iza svake oluje duga

Na svakom pogrebu je anđeo. Za svaku nevolju postoji obećanje. Za svakog grešnika postoji Spasitelj. Za svako breme postoji nositelj bremena. Za svaku oluju postoji duga.

Prijatelji moji, ne zaboravite da ne možete sami stvoriti kršćanski život i ne možete razviti kršćanski karakter samo suncem. Kiša bez sunca stvara močvaru.

Sunce bez kiše stvara pustinju, ali sunce i kiša zajedno čine Boga.

Dakle, ne odupirite se nevolji. Ne režite na poteškoću; ne prigovarajte iskušenju. Možda Učitelj želi da u vrtu vašega srca izraste neko cvijeće njegove milosti.

Autor: Charles S. Price