10 upozorenja iz Biblije koje trebamo prestati izbjegavati

Kao kršćani, često se okrećemo Bibliji radi mudrosti i vodstva. Proučavamo ono što naučava, pamtimo biblijske stihove i težimo tomu da slijedimo ono što nas uči.

No, postoje neka upozorenja iz Biblije koja nastojimo izbjegavati, što za nas kasnije može imati ozbiljne posljedice. U ovome članku istražit ćemo deset biblijskih upozorenja koja trebamo prestati ignorirati.

Nemojte se dati zavarati

Biblija nas podsjeća na budnost u vezi lažnih učitelja, koji će nas pokušavati prevariti svojim lažnim učenjima. Krist je upozorio svoje učenike govoreći: „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.“ (Matej 7, 15) Pavao je također upozorio crkvu u Galaciji riječima: „Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!“ (Galaćanima 1, 8) Trebamo razlikovati stvari i sve staviti u usporedbu s onime što kaže istina Božje Riječi.

Ne budite pohlepni

Biblija nas upozorava protiv ljubavi prema novcu i protiv bogaćenja. Krist je svojim učenicima rekao sljedeće: „”Klonite se i čuvajte svake pohlepe: koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje”.“ (Luka 12, 15) Pavao je isto tako upozorio Timoteja uz riječi: „Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.“ (1. Timoteju 6, 10) Trebamo biti zadovoljni onime što imamo i vjerovati Bogu da će se pobrinuti za naše potrebe.

Izbjegavajte seksualni grijeh

Biblija nas podsjeća da se trebamo držati podalje od seksualnog nemorala i nečistoće. Pavao je crkvi u Korintu pisao sljedeće: „Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela.“ (1. Korinćanima 6, 18) Pisac poslanice Hebrejima piše sljedeće: „Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog.“ (Hebrejima 13, 4) Trebamo odavati čast Bogu našim tijelima i trebamo izbjegavati seksualni grijeh.

Kontrolirajte svoju ljutnju

Biblija nas uči da trebamo kontrolirati svoju ljutnju, kao i o opasnostima koje postoje ako se držimo zamjeranja. Isus je rekao svojim učenicima sljedeće: „Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit će kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Bezbožniče! bit će kriv ognju paklenomu.“ (Matej 5, 22) Pavao je isto tako rekao crkvi u Efezu: „Srdite se, ali ne griješite! Sunce nek ne zađe nad vašom srdžbom i ne dajte mjesta đavlu.“ (Efežanima 4, 26-27) Trebamo opraštati drugima kao što je Bog oprostio nama i ne trebamo dopustiti da ljutnja kontrolira naše živote.

VIDI OVO: Pazite na riječi koje govorite: Ovo biblijsko upozorenje svi trebaju pročitati

Čuvajte se ponosa

Biblija nas upozorava na opasnosti od ponosa i od toga što se događa kada o sebi samima mislimo previsoko. Jakov nas upozorava: „A daje on i veću milost. Zato govori: Bog se oholima protivi, a poniznima daje milost.“ (Jakovljeva 4, 6) Petar isto tako upozorava: „Tako i vi, mladići, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošću jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.“ (1. Petrova 5, 5) Trebamo se poniziti ispred Boga i drugima i trebamo željeti služiti drugima, umjesto da tražimo našu slavu.

Opraštajte drugima

Biblija nas upozorava protiv neopraštanja i opasnosti koje nastaju kada zamjeramo. Isus je upozorio svoje učenike riječima: „Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupe, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupa.“ (Matej 6, 14-15) Pavao je upozoravao crkvu u Kolosu govoreći: „Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi.“ (Kološanima 3, 13) Trebamo opraštati drugima, kao što je Bog oprostio i nama.

Štujte samo Boga

Biblija nas upozorava protiv idolopoklonstva i opasnosti koja prijeti ako stavimo bilo što ispred Boga. Prva od Deset zapovjedi nas uči: „Nemoj imati drugih bogova uz mene.“ (Izlazak 20, 3) Pavao je upozorio crkvu u Korintu uz riječi: „Zato, ljubljeni moji, bježite od idolopoklonstva.“ (1. Korinćanima 10, 14) Trebamo štovati samo Boga i ne smijemo stavljati ništa i nikoga ispred Boga.

Ne budite lijeni

Biblija nas upozorava protiv lijenosti i opasnosti, koje nam prijete ako gubimo naše vrijeme i talente. Salomon je pisao sljedeće: „Idi k mravu, lijenčino, promatraj njegove pute i budi mudar: on nema vođe, nadzornika, ni nadstojnika, ljeti se sebi brine za hranu i prikuplja jelo u doba žetve.“ (Izreke 6, 6-8) Pavao je isto tako upozoravao crkvu u Solunu, pišući: „Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neće da radi, neka i ne jede!“ (2. Solunjanima 3, 10) Vrijeme i talente koji su nam na raspolaganju trebamo koristiti mudro i trebamo raditi za Gospodina.

Vjerujte u Isusa Krista

Biblija nas upozorava u vezi nevjere i opasnosti, koja nam prijeti ako odbacujemo Božju istinu. Isus upozorava na sljedeće: „Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“ (Ivan 3, 18) Pavao je upozorio crkvu u poslanici Hebrejima rekavši: „Pazite, braćo, da ne bi u koga od vas srce bilo opako, nevjerno, odmetnulo se od Boga živoga.“ (Hebrejima 3, 12) Trebamo vjerovati u Isusa Krista i samo se u Njega pouzdati po pitanju našeg spasenja.

Budite iskreni u vezi svoje vjere

Biblija nas upozorava protiv licemjerja i opasnosti, koja nam prijeti ako se pretvaramo da smo netko tko nismo. Isus je upozorio svoje učenike, govoreći: „Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima.“ (Matej 6, 1) Pavao je isto tako upozorio crkvu u Rimu uz riječi: „Zato nemaš isprike, čovječe koji sudiš, tko god ti bio. Jer time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ: ta to isto činiš ti što sudiš.“ (Rimljanima 2, 1) Trebamo biti iskreni u vezi naše vjere i trebamo živjeti ono što vjerujemo.

Autorica: Stephanie Marshall; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Faithpot.com