Kad pitamo zašto nas Bog testira ili dopušta da budemo prokušani, priznajemo da testiranje zaista dolazi od Njega. Kada Bog testira svoju djecu, čini nešto vrijedno.

David je tražio Božje testiranje, tražeći ga da ispita i vidi jesu li njegovo srce i um istiniti prema Njemu (Psalam 26,2; 139,23). Kada je Bog testirao Abrahama da žrtvuje Izaka, Abraham je poslušao (Hebrejima 11,17-19) i pokazao cijelom svijetu da je otac vjere (Rimljanima 4,16).

Prokušanost vjere stvara postojanost

U Starom i Novom zavjetu, riječi koje se prevode „ispitati” znače „dokazati kušnjom”. Stoga, kada Bog testiranja svoju djecu, Njegova je svrha dokazati da je naša vjera stvarna. Bog ne treba dokazati samome sebi jer On zna sve, ali dokazuje nama da je naša vjera stvarna, da smo doista Njegova djeca i da niti jedna kušnja neće nadvladati našu vjeru.

U svojoj prispodobi sa sijačem, Isus poistovjećuje one koji otpadaju s onima koji s radošću primaju sjeme Riječi Božje, ali čim dođe vrijeme testiranja, oni otpadnu. Jakov kaže da prokušanost naše vjere stvara postojanost, što dovodi do zrelosti u našem hodu s Bogom (Jakovljeva 1,3-4).

VIDI OVO: Ovako Bog testira našu vjernost

Jakov dalje kaže da je testiranje blagoslov jer kada završi i „budemo prokušani, primit ćemo vijenac života” (Jakovljeva 1, 12). Ispitivanje dolazi od našeg nebeskog Oca koji čini sve na dobro onima koji ga ljube i koji su pozvani biti djeca Božja (Rimljanima 8,28).

Ustrajnost u testiranju rezultira duhovnom zrelošću

Testiranje ili kušnje prolazimo na različite načine. Postati kršćanin često zahtijeva da izađemo iz naših zona udobnosti i uđemo u nepoznato. Ustrajnost u testiranju rezultira duhovnom zrelošću i kompletnošću.

Zbog toga je Jakov napisao: „Svom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u različite kušnje” (Jakovljeva 1,2). Prokušanost vjere može doći na male načine i kroz svakodnevne iritacije; također kroz teške nevolje (Izaija 48,10) i napade Sotone (Job 2,7). Bez obzira na izvor testiranja, za naše je dobro prolaziti kušnje koje Bog dopušta.

Izvještaj o Jobu savršen je primjer kako Bod dopušta da netko od Njegovih svetih bude kušan od đavla. Job je strpljivo podnosio sve svoje kušnje i „u svemu tome nije sagriješio niti je kakvu ludost protiv Boga izustio” (Job 1,22).

VIDI OVO: Bog će nešto snažno učiniti usred naših kušnji

Međutim, izvještaj Jobovog testiranja dokazuje da je sposobnost Sotone da nas ispita ograničena Božjom suverenom kontrolom. Nijedan nas demon ne može testirati i nanositi nam bol izvan onoga što je Bog odredio. Sve naše kušnje djeluju prema Božjoj savršenoj svrsi i našoj dobrobiti.

Pozitivni primjeri ljudi na koje je Bog dopustio da budu prokušani

Postoje mnogi primjeri pozitivnih rezultata testiranja. Psalmist uspoređuje naše testiranje s pročišćavanjem poput srebra (Psalam 66,10). Petar govori o našoj vjeri kao „mnogo dragocjenijoj od zlata”, i zato se „ražalošćujemo u različitim kušnjama” (1. Petrova 1,6-7). Iskušavajući vjeru, Bog nas potiče da rastemo i postanemo čvrsti učenici koji zaista žive po vjeri, a ne onom što vidimo (2. Korinćanima 5,7).

Kada doživimo životne oluje, trebamo biti poput stabla koje sve dublje pušta svoje korijene za veći rast na zemlji. Moramo dublje „pustiti naše korijene” u Božju Riječ i oslanjati se na Njegova obećanja kako bismo mogli izdržati sve oluje koje dođu protiv nas.

VIDI OVO: Bog će bogato nagraditi sve muke kušnji koje smo podnijeli

Najveća utjeha od svega jest što znamo da Bog nikada svojom moći neće dopustiti da budemo kušani iznad onoga što možemo podnijeti. Njegova nam je milost dovoljna i Njegova se sila usavršava u našoj slabosti (2. Korinćanima 12,9). Zato Pavao kaže: „Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova” (2. Korinćanima 12,10 VB).

Izvor: Gotquestions.org