Voli li me Bog ako dopušta da prolazim kroz nevolje?

Voli li me Bog ako dopušta da prolazim kroz nevolje?
Foto: Freepik.com

Iako Bog dopušta da prolazimo kroz nevolje, On nas ne prestaje voljeti i iskazivati svoju naklonost. On se brine o svemu u našem životu.

Život nas može pogoditi s teškim situacijama onda kada im se najmanje nadamo. Kada se to dogodi, šok i bol nas mogu natjerati da se zapitamo: “Je li Bogu doista stalo do mene? Voli li me?” U nastavku su tri činjenice koje idu u prilog Njegovoj ljubavi.

1. Bog je pun suosjećanja i brige za nas

Znamo iz 1. Ivanove 4, 8 da je “Bog ljubav”, što znači da je ljubav ona Božja odlika koja ga tjera da druge obasipa neizmjernom naklonošću. Njegova se ljubav očituje tako što se brine i daje svoje blagoslove onima koje ljubi. Ljubav u kombinaciji sa stvarnošću da je Bog svet, znači da je savršen u svojoj ljubavi – nikada neće pogriješiti u načinu na koji nas voli.

2. Bog nas naziva svojom djecom

Znamo da nas nebeski Otac voli, jer nas naziva svojom djecom. “A onima koji ga primiše dade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime” (Ivan 1, 12). Nažalost, neki ljudi nemaju roditelje koji im pokazuju ljubav. Ali Bog je savršeni roditelj. Bilo bi posve protivno Njegovom karakteru da zlostavlja bilo koje od svoje djece.

PROČITAJTE: Zašto vas Bog neće izbaviti iz vaše nevolje i bola?

3. Bog je na križu dao vrhunsku demonstraciju svoje ljubavi

Svi smo bili mrtvi u svojim grijesima, ali Isus je otišao na križ umrijeti za nas kako bi nas pomirio s Ocem i dao nam život vječni. Sin Božji je došao na zemlju kao izraz silne, beskrajne ljubavi svoga Oca i učinio je za nas ono što nitko drugi nije mogao učiniti.

Nakon razmatranja ove tri činjenice o Božjoj ljubavi, kako ne bismo mogli očekivati od Njega da se brine o svim detaljima našeg života? Potražite načine na koje On izražava svoju ljubav prema vama i sjetite se Isusovih vlastitih riječi o toj temi: “Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje” (Ivan 15, 13).

Gospod je blizu svih koji ga zazivaju, svih koji ga zazivaju u vjernosti. Želju ispunja onima koji ga se boje, vapaj njihov čuje i spasava ih. Zaštićuje Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve zatire. (Psalam 145, 18-20)