Zašto Bog dopušta koronavirus i razne katastrofe?

Zašto Bog dopušta koronavirus i razne katastrofe?

Način na koji se koronavirus brzo širi od osobe do osobe je nagovještaj načina na koji će Bog izricati sud u Otkrivenju.

Svijet je slomljen. Grešni smo. Budući da je Adam sagriješio, mi smo u smrtnim tijelima. Smrt je neizbježna. Ali ne trebamo se bojati.

Pavao piše u 1. Korinćanima 15, 21: “Naime, budući da je smrt došla po jednom čovjeku (Adamu), po jednom Čovjeku (Isusu), također, dolazi i uskrsnuće iz mrtvih.” Iako živimo u palom svijetu, ako poznajemo Krista, možemo imati nadu i radost.

Biblija nam otkriva nekoliko razloga zašto Bog dopušta određene nedaće u naš život. Bilo da želi pridobiti našu pozornost, podsjetiti nas na Njegovu ljubav prema nama ili nas potaknuti da se preispitamo što nam je važno u životu… nekad će kroz nedaće mnoge približiti Njemu ili podsjetiti što čeka one koji Ga se odreknu.

Razlozi zbog kojih Bog u Bibliji šalje bolest i nevolje

1. Bog želi ostvariti Njegove svrhe
Bog je koristio razne nedaće (najezda komaraca, žaba, kožne bolesti …) kako bi izbavio porobljene Židove od Egipćana. (Izlazak 7-10 poglavlje)

VIDI OVO: Bog ima svoju svrhu u tome što dopušta da prolazimo kroz nevolje

Bog će također izliti razne nedaće tijekom nevolja u posljednjim vremenima kako bi kaznio sve koji ne vjeruju u Njega. Način na koji se koronavirus brzo širi od osobe do osobe je nagovještaj načina na koji će Bog izricati sud u Otkrivenju.

“Od ovih triju zala poginu trećina ljudi – od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta… Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima …” (Otkrivenje 9, 17-20)

Kako Bog ostvaruje svoju svrhu u naše vrijeme? Isusovom smrću i uskrsnućem. Izaija 53 govori kako je Krist na križ ponio naše grijehe i bolesti. Kada vjerujemo u Njega, primamo milost, a ne sud.

2. Bog uči poslušnosti
Mojsije je proglasio blagoslov slijeđenja Boga i posljedice napuštanja Njega kako bi Izraelce podučio poslušnosti. U Ponovljenom zakonu 28 Mojsije obećava djecu, bogatstvo, hranu i sigurnost. Upozorio je da će ih, ukoliko Izrael odbije poslušati, snaći prokletstva.

Isus je naučio biti poslušan kroz stvari koje je pretrpio, a možemo i mi! “Iako je bio Sin Božji, po muci naučio se je poslušnosti.” (Hebrejima 5, 8)

3. Bog se suprotstavlja ponosu
Bog je kralja Davida nazvao “čovjekom po Božjem srcu.” Ali posljedice Davidovih grijeha nisu utjecale samo na njegovu obitelj. David je s ponosom brojao svoju vojsku, prkoseći strogom upozorenju Boga da mu ponizno vjeruje. Zbog toga, David je mogao birati između tri kazne kako bi platio za svoj ponos: tri gladne godine, tri mjeseca poraza od neprijatelja ili tri dana kuge. (2. Samuelova 24, 13)

“Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti!” (Jakov 4, 10)

4. Bog želi ukinuti idolopoklonstvo
Bog mrzi idolopoklonstvo (Izlazak 20, 4). Idolatrija se u našem vremenu obično vrti oko novca. Ezekiel 7 predviđa propast židovske ekonomije (kupovina i prodaja) kako bi pozvao Njegov narod da odbaci idole.

VIDI OVO: Zašto Bog osuđuje idolopoklonstvo?

Isus je rekao: “Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu” (Matej 6, 24)

Bog je naš pružatelj. Isus je rekao da se Bog brine za vrapce i cvijeće. Naravno da se On itekako brine za nas! Ali želi biti najvažniji u našem životu. Moramo Mu vjerovati, a ne oslanjati se na vlastiti intelekt ili snagu.

5. Bog uči zahvalnosti
Židovi su se Mojsiju žalili na manu. Tražili su meso. Bog je odgovorio na njihove nezahvalne molitve i poslao im prepelice. Kaznio ih je pomorom. (Brojevi 11, 31-33)

Oni koji obožavaju Boga sa zahvalnim srcem, primaju Njegov blagoslov.

“Blagoslivljaj Jahvu, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova: on ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje; on ti od propasti čuva život, kruni te dobrotom i ljubavlju; život ti ispunja dobrima, k’o orlu ti se mladost obnavlja.” (Psalam 103, 2-5)

Ovo su samo neki razlozi zbog kojih je Bog bolestima i nevoljama kažnjavao ljude kako bi ih odvratio od krivih puteva i nauma. I od nas očekuje da Ga ljubimo svim svojim bićem, budemo ponizni i zahvalni na svim blagoslovima. Naučimo vrijedne lekcije na primjerima iz Njegove Riječi.