Vođeni Duhom Svetim: Što to znači?

Vođeni Duhom Svetim znači da smo potaknuti, poučeni ili usmjereni Duh Svetim. U Matejevom evanđelju 4,1 vidimo primjer da je Isus vođen Duhom.

Duh Sveti je vitalan u vašem životu vjernika. Istina je da ne možete živjeti uspješan kršćanski život ili bilo koji dio kršćanskog života, bez pomoći Duha Svetoga. On je iznimno važan za vaš život kao kršćanina.

Mogu se osvrnuti na svoj život i vidjeti trag uzaludnih pokušaja da nešto učinim svojom snagom. Kao što možete zamisliti, pogriješio sam, jer to nikada nije bila Božja namjera i zašto je poslao Duha Svetoga; da nam bude pomoćnik.

Jedan od načina na koji vam Duh Sveti pomaže jest kroz vodstvo, ali što to znači biti vođen Duhom? Ovo je još jedna od onih preobražajnih istina koje morate shvatiti, ako želite živjeti život kakav Bog želi da živite. 

Što znači biti vođen Duhom?

U slučaju da niste sigurni dopustite mi da definiram što znači biti vođen Duhom. To znači biti potaknut, poučen ili usmjeren Duhom Svetim. U Matejevom evanđelju 4,1 vidimo primjer da je Isus vođen Duhom. Tada je Isusa Duh odveo u pustinju gdje Ga je sotona iskušavao. Tom je prilikom Isusa potaknuo i uputio Duh Sveti na odlazak u pustinju. To je bio normalan dio Isusova života dok je hodao zemljom. Vodio ga je Duh, kao demonstraciju kako izgleda takav život. 

Dva razloga zašto je biti važno vođen Duhom Svetim

1. To definira ono tko ste 

„Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.“ (Rimljanima 8, 14) 

To što vas vodi Duh identificira vas kao Božje dijete, ali to također znači da je istina suprotno. Ako vas ne vodi Duh, niste Njegovo dijete. Pavao daje vrlo snažnu izjavu o identitetu pravog Božjeg djeteta. Konačna oznaka Božje djece jest vodstvo Duha. Primijetite da to nije definirao prema tome koliko čitate svoju Bibliju, molite se ili idete u crkvu. Sve su te stvari predivne i potrebne, ali ljudi to rade cijelo vrijeme, a da Duh Sveti nije prisutan u njihovom životu. Ono što vas izdvaja kao Božje dijete je prebivanje Duha Svetoga u vama, koji vam omogućuje Njegovo vodstvo. 

2. To definira ono kome pripadate.

 „Sam Duh su svjedok je s našim duhom da smo djeca Božja.“ (Rimljanima 8, 16) 

Duh ne samo da definira tko ste, On također definira čiji ste. Prisutnost Duha Svetoga u vašem životu dolazi u suglasnost s vašim duhom, dopuštajući vam da znate kako pripadate Bogu. Zato možete biti sigurni u svoj odnos s Bogom i svoj vječni dom na nebu, zbog Duha Svetoga u vašem srcu.

Koje su dobrobiti vođenja Duhom Svetim?

Dopustite mi da se na trenutak prebacim s razloga na dobrobiti, koje proizlaze iz toga što me vodi Duh.

1. Duh nas oslobađa od prokletstva Zakona.

„Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.“ (Galaćanima 5, 18)

Postoje samo dva načina na koja možete pokušati živjeti kršćanski život: svojom snagom ili snagom Duha Svetoga. Kada sve pokušamo učiniti sve sami, zapravo živimo pod prokletstvom Zakona. Naši najveći napori za ispravnim životom uvijek će biti ispod Božjih zapovijedi za naš život. Ne zato što su naše namjere loše, već zato što je naša grješna priroda prejaka. Ovdje dolazi do izražaja vodstva Duhom. Ako jednostavno slijedimo vodstvo Duha Svetoga, On će nam pomoći da živimo u skladu sa standardima Zakona. Kada se s Njim složimo na ovaj način, to nas oslobađa za život, jer dopuštamo Božjem Duhu da živi u nama i kroz nas. 

3. Pomoći će nam u donošenju boljih odluka. 

Stvarnost života jest da imamo toliko izbora i odluka, koje moramo donositi svaki dan. Ovo je jedan od najboljih aspekata onoga što znači biti vođen Duhom. Možete znati koje korake trebate poduzeti. Zamislite na trenutak kako bi se vaš život promijenio kada bismo samo slijedili vodstvo Duha Svetoga. U svim svetim spisima postoje sjajni primjeri muškaraca i žena koje je vodio Duh Sveti. Knjiga Djela apostolska je, na primjer, knjiga ispunjena tim primjerima. Duh Sveti je usmjeravao kamo ići, što učiniti i kada to učiniti. Bio je aktivno angažiran u vođenju svakog aspekta njihovog života. To je ono što Duh želi učiniti u vašem životu. Ako budete slušali, On će vam pomoći u donošenju boljih odluka i odvest će vas na staze kojima želi da idete. 

