Isus iz Nazareta je poznati film, a Isus je često puta i u Bibliji spominjan kao Isus iz Nazareta. Zašto? Zbog nekoliko razloga.

Prvo, u vremenu kada je Isus živio na Zemlji, ljude se nazivalo na temelju toga u kojem su gradu živjeli. S obzirom na to da je Isus većinu svoga života proveo u Nazaretu, prirodno je bio znan kao Isus iz Nazareta. 

Praktično govoreći, Isus je bilo uobičajeno ime. Dodavajući ”iz Nazareta” Njegovom imenu razjašnjavalo bi puno toga što je Isus imao na umu. 

Isus iz Nazareta – prvo korištenje

Teološki, prvo korištenje ”Isusa iz Nazareta” u Novome zavjetu povezuje Isusa sa židovskim Mesijom.

Ivan 1, 45 otkriva: „Filip nađe Natanaela i javi mu: “Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta“. Isus iz Nazareta, Josipov sin, naglašavalo je činjenicu da je Isus po podrijetlu bio Židov. Iako je u jednom djelu svoga djetinjstva bio odgajan u Egiptu, Isus je rođen u Betlehemu; (Matej 1; Luka 2) od strane židovskih roditelja i uglavnom je odgajan u Nazaretu, židovskome gradu u Galileji. 

Izraz Isus iz Nazareta otkriva skromnost Njegovog porijekla

Izraz Isus iz Nazareta mogao se također koristiti kako bi se naglasila skromnost Isusovog porijekla. Nazaret je smatran malenim, prezrenim gradom u Galileji. To objašnjava reakciju Natanijela u Ivanu 1, 46: „Može li išta dobroga izaći iz Nazareta“?

Takav ”loš” pogled na Nazaret također je ispunio proročanstva Staroga zavjeta u vezi toga da će Mesija biti prezren i odbačen. (Psalam 22; Izaija 53) 

”Zvat će se Nazarećanin”

Na neki način, Židovi iz prvog stoljeća gledali su na Mesiju kao na Nazarećanina. Matej 2, 23 bilježi: „Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret – da se ispuni što je rečeno po prorocima: Zvat će se Nazarećanin“. Premda niti jedno starozavjetno proročanstvo izričito ne spominje to da će Mesija doći iz Nazareta, zamisao o tome da Mesija dolazi iz prezrenog, neuglednog područja ovdje se savršeno uklapa. 

Jeronim i drugi crkveni vođe povezali su: „Zvat će se Nazarećanin“, što je povezano sa proročanstvom iz Izaije 11, 1. Ondje je grana (”naser” na hebrejskom) bila u vezi s Mesijom, koji će biti poznat kao Nazarećanin.

To bi također savršeno odgovaralo sa ”prorocima”, o kojima se govori u Mateju 2, 23, budući da se ova tematika primjećuje i u ostalim tekstovima. (Jeremija 23, 5; Zaharija 3, 8; 6, 12) 

To ime označava i ispunjenje proročanstava

Isus iz Nazareta bilo je jedno od mnogih imena koja su korištena za imenovanje Isusa u Novome zavjetu. Ono ima značenje, koje je u naše vrijeme jednako značajno kao što je bilo tada. Isus iz Nazareta naglašava i Isusovo ispunjenje proročanstva kao božanskog Mesije i Njegove ljudske prirode, kao Onoga koji je živio među ljudima, piše Compellingtrugh.org.

PROČITAJTE JOŠ: