Što je zakon grijeha i smrti?

U Rimljanima 8, 1-2 Pavao piše: „Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.“

Kada čitamo ove stihove, jasno je da postoje dva zakona o kojima Pavao govori: zakon života, Duha i zakon grijeha i smrti. S obzirom na to da piše o tome da nas je ”zakon Duha” oslobodio od ”zakona grijeha i smrti”, jasno je da je korisno za nas razumijevanje zakona Duha, no što sve ovo znači?

Najprije trebamo pogledati unatrag na Rimljanima 7, kako bismo razumjeli razliku. Zakon Duha odnosi se na Radosnu vijest Evanđelja i na novi život vjere u Kristu, kojeg možemo živjeti zahvaljujući sili Duha Svetoga, koji boravi u nama. Kada Pavao govori o zakonima grijeha i smrti, on govori o starozavjetnom Božjem Zakonu. Zakon sam po sebi jest ”svet, pravedan i dobar”. (Rimljanima 7, 12) Nakon što je grijeh definiran, a definiran je nakon što je Zakon dan čovjeku, on je potaknuo čovjekovu prirodnu sklonost prema buntovnom ponašanju.

VIDI OVO: Što je grijeh i kako biti slobodan od njega?

Zakon smrti i grijeha postaje Zakon Duha

Razlog zbog kojeg Pavao naziva zakon smrti i grijeha, jer je pod starozavjetnim zakonom, siguran rezultat Zakona grijeh, a jedini pravedan završetak za svakoga od nas koji bismo bili pod Zakonom bila bi smrt. Nemoguće je savršeno održati Zakon. (Rimljanima 7, 10-11; 3, 23; 6, 23)

Krist je došao na Zemlju i savršeno ispunio Zakon. Sam je poginuo smrću kojom je trebao biti kažnjen cijeli svijet kada je umro na križu, nakon čega je uskrsnuo. Kristova smrt i uskrsnuće omogućuju svima nama da živimo unutar Zakona Duha, umjesto življenja pod Zakonom smrti i grijeha: „A sad se oslobodismo od zakona, koji nas je držao, da služimo u novome duhu, a ne u starini slova.“ (Rimljanima 7, 6; 22-25) U Kristu, postajemo Božji pravednici. (2. Korinćanima 5, 21) Zahvaljujući Kristu imamo Duha živoga, koji nas osposobljava za življenje posvećenih života. (2. Petrova 1, 3-4; Titu 2, 11-14; Filipljanima 2, 13-14)

Na početku 8. poglavlja poslanice Rimljanima, čitamo o zahvaljivanju; umjesto ropstva našim tijelima, zbog kojih neuspješno pokušavamo ispuniti Zakon, Krist nas je otkupio i posvojeni smo u Božju obitelj. (Rimljanima 8, 14-17) Više nismo osuđeni na neuspjeh, nego živimo na temelju zakona Duha života. Evanđelje je učinilo da sve postane novo za sve one koji vjeruju u Krista Isusa, kao svoga Gospodina i ništa nas ne može odvojiti od Njegove ljubavi. (Rimljanima 8, 38-39)

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.