20 biblijskih citata o vjeri u Boga tijekom teških vremena

Biblija mnogo toga kaže o vjeri u Boga tijekom teških vremena. Donosimo nekoliko biblijskih citata o vjeri koji nam obećavaju Božju pomoć tijekom teških vremena

Naša vjera se testira najviše kada prolazimo kroz teškoću i jad. Nije riječ o tome kako se suočiti s teškim vremenima nego o tome kako reagiramo kada se suočimo s njima. Vjerujemo li Bogu ili našim sposobnostima? 

Mnogo je biblijskih citata koji nas razuvjeravaju te pokazuju nadu i snagu u Bogu kada se Njemu predamo i u potpunosti Mu vjerujemo. Donosimo nekoliko biblijskih citata o vjeri koji nam obećavaju Božju pomoć tijekom teških vremena. 

Filipljanima 4,19: A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Filipljanima 4,6-7: Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Izaija 43,18-19: Ne spominjite se onog što se zbilo, nit’ mislite na ono što je prošlo.
Evo, činim nešto novo;
već nastaje. Zar ne opažate?
Da, put ću napraviti u pustinji,
a staze u pustoši.

Izreke 30,8: Udalji od mene licemjernu i lažnu riječ; ne daj mi siromaštva ni bogatstva: hrani me kruhom mojim dostatnim

VIDI OVO: 22 nadahnuta citata koja će ojačati vašu vjeru u Boga

Psalam 27,14: U Jahvu se uzdaj, ojunači se, čvrsto nek’ bude srce tvoje: u Jahvu se uzdaj!

1. Petrova 5,7: Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas

2. Korinćanima 8,9: Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite

2. Timoteju 2,15: Uznastoj da kao prokušan staneš pred Boga kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno reže riječ istine

Psalam 50,15: I zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti

Psalam 55,23: Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on će te pokrijepiti: neće dati da ikada posrne pravednik

Rimljanima 8,28: Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani

Izaija 41,10: Ne boj se, jer ja sam s tobom;
ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj.
Ja te krijepim i pomažem ti,
podupirem te pobjedničkom desnicom.

Jeremija 29,11: Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.

VIDI OVO: DESET MOĆNIH PSALAMA: podsjetnici na nadu u teškim vremenima

Ivan 16,33: To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite –
ja sam pobijedio svijet!

Jošua 1,9: Odvaži se i budi hrabar? Ne boj se i ne strahuj, jer kuda god pođeš, s tobom je Jahve, Bog tvoj

Psalam 37,25: Mlad bijah i ostarjeh, al’ ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose.

Jakov 1,2-4: Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.

Matej 6,28-33: I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?

Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.

VIDI OVO: Bog može upotrijebiti teška vremena za naše dobro

Rimljanima 5,1-8: Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.

Izaija 26,4: Uzdajte se u Jahvu dovijeka, jer Jahve je stijena vječna.