7 biblijskih razloga zašto je dobro davati

Zašto je dobro davati? Davanje Bogu našeg vremena, talenata i novca, dokaz je ne samo naše poslušnosti, nego i naše ljubavi prema Njemu. 

Kada se pojavi ekonomska kriza koja uzrokuje velike probleme, koliko je mudro i koliko se očekuje od nas da dajemo? Bog zasigurno zna kada nemamo mnogo novca za davanje i želi da njime raspolažemo mudro, zar ne? Uostalom, ako Bog posjeduje sve, zašto Mu je potreban naš novac?

Odgovor glasi da Bogu nije potreban naš novac. Ne izdvajamo ništa za Božje potrebe. Dajemo za naše. Dok je bio na zemlji, Krist je više govorio o novcu nego o paklu. To nam pokazuje da Mu je pitanje novca bilo poprilično važno. No ne iz razloga jer je brinuo o novcu ili jer Mu je bio potreban novac. Krist pokazuje koliko je novac obično važan nama. Krist nas uči da je najveća zapovijed voljeti Boga svim svojim srcem, dušom i umom. (Matej 22, 37) To znači i našim novcem, pogotovo ako novac posjeduje ili zauzima velik dio naših srca. 

Postoje mnoga učenja iz Biblije koja govore o požrtvovnom davanju; ne samo vremena i sposobnosti, nego i novca. U vremenu kada je svagdje kriza, najbolji je trenutak za razmišljanje o tome da trebamo davati više. U nastavku ovog članka govorit ćemo o sedam biblijskih razloga zašto je dobro davati. 

1. Davanje je dokaz naše poslušnosti Bogu 

Martin Luther je vjerovao da svaki kršćanin mora proći kroz dvije promjene: promjenu srca i načina kako koristi novac. 

Svatko može reći da vjeruje u Boga i čak može reći da će slijediti Krista. No kada dajemo onako kako nas uči Biblija i kada je to davanje požrtvovno, to znači da su uključena i naša srca. To znači da smo poslušni sljedbenici, oni koji su spremni dati novac za Boga. 

Na koji način je davanje novca čin poslušnosti?

U starozavjetnom Zakonu, Bog je rekao Izraelcima neka daju desetinu svega što su posjedovali Bogu, kako bi Bog podržao svećenstvo. Unutar Novoga zavjeta, Krist je dao naputak svojim učenicima neka velikodušno daju, proporcionalno onome kako bi učenici željeli da je Bog velikodušan prema njima. (Luka 6, 38) On također želi da dajemo kao znak zahvalnog odgovora na ono što je nama dano. Kada smo dobili spasenje, ne znači li to da smo nešto dobili? S obzirom na to, Krist nas ne uči da dajemo samo desetinu; On nas uči da, na neki način, trebamo dati sve što imamo. 

Davanje Kristu svega, našeg vremena, talenata i novca, dokaz je ne samo naše poslušnosti nego i naše ljubavi prema Njemu. 

VIDI OVO: Što Biblija kaže o davanju desetka?

2. Davanje ispravno postavlja naše prioritete

Ako pogledamo na što trošimo novac, vidjet ćemo gdje se nalazi naše srce. U ono što nam je najvažnije ulažemo ne samo naše vrijeme, nego i naš novac. 

U što vi ulažete vaš novac? Jesu li to luksuzne stvari, skupocjeni automobil, pametni telefoni, videoigre, odjeća, skupocjeni namještaj i ostale stvari koje kupujemo kako bismo zadivili druge? Krist je rekao svojim učenicima: „Zgrćite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.“ (Matej 6, 20-21) To je i zapovijed za nas, da ulažemo u ono što je vječno. Biblija nam govori da trebamo biti s umovima koji su usmjereni na nebesko, na ”stvari odozgor”. (Kološanima 3, 2) Ako su naši prioriteti usmjereni na vječnost i na život koji dolazi, to znači da ćemo i naš novac koristiti za te stvari; za dobrobit Božjeg kraljevstva. Stoga, kako dajemo Bogu i ulažemo u Njegovo kraljevstvo, naša srca će biti usmjerena i usredotočena na to. Davanje Bogu stvara prioritet u našim životima i ponovno je dokaz naše ljubavi prema Njemu. 

3. Davanje povećava našu vjeru 

Davanje se ne zasniva na tome koliko imate novca, nego koliko imate vjere. 

Koliko vjerujemo Bogu da, ako Mu damo poslušno, On će se pobrinuti za sve naše potrebe? Moj suprug i ja, a oboje smo živjeli od malene pastorske plaće veći dio naših života, otkrili smo kroz godine da kada smo poslušni i kada vjerno dajemo od prvine plaće koju dobijemo svaki mjesec, Bog je uvijek vjeran i uvijek ispuni sve naše potrebe. Samo kada ne dajemo i nama počne manjkati. 

Davanje je očigledno stvar vjere. Što više dajemo, to više vjerujemo da će se Bog pobrinuti za ispunjavanje svih naših potreba. Što više vjerujemo Bogu, to ćemo više davati. Stavimo Boga na ispit kroz davanje; kroz davanje pokažimo da zaista vjerujemo Bogu. 

