Koja je uloga muža prema Bibliji?

Koja je uloga muža prema Bibliji? Postoji li ”popis dužnosti muževa” iz Biblije, koji bi nam trebao poslužiti za organizaciju naših domova?

Postoji mnoštvo oprečnih informacija u našoj kulturi, o tome kako bi trebao izgledati muž prema Bibliji.

Najčešći kršćanski stereotipi u vezi brakova stavljaju naglasak na muževe, koji moraju biti snažni, vrlo muževni, oni koji će biti primarni kada se radi o zarađivanju i koji trebaju biti distancirani po pitanju emocionalne komponente braka.

Isti takvi stereotipi govore da bi klasična kršćanska supruga morala posjedovati srce koje je otvoreno za služenje, za davanje, ne smije povisivati glas, mora biti brižna i mora biti usredotočena na svoj dom.

Mnogi od nas smatraju se nekompatibilnima u pogledu ispunjavanja ovakvih standarda, koji se odnose na kršćanske brakove. Iskreno, smatram da je vrijeme za odbacivanje ovog zastarjelog modela i da počnemo tražiti ono što nas Biblija zaista želi naučiti o dužnostima koje imamo kao muževi i žene. Trebamo početi istraživati kako možemo promjenjivati biblijske istine, u pogledu naših uloga, koje imamo u našim vlastitim domovima i brakovima. Trebamo prigrliti jedinstvenost, koja definira specifičnu dinamiku naših brakova.

Svaki muž i žena posjeduju različite prednosti i nedostatke. Bog želi upotrijebiti jedinstvenost vas, kako bi prikazao kroz vas ljubav prema vašem supružniku, onako kako samo vi to možete prikazati. Počnimo s istraživanjem uloga muževa u brakovima i o tome kako ”dobar muž” izgleda prema biblijskim standardima. Postoje li specifične dužnosti, koje bi muž morao obavljati prema svojoj ženi? Postoje li financijske dužnosti koje muž ima prema svojoj ženi?

Postoji li ”popis dužnosti muževa” iz Biblije, koji bi nam trebao poslužiti za organizaciju naših domova? Bi li muževi trebali biti muškarci u obitelji?

Uloga muža prema Bibliji

Stihovi iz 1. Petrove 3, 7 uče nas sljedeće: „Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava.“

Ovaj tekst objašnjava što znači biti ”dobar muž” i definira takvoga muža kao nekoga tko iskazuje čast svojoj ženi, uživa u njoj i koji se prema svojoj ženi odnosi kao prema jednakoj sebi. Ono što je zanimljivo jest to da ništa ne piše o tome kakvu bi osobnost muž morao imati, kakav bi posao morao imati i ništa takvo.

Petar govori o pravilima, koja bi trebala biti naputci muževima u vezi toga kako bi se trebali odnositi prema svojim ženama, a ostalo ostavlja nama da shvatimo.

Kološanima 3, 19 daje ovakve upute za muževe: „Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima.“ Efežanima 5, 25 dodaje: „Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju.“ Kako izgleda dobar muž? Izgleda kao muškarac koji se potpuno predaje sa svoju ženu i koji joj služi, kao što je Krist služio Crkvi.

Kako izgleda biblijska ljubav? 1. Korinćanima 13, 4-7 govori sljedeće: „Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.“

Jako malo toga iz ovih redaka podudaralo bi se s onime što moderna kultura govori, kroz stereotipe, za biblijske muževe. Vrijeme je da dopustimo da nas Božja Riječ kroz uređivanje naših brakova, umjesto strogog pridržavanja pravila koja se odnose na muškost, a koja su pretjerano rigidna i bez milosti.

VIDI OVO: Kakav je dobar muž? Pet obilježja istinske dobrote

Dužnosti muža

Propovjednik 9, 9 uči: „Uživaj život sa ženom koju ljubiš u sve dane svojega ispraznog vijeka koji ti Bog daje pod suncem, jer to je tvoj udio u životu i u trudu kojim se trudiš pod suncem.“

Jedna od važnih dužnosti, koje bi biblijski muž morao ispuniti, odnosi se na trud kojeg muž treba uložiti kako bi uživao u svojoj ženi, jer život je težak, a kada žena ima muža koji je voli i obrnuto, tada je život znatno lakši za podnijeti! Usredotočite se na dobre stvari koje vaš supružnik donosi u brak, ne na loše.

Odvojite si vrijeme za zajedničko opuštanje, jer će tada teret brige za vaš dom biti lakši.