3. Neće dopustiti da padnete u grijeh.

„Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!“ (Galaćanima 5, 16)

To mogu reći bez ikakvog okolišanja. Ako ćete živjeti svoj život vođeni Duhom, On vam neće dopustiti pad u grijeh. Razlog zašto ljudi padaju u grijeh nije zato što Božji Duh nije tu kako bi im pomogao, nego zato što zanemaruju ili odbacuju Njegovu pomoć. Svi moramo shvatiti da su tjelesna iskušenja snažna i da nam za prevladavanje njih treba snaga, koja je veža od naše osobne snage. Duh Božji je ta snaga i kada nas vodi Duhom, On nam pomaže u nadvladavanju naših tjelesnih žudnji. 

Kako možemo znati vodi li nas Duh?

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.“ (1. Ivanova 4, 1)

Budući da smo pozvani na to da nas vodi Duh, kako možemo znati da je Duh taj koji nas vodi, odnosno da to nisu samo naši impulsi? To je sjajno pitanje! U Prvoj Ivanovoj čitamo o tome kako trebamo ispitivati duhove, kako bismo znali koji je od Boga. Dopustite mi da vam pomognem razlučiti kada vas vodi Duh Sveti.

1. Duh će nas voditi nježno, ali čvrsto. 

Duh Božji je svemoćan, ali ne vodi agresivno. On će vas voditi nježno, ali čvrsto. Dopustite mi da vam dam nekoliko praktičnih primjera, koji će vam pomoći. 

  • Ako gledate nešto što nije dobro za vas, On vas može navesti da to isključite.
  • Ako ste u razgovoru s nekim tko vam šteti, On vas može potaknuti da se odmaknete i prekinete razgovor.
  • On vas može navesti da razgovarate s nekim i podijelite s njima evanđelje.
  • On može staviti misao u vaše srce da se molite upravo sada i za određenu stvar. 

Toliko puta vam se Božji Duh obraća i morate obratiti pažnju na te nježne, ali čvrste upute, jer one mogu biti od Duha Svetoga.

2. Njegovo vodstvo će uvijek biti u skladu s Božjom Riječju. 

Koliko god bile važne te nježne smjernice, ipak ih moramo ispitati. Jedan od najboljih ispita je promatranje jesu li te smjernice u skladu s onim što je Bog rekao u Bibliji. Duh Sveti uvijek će djelovati unutar granica Riječi Božje. On vas nikada neće navesti da učinite nešto što će biti u suprotnosti s onim što je u Riječi. Možete biti sigurni, ako se javi poriv da se nešto učini nije u skladu s Božjom riječju, to nije Duh Sveti. 

3. Duh će uvijek proslavljati Isusovo ime. 

Kada nas vodi Duh, slava naših djela uvijek će se vratiti Isusu. On nas nikada neće navesti na činjenje nečega što ne bi donijelo slavu i čast Isusovom imenu. Ako bi postupak ili odluka, o kojoj razmišljamo, osramotili Isusovo ime, to znači da nas ne vodi Duh. Dok razmišljamo o tome što znači biti vođen Duhom, evo jedne posljednje misli koju želim podijeliti s vama. Ako niste sigurni, pitajte.

Nema ničeg lošeg u traženju potvrde ili dobivanja savjeta, kada osjećamo da nas Duh vodi da nešto učinite. Čak bih rekao, što je odluka veća to nam treba više savjeta i potvrde. Kada odluke utječu na naše živote i ljude oko vas, trebamo tražiti više savjeta. Tako ćemo biti sigurni.

Iako nas treba voditi Duh, to ne znači da bismo trebali biti vukovi samotnjaci, trčati uokolo na svaki impuls Duha. Ako namjeravamo živjeti život koji vodi Duh, moramo biti ukorijenjeni u molitvi, utemeljeni u Njegovoj Riječi i povezani u zajedništvu s drugim vjernicima. Kada su te stvari prisutne u našim životima, tada smo u najboljoj mogućoj poziciji za vodstvo Duha i možemo znati da nas Bog vodi na svakom koraku. 

Autor: Clarence L. Haynes Jr.; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: