Postoje li uvjeti za molitvu na koju će Bog odgovoriti?

Koji su uvjeti za molitvu na koju će Bog potvrdno odgovoriti? Koje molitve će Bog uslišati, a koje neće? O čemu trebamo voditi računa kada molimo?

Bog nije neki kozmički djed Mraz ili dobra vila koja stoji i čeka da ispuni svaku želju koju Mu netko uputi. Ne, Bog je svet i na mnoge načine ima očekivanja o tome na koje će molitve odgovoriti i zašto. Na svu sreću, rekao nam je što činiti. 

Možda je jako očito, ali moramo upravljati naše molitve Bogu – jedinom pravom Bogu Biblije. Nema nikakve koristi moliti se lažnim bogovima, bogu kojeg smo stvorili na svoju sliku, anđelima, mrtvim ljudima ili višoj sili koju smo stvorili od stvari koje nam odgovaraju od raznih pogleda na svijet.

1 Korinćanima 8,5-6 kaže: „Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji – kao što ima mnogo »bogova« i mnogo »gospodara«! – nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.“ 

Vjera je uvjet za odgovorenu molitvu

Jedan je Bog koji je pravi i samo On može odgovoriti na molitve. Imamo pristup Bogu jedino kroz Isusa Krista (Ivan 14,6; Hebrejima 4,14-16; 10,19-22; 1 Timoteju 2,5). Djelomično nam je zbog tog razloga rečeno da se molimo u Isusovo ime (Ivan 16,24). Zapravo, Isus sjedi pokraj Boga te se zalaže za nas (Hebrejima 7,25). 

U Mateju 21,22 Isus je rekao: „I sve što zaištete u molitvi vjerujući, primit ćete.“ 

Jakov 1,6 isto govori o tome. Vjera je uvjet za odgovorenu molitvu. Naravno, čak i sam čin molitve Bogu i vjera da On čuje vaše molitve zahtjeva određenu dozu vjere. Naša vjera je u Boga, a ne u to kako mi želimo da On odgovori naše molitve ili u količinu vjere koju imamo.

Vjera na koju Bog odgovara vjera je da Mu vjernici vjeruju i da imaju povjerenja da će učiniti samo ono najbolje. Vjera je ključna za udovoljavanje Bogu (Hebrejima 11,6).  

Molitve usklađene s Božjom voljom bit će odgovorene

Naše molitve, koje su usklađene s Božjim željama, s Njegovom voljom, biti će odgovorene potvrdno (1 Ivan 5,14-15). Isus nam je to pokazao, moleći se da bude Božja volja u Gospodnjoj molitvu (Matej 6,9-13) te čak i kada se mučio s Božjom voljom (Luka 22,42). 

Isus nas je ujedno naučio da se molimo za „kruh svagdanji“ tj. za stvari koje trebamo danas. Bog zna što trebamo i može nam to dati (Matej 7,11; Filipljanima 4,19). Jakov 4,3 nas upozorava protiv molitve za stvari isključivo zbog sebičnosti. Da pojasnim, to ne znači da se ne smijemo moliti za stvari koje želimo. Nego, naša namjera u molitvi treba biti čašćenje Boga i davanje slave Njemu (Kološanima 3,17). Dio davanja slave Bogu jest dijeljenje naših želja s Njim u molitvi, i zadovoljno primanje svega što nam On daje.

No, kao što je već spomenuto, naše molitve u konačnici trebaju biti da Njegova volja bude ostvarena. Mi govorimo Bogu naše želje kao dio intimne veze s Njim na koju nas On poziva, mi molimo da uskladi naše želje sa Svojima (Psalmi 37,4) te molimo za to što je potrebno da ispunimo Njegove dobre svrhe (Rimljanima 8,28). 

Kada molimo trebamo imati čistu savjest. Hebrejima 10,22, Jakov 5,16 i Psalmi 66,18, uz druge odlomke, nas vode da priznamo svoje grijehe pred Bogom i raskrčimo put do Njega da se možemo moliti za druge stvari. 

Bog će odgovoriti na molitve koje su usmjerene na Njegove svrhe

Trebamo se moliti neprestano i sa zahvaljivanjem (Luka 18,1; Filipljanima 4,6; 1 Solunjanima 6,16-18). Ujedno nam je rečeno da se molimo s naglaskom na Božje kraljevstvo (Matej 6,33) a ne samo za sebe (Jakov 4,3).  

Kada čitate Bibliju, vidite brojne primjere u kojima je Bog odgovorio na molitve koje su poticale Njegove svrhe – ponekad kroz jednu osobu, ponekad kroz zajednicu ljudi. Nemojte dobiti ideju da možete zaraditi Božje otvoreno uho ili velikodušno srce ili Ga manipulirati da vam da stvari koje vam se trenutno čine ugodnima.

Daniel je molio za zaštitu u lavljoj jazbini i Bog mu je poštedio život. Stjepan, kršćanski vođa u ranoj crkvi, kamenovan je na smrt. Božja volja ostvarena je u oba primjera. 

Bog želi da Mu izlijemo svoje srce, ne da bismo bili ispunjeni u našim zemaljskim pothvatima, nego da budemo bliži Njemu i nađemo utjehu i okrjepu u našoj vezi s Njim.

Molitva je ključan dio povezivanja s Bogom. Nije to samo sredstvo za dolazak do cilja, nego naša linija komunikacije s Bogom koji nas je oblikovao, koji nas je dovoljno volio da pošalje Svog Sina da umre za nas i poziva nas u vezu sa Sobom koja preobražuje živote. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Mislav U.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!