomažu nam u razumijevanju retka 6. U ovom kontekstu postoji 26 različitih definicija prema Strongsu, od kojih neke znače pronaći ili dobiti, naići, naučiti, upoznati, biti pronađen. Više nismo odvojeni od Boga kao što je Njegov narod bio u vrijeme kada je Izaija to pisao. On nam je dostupan kroz Isusa Krista te želi da Mu se okrenemo kroz Njegovog Sina da nas može ispuniti Duhom svetim. 

Ime Izaija znači „Gospodin spašava“. Velik je prorok proveo većinu svog života u Jeruzalemu te je bio oženjen i imao je djecu. U njegovoj Bogom inspiriranoj poruci on je gledao u budućnost, slično kao i apostol Pavao u Otkrivenju. On je upozorio Židove na njihov progon te je govorio o njihovoj obnovi od Boga, Mesiji koji treba doći i o Božjem Kraljevstvu na zemlji. „Kroz djela Božjeg Mesije, ljudi koji ne poznaju Gospodina doći će mu“, objašnjava NIV Study Biblija. „Mi trebamo oproštenje, i ne možemo platiti za njega. Dobra vijest sluge koji pati jest da je Bog platio tu cijenu za nas. Pravda je zadovoljena kroz prikladnu zamjenu.“ 

Izaija naglašava Božju vlast, prosudbu, suosjećanje i spasenje. Njegovo srce za Njegov narod (i nas) da ne ostanemo bez nade jasno je vidljivo u Njegovom obećanju da će ih neprestano obnavljati iako oni neprestano skreću s puta.

Mi dostižemo Izaiju u poglavlju 55 kada govori o predviđenom izbavljenju iz progonstva. Duhovna žeđ opisuje duboku potrebu za Boga. Izaija 41,17 kaže: „Ubogi i bijedni vodu traže, a nje nema! Jezik im se osuši od žeđi. Ja, Jahve, njih ću uslišiti, ja, Bog Izraelov, ostavit’ ih neću.“ 

Izaija započinje poglavlje 55 riječima: „O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka!“ (Izaija 55,1). 

Isus izjavljuje da je On Voda Života u Novom zavjetu, ali u vrijeme kada je knjiga proroka Izaije napisana, On je tek trebao doći. Kroz Isusa, mi imamo priliku utažiti žeđ u našim dušama, što je bilo nemoguće postići prije nego je On porazio smrt na križu. 

Zašto bi Izaija rekao „Tražite Jahvu“ Izraelcima? 

„Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!“ (Izaija 55,6). 

Izaija je bio povezan s Bogom i dobio je uvid u ono što ima doći. Blizina koju je iskusio s Bogom nesumnjivo je dovela do toga da želi da Ga i drugi prisno iskuse! Kroz Izaiju Bog je rekao Svom narodu – i danas nas ohrabruje – da Ga traže svim svojim srcem da On može otključati ono što ni ne znamo da ne znamo. Tražiti Jahvu u kontekstu Izaije 55,6 jest tražiti Ga cijelim srcem, ne licemjerno. 

Traženje Gospodina pogoduje našim dušama. Vodi nad do bogatog i zadovoljnog života prema Božjim uvjetima, a ne prema plitkim i prolaznim načinima svijeta. Iako je zavjesa u hramu poderana kada je Isus raspet, mnogi još uvijek žive iza zavjese koja ih više ne odvaja od Boga. To je zid koji smo podignuli i barikada kroz koju ne možemo probiti, niti to uvijek odabiremo napraviti. Mi Mu moramo doći slobodno i zatražiti Ga cijelim srcem. Krist je pripravio put, ali mi moramo njime hodati. 

Jeremija 29,13-14 kaže: „Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit ću da me nađete’ – riječ je Jahvina. ‘Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah’ – riječ je Jahvina. ‘I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh.’“ 

Amos 5,4 moli: „Tražite i živjet ćete“, ponovno je u retku 6 prorok napisao, „Tražite Jahvu i živjet ćete…“ i ponovno u retku 14: „Tražite dobro, a ne zlo, da biste živjeli i da Jahve, Bog nad vojskama, odista s vama bude kao što velite da jest.“ 

Isus je došao da mi možemo živjeti naše živote u punini (Ivan 10,10). Bog ima svrhu za svakoga na ovoj zemlji te On želi da svatko od nas hoda putem Njegove volje za naše živote u ispunjavajućem, radošću ispunjenom putovanju vjernosti. 