1.Korinćanima 11, 3 nas uči: „Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog.“ Još jedna biblijska istina koja se odnosi na muževe, jest da trebaju biti ljudi koji će odavati čast Bogu, kao Onome koji ih vodi. Muževi se podčinjavaju Bogu, što znači da se oni, zajedno s njihovim domovima, nalaze unutar Božje vlasti.

Spremnost na slušanje Boga jest ono što osigurava da žene i djeca tih muževa budu vođeni na načine, koji sami odaju čast Gospodinu. Hebrejima 13, 4 govori: „Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.“

Muževi imaju dužnost odavati čast svojim brakovima, kroz djela koja čine. Preljub i seksualni nemoral idu nasuprot plana, kojeg Bog ima za bračne odnose. No Bog i dalje može iscijeliti naše brakove, čak i nakon što ovakva vrsta grijeha uđe u naše živote. 1. Korinćanima 7, 3 govori: „Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu.“ Ovaj stih znači da muž ima dužnost predati se svojoj ženi na seksualan način.

Efežanima 5, 28 govori: „Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.“ Muževi imaju dužnost voljeti svoje žene. Trebaju paziti na tijela svojih žena kao što paze na svoja tijela, jer vjenčani muškarac i žena postaju jedno tijelo. (Postanak 2, 24)

Muževi imaju dužnost brinuti se za svoje žene, na isti način kako se brinu sami za sebe.

VIDI OVO: Kakva treba biti žena u braku prema Bibliji?

Uloga muža u obitelji

Efežanima 6, 4 govori: „A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!“ Ovaj stih upozorava nas u vezi toga da ne smijemo dopustiti da ljutnja utječe na način, kako će očevi odgajati svoju djecu.

Odgoj i discipliniranje su važni, ali ljutnja nas može spriječiti u kvalitetnom odgoju naše djece. Očevi imaju važnu ulogu, kao osobe koje trebaju disciplinirati i odgajati, ali trebaju posjedovati samokontrolu kada to čine.

Mudre izreke 19, 14 govore: „Kuća se i bogatstvo baštine od otaca, a od Jahve je žena razumna.“ Briga za našu djecu, kao novi naraštaj, važan je i nezaobilazan segment naših brakova. Našoj djeci potrebna je hrana, dom, odjeća i više od svega ljubav, kako bi mogla preživjeti u ovome svijetu. Od ključne je važnosti da se očevi uključe u brigu i skrb u pogledu ovakvih stvari. Za neke muževe to može izgledati kao obavljanje poslova. Za druge može izgledati kao briga za djecu, kako bi supruga mogla zaraditi plaću za cijelu obitelj, ako je ovo dinamika koja najbolje funkcionira u vašem domu.

Svaka je obitelj drugačija, no roditelji imaju dužnost financijsko zbrinjavanja svoje djece.

Matej 19, 6 uči: „Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.“ Biblijski muževi rade na održavanju cjelovitosti svojih domova. To je Božji plan nakon ulaska u brak.

Postoje situacije kada nije moguće ostati u braku. Ako i kada se suočimo s teškim situacijama, na raspolaganju su nam Božje milosrđe i oprost. Bez obzira na sve, Božja nam Riječ govori da Bog želi od nas da učinimo sve što je u našoj moći, kako bi brak bio cjeloživotan.

1.Petrova 4, 8 govori: „Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!“ Ovo je jedan od najboljih stihova kojeg trebamo uzimati u obzir, ako smo u brakovima.

Stvarnost nam govori da je nama, ženama i muževima, teško kvalitetno i ispravno živjeti biblijske uloge. Često griješimo i bit će potrebne mnoge isprike i ispričavanja, kako bismo mogli ostati u brakovima. No, Božja nas Riječ podsjeća na to da će naši grijesi biti pokriveni, ako budemo nastavili ići za ljubavlju.

Božja ljubav pokriva sve naše neuspjehe u pogledu nezadovoljavanja potreba naših supružnika.

Ono što najviše definira biblijskog muža jest da je on osoba koja sluša zapovijed, koju je Krist izrekao i koja je zapisana u Marku 12, 30-31, a koja kaže: „Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! “Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih”.“

Kada muž prvo i najprije radi prema razvoju ljubavi prema Bogu i svojoj ženi, tada Božje milosrđe pokriva mnoge pogrješke. Propovjednik 4, 12 podsjeća nas na sljedeće: „I ako tko udari na jednoga, dvojica će mu se oprijeti; i trostruko se uže ne kida brzo.“

Kada je Bog najvažnija komponenta naših brakova, tada naši brakovi dobivaju snagu i mogu izdržati sve ispite. Naši brakovi tada dobivaju silu, kako bi mogli odavati čast Bogu kroz cijelo putovanje, koje dijelimo zajedno.

Autorica: Amanda Idleman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com