Kada Isus kaže: „Vi dakle budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima“, znači li to da možemo dostići savršenstvo, i trebamo li?

Postoji nekoliko stvari koje moramo razumjeti u vezi ove izjave. U prvom redu, riječ koja se prevodi „savršen“ doslovno znači „biti kompletan“. Tako često, Novi zavjet i Stari zavjet opisuju ljude kao ispravne i pravedne – ne u smislu da su postigli potpunu moralnu savršenost, nego da su postigli jedinstvenu razinu zrelosti u svom rastu u smislu duhovnog integriteta.

Međutim, u ovoj izjavi, svakako je opravdano koristiti prijevod riječi „savršeni“. Ili primjerice, „Vi dakle budite kompletni, kao što je kompletan Otac vaš koji je na nebesima.“ Dakle, sjetite se da je vaš nebeski Otac savršeno kompletan! Stoga, ako na taj način trebamo odražavati Boga, trebamo ga odražavati u njegovoj moralnoj izvrsnosti, kao i na druge načine.

Ustvari, osnovni poziv osobe u ovom svijetu treba biti odražavanje Božjeg karaktera. To je ono što znači biti stvoren na sliku Božju. Mnogo prije Propovijedi na Gori, Bog je zahtijevao od Izraela da odražava njegov karakter kada im je rekao: „Sveti budite, jer sam ja svet!“ Izdvojio ih je da budu sveti. Novozavjetna je riječ za to sveci.

Sada idemo na pitanje možemo li zapravo postići moralnu savršenost u ovom svijetu. Ako Isus kaže da budemo savršeni, pretpostavka bi bila da ne bi tražio od nas nešto što nam je nemoguće ostvariti.

Stoga, postoje kršćani, mnogi kršćani, koji vjeruju da je uistinu moguće osobi postići stanje moralne savršenosti u ovom životu. To se gledište naziva perfekcionizam, i ljudi su razvili teologiju da postoji posebno djelo Duha Svetoga koji im daje pobjedu nad svakim grijehom ili svakim namjernim grijehom, a to ih čini moralno savršenim u ovom svijetu.

Međutim, stav kršćanstva opire se nauku perfekcionizma uglavnom zato što vidimo zapis o najvećim svecima u biblijskoj i crkvenoj povijesti koji su priznali činjenicu da su se do dana svoje smrti borili s nekim stalnim grijehom u svojim životima. Od kojih je to, naravno, bio i Pavao, koji je govorio o svojoj neprestanoj borbi s grijehom.

Može li osoba biti savršena? Teoretski, odgovor je da. Novi zavjet nam govori da sa svakim iskušenjem na koje nailazimo, Bog nam daje izlaz da od njega pobjegnemo. Uvijek nam daje dovoljno milosti da nadvladamo grijeh. Stoga je grijeh u kršćanskom životu, rekao bih, neizbježan zbog naše slabosti i zbog mnoštva prilika koje imamo da sagriješimo. No, po danoj prilici, to nikada nije nužno. Znači, u tom smislu mogli bismo teoretski biti savršeni, premda nitko od nas to nije.

Autor: R. C. Sproul; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Ligonier.org