Zašto je Bog zapovjedio ubijanje ljudi?

U Deset Božjih zapovijedi, Bog kaže: ne ubij, no malo kasnije Bog poziva Izraelce na ubijanje. Zašto je Bog zapovjedio ubijanje ljudi?

Bog je pozvao Izraelce da pobiju svo stanovništvo Jerihona. Zašto se ovo dogodilo?

Nezakonito ubijanje

Božja zapovijed tvrdi: „Nemoj usmrćivati ljude“. (Izlazak 20, 13). To nije isto što i nemoj ubijati. Biblija ne zabranjuje u cijelosti ubijanje ljudi. Stari zavjet propisuje smrtnu kaznu za nekoliko zločina. Stoga, zabranjeno je usmrćivati, odnosno nezakonito ubijati ljude. Ovo poprilično pojednostavnjuje odgovor.

VIDI OVO: Što Biblija kaže o ubijanju u ratu? Je li ubijanje u ratu grijeh?

Bog je Gospodar naših života

Ako Bog ubija ljude ili dopušta da oni budu ubijeni, to nije nezakonito već pravedno. Na prvome mjestu, to je pravedno jer Bog ima apsolutno pravo odrediti život i smrt. Mi nemamo pravo na život. „Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: “Što si me ovakvim načinio? Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu“. (Rimljanima 9, 20-21)

Sud

S druge strane, ovo je pravedno jer Bog često ubija ljude (ili zapovjeda neka budu pobijeni) kao sud za njihove grijehe. Ovo je slučaj sa stanovnicima Jerihona. Oni su žrtvovali svoju djecu i prakticirali različite vrste okultnih rituala. „Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj“. (Ponovljeni zakon 18, 12)

VIDI OVO: Zašto je starozavjetni Bog odobrio ili zapovjedio pokolje nad muškarcima, ženama i djecom?

Bog je pravedan

Na trećem mjestu, ovo je pravedno jer znamo da je Bog pravedan i da On uvijek djeluje pravedno. Zato Ga ne razumijemo uvijek, zbog toga što su naša bića ograničena, a On je neograničen. Ne bismo trebali biti tako oholi da smatramo kako možemo suditi Boga. On zna sve. Mi znamo jako malo. Ako ikada pomislimo da Bog brzo osuđuje, trebamo se podsjetiti na to da Njegova ljubav ide toliko daleko da je dao svoga jedinorođenog Sina koji je umro za naše grijehe. Da, Bog kažnjava grijeh. No On je kaznio svoga Sina umjesto nas, kako mi više ne bismo trebali prolaziti kroz kaznu.

Posljednji sud

Bog ubija ljude. Većina ljudi tako ne percipira Boga. No puno važnije od držanja zamisli koje smo stvorili jest naučiti što Biblija uči o Bogu. Božji sud nad Jerihonom daje nam djelić onoga kako će izgledati posljednji sud. Kada se Isus vrati, On će se osvetiti onima koji nisu poznavali Boga i onima koji nisu bili poslušni evanđelju našeg Gospodina Isusa. Oni će pretrpjeti kaznu konačnog uništenja. (2. Solunjanima 1, 8-9)

VIDI OVO: Zašto je Bog Staroga zavjeta drugačiji od Boga Novoga zavjeta?

Ozbiljno upozorenje

Ovo je ozbiljno upozorenje za sve nas i za cijelo čovječanstvo da ne odbaci Isusa, već da Ga prihvati kao našeg Otkupitelja i Gospodina. Ako tako činite, onda se stihovi koje je Pavao napisao za crkvu u Solunu isto na vas primjenjuju: „Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu, koji je za nas umro da – bdjeli ili spavali – zajedno s njime živimo“. (1. Solunjanima 5, 9-10)

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net

NAJNOVIJE!