Zašto danas trebate tražiti Jahvu? 

„Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!“ (Izaija 55,6).  

Da bismo živjeli živote u punini, mi moramo tražiti Gospodina cijelim srcem. Tko želi živjeti polovičan život?! Nitko ne želi biti ostavljen u mraku dok se njihovi prijatelji radosno smiju na vic koji dijele ili na iskustvo koje im je donijelo radost. Ni Bog ne želi da propustimo iskusiti Ga, u punini, kroz Krista. 

Isus je govorio o istoj žeđi za vodom o kojoj je Izaija prorokovao. Ivan je zabilježio Isusove riječi o živoj vodi u dvije prilike. Prva je bila u razgovoru sa Samaritankom na bunaru: „Odgovori joj Isus: »Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.«“ (Ivan 4,13-14). 

Ponovno je govorio o vodi života na dan velikog blagdana: „U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: »Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije“ (Ivan 7,37). 

Umjesto da pijemo iz bunara svijeta, koji nikada neće utažiti našu duhovnu žeđ, Isus je dao način da se potpuno povežemo s Ocem u Nebu po Duhu Svetom koji živi u nama. (Ivan 4,14)

Dar Duha Svetoga dostupan je svima nama, no često ga odlučujemo zaobići. Mnogo je onih u svijetu koji ne znaju za udovoljenje dostupno kroz Krista. Oni lutaju žedni. Mi smo dio Božjeg plana da se obznani zemljom! No neki od nas, iako pijemo iz bunara Žive Vode, sjedimo nepomično u našem pozivu da „Idemo.“ Jakov je napisao: „Znajte, braćo moja ljubljena! Svatko neka bude brz da sluša, spor da govori, spor na srdžbu. Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje. Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše“ (Jakov 1,19-21). 

Mi se nalazimo tu gdje jesmo, sa svrhom, da slušamo Gospodina. Dok Ga tražimo cijelim srcem, svijetlo Gospodinovo obasjava sve oko nas. 

Molitva da tražimo Jahvu

„Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!“ (Izaija 55,6). 

Oče, 

Samo nekoliko redaka nakon ovoga kojeg smo danas proučavali, Ti si progovorio kroz Izaiju: „Jer misli vaše nisu moje misli i púti moji nisu vaši púti“ (Izaija 55,8). 

Mi Ti se približavamo, Bože, jer trebamo da nam pokažeš, da nas vodiš i da nas ispuniš mudrošću koja je potrebna da živimo po Tvojim načinima, koje nismo sposobni u potpunosti razumjeti kao ljudska bića na ovoj zemlji. Dok učimo koristiti Božjeg Duha u nama, koji nas s Tobom intimno povezuje, daj da rastemo u razlučivanju, da budemo sposobni slušati, čuti, biti poslušni i učiti iz naše povezanosti s Tobom. U Kristu mi smo sposobni dovesti Te, Oče, bliže sebi. Ti se nastanjuješ u nama i oduševljeni smo. Mnogo je to za razumjeti, a kamoli znati što činiti s time svakog dana! Pomozi nam da se ponizno predamo i tražimo Te svim svojim srcem, potpuno i iskreno, sve dane svojih života. 

U Isusovo Ime, Amen. 

„Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!“ (Izaija 55,6). 

Gospodin nam je blizu, svaki dan i u svako vrijeme. Samo Mu se trebamo obratiti da bismo iskusili puninu života dok se radujemo vječnosti s Njim. Bez obzira koliko puta uprskali iste stvari, On otvara Svoje ruke i želi nam dobrodošlicu kući. Bog će nam uvijek oprostiti i nikada nas neće manje voljeti. Kada istinski razumijemo koliko je dugačka, široka i duboka Njegova ljubav prema nama, onda ćemo Mu doći s pokajničkim srcima, slušajući… dopuštajući Mu da nas promjeni da svakim danom postajemo sličniji Kristu kroz posvećujuće djelo Duha Svetoga koji živi u nama. Tražite Jahvu dok se može naći. 

Autorica: Meg Bucher; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!