Bog pitanje povjerenja shvaća tako ozbiljno, da Bog u Bibliji kaže da je segment novca jedini segment za kojeg nam Bog kaže da Ga trebamo iskušati. Na mnogim drugim mjestima u Bibliji piše da ne smijemo iskušavati Boga. (Ponovljeni zakon 6, 16; Luka 4, 12; Djela 15, 10) 

No u Malahiji 3, 10 Bog je rekao: „Donosite svu desetinu u spreme, da bude hrane u mojemu hramu! Okušajte me ipak u tom”, veli Gospod nad vojskama, neću li vam otvoriti prozore neba i izliti na vas blagoslov izobilja!“ 

4. Davanjem priznajemo da sve pripada Bogu 

Ako smo se istinski predali Bogu, onda sve ono što mi imamo pripada Njemu. Jer, što imamo, a da nam nije On dao?

Bog je vlasnik svega što posjedujemo. Mi smo samo upravitelji tih stvari. Tu dolazi do izražaja desetak. Kada dajemo deset posto time govorimo: „Bože, ovime Ti dajem deset posto onoga što je već Tvoje. Hvala ti za ostalih devedeset posto za koje mi dopuštaš da ih zadržim.“ Bog je dobar i velikodušan. 

Posjedovanje mentaliteta upravitelja podsjeća nas na to da Bog posjeduje sve: naša tijela, naše domove, naš novac, našu djecu, naše poslove, sve materijalne stvari koje imamo. Kao što kaže izreka: „On je ili Gospodin svega ili uopće nije Gospodin.“ 

Desetak doslovno znači izdvajanje deset posto prihoda osobe. Premda neki vjeruju da to spada pod starozavjetni Zakon, Krist nas u Novome zavjetu uči da trebamo davati sve što imamo. Osobno, moj suprug i ja uvijek smo gledali na deset posto kao na odličan vodič ili početnu točku, kada se radi o davanju Bogu. Desetina je minimum onoga što je Bog nekoć tražio. 

Danas, zašto ne bih mogla dati deset posto onoga što posjedujem i više od toga? Zvuči vam radikalno? O takvoj vrsti učeništva Krist je podučavao. Kada radikalno dajemo, radikalno ćemo biti blagoslovljeni. 

VIDI OVO: 7 razloga zašto kršćani danas nisu obavezni davati desetinu

5. Davanje vodi do radosti 

U 2. Korinćanima 9, 7 čitamo: „Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja.“ Grčka izvorna riječ za riječ ”veseo” glasi ”hilario”, odakle dolazi riječ ”radostan”, ”sretan”. Drugim riječima, trebamo davati u očekivanju da će Bog umnožiti to što dajemo za Njegove svrhe. Takvo davanje stvara radost i uzbuđenje, zbog kojeg želimo davati više. To je još jedan biblijski razlog zbog kojeg trebamo davati novac, čak i onda kada smatramo da nemamo dovoljno. 

6. Davanje obilno blagoslivlja darivatelja

Shvaćamo li da što više dajemo Bogu, to Bog više daje nama, kako bismo mogli nastaviti davati? Tako je. Ne dajemo kako bismo dobili. Dajemo iz zahvalnosti zbog onoga što je Bog dao nama i kako bi nam Bog dao više, kako bismo mi mogli davati još više. To je srž novozavjetnog davanja. 

Krist je rekao: „Dajte i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.“ (Luka 6, 38) Nadalje, 2. Korinćanima 9, 6 uči: „Tko oskudno sije, oskudno će i žeti; a tko u blagoslovima sije, u blagoslovima će i žeti.“ Osmi stih dodaje: „A Bog može učiniti, da je među vama izobilna, svaka milost, da u svemu svagda svega dovoljno imajući obilujete za svako dobro djelo.“ 

To je obećanje obilja, za one koji obilno daju. 

7. Zbog davanja smo suosjećajniji i dodatno uključeni u Božje djelo 

Nekoliko prvih godina braka, moj suprug više nije bio zadovoljan onime što je nazivao ”pasivnim davanjem”. Rekao je: „Lako je napisati ček i staviti ga u košaru za priloge te nakon toga očekivati da netko drugi iskoristi taj novac za Božje kraljevstvo. Budimo aktivno uključeni u ono što Bog čini.“ Počeli smo se moliti o tome za koga i za što Bog želi da dajemo i nakon toga smo izravno davali novac onim ljudima, koje nam je Bog stavio u srca. 

To je zahtijevalo molitvu, čekanje na Božji odgovor, aktivno traženje gdje bi Bog mogao djelovati i spremnost na slušanje. Tako je započela naša avantura aktivnog davanja. 

Do današnjeg dana, pronalazimo više radosti, blagoslova i dokaza Božjeg djelovanja, kada Ga zamolimo neka nam otvori oči za potrebe onih koji su oko nas. Osim davanja za lokalnu crkvu, koja onda može dati novac ljudima kojima služi i osim slanja novca za prehranu i obrazovanje djece u Indoneziji, molimo da nam Bog pokaže svakog mjeseca tko u našoj sferi utjecaja ili unutar Tijela Kristovog treba potrebu da Bog ispunjava njihovu svaku potrebu. 

Vrlo često, Bog nam u život stavlja nekoga tko je ostao bez posla, bez doma, tko je nedavno dobio dijete, tko je tek počeo dolaziti u crkvu ili tko se molio za čudo. Otkrili smo da je vrlo radosno i veselo kada smo mi sredstvo kroz koje Bog ispunjava potrebe drugih. 

Pokušajte i vi. Vjerujte Bogu u vezi onoga što vam je dao. Iskoračite, aktivno dajte, činite to radosno i iskusite daleko više radosti nego što biste imali da ste to sve zadržali za sebe. 

Autorica: Cindi McMenamin; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com