Zašto je Isus ostavio Mariju Ivanu da brine o njoj do smrti?

Vjeruje se da je Marija imala sinove i kćeri. Pa zašto ju je Isus onda ostavio Ivanu, rekavši da mu je ona majka?

Radi se o Ivanu 19,26-27, koji kaže: Kada dakle Isus ugleda majku i učenika kojega je ljubio gdje stoji pokraj nje, reče majci svojoj: ‘Ženo, evo ti sina!’ Zatim reče učeniku: ‘Evo ti majke!’ I od onog časa uze je učenik u svoj dom.“

Ivan će se pobrinuti za Mariju

Razlog zašto je Isus ostavio majku na skrb Ivanu, a ne jednom od njegove braće, vjerojatno je taj što nitko od njegove braće nije vjerovao u Njega u tom trenutku. Kasnije će ga njegova braća Jakov (Galaćanima 1,19) i Juda (Judina 1,1) priznati kao Spasitelja (Judina 1,1) i vjerojatno njegova druga braća (1. Korinćanima 9,5).

Ali kad je Isus visio na križu, čovjek koji je duhovno bio najbliži Isusu i Mariji, zasigurno je bio Ivan. Ivan je bio učenik kojeg je Isus ljubio (Ivan 13,23; 20,2; 21,7; 21,20). Ovdje možemo vidjeti da je Gospodin cijenio duhovno srodstvo iznad biološkog srodstva.

PROČITAJTE: Tko je bio apostol Ivan?

Isusova teta

Rekavši to, Isus i Ivan su najvjerojatnije bili rođaci. Stoga je Isus ipak povjerio majku rođaku, nešto manje bliskoj obitelji od svoje braće. Kada je Isus visio na križu, nekoliko žena je promatralo. Marko 15,40 navodi Mariju Magdalenu, još jednu Mariju i ženu Salomu. U Ivanu 19,25, ova se žena Saloma navodi kao sestra Isusove majke, znači Isusova teta. Zatim u Mateju 27,56, Saloma se navodi kao majka sinova Zebedejevih, drugim riječima, majka Ivana i Jakova, koji su bili Zebedejevi sinovi (Matej 4,21).

Zanimljiv je detalj da se u Ivanu 19,25 navode žene koje su stajale pokraj križa, uključujući i Ivanova majka Saloma. Jedan stih dalje, Isus je svoju majku povjerio Ivanovoj skrbi, u samoj nazočnosti Ivanove majke i Isusove tete.

Ivanova duhovna zrelost

Ivan je morao biti prilično siromašan s obzirom na činjenicu da je bio (uglavnom) nezaposlen tijekom posljednje tri godine. Uostalom, slijedio je Krista. Ipak, morao je imati dovoljno sredstava za brigu o Mariji. Isus je vjerojatno cijenio Ivanovu duhovnu zrelost iznad njegovih materijalnih dobara.

Isusov čin povjerenja svoje majke Ivanu na skrb nam još jednom daje uvid u njegovu duboku ljubav i brigu za druge, čak i kada je On sam bio u strašnoj agoniji. Vidio je sirovu bol u majčinim očima, mač koji je probo njezinu dušu, te joj pružio veliku mudrost i ljubav odabirom učenika koji je oduvijek bio najviše ljubljen od cijele skupine.

Autorica: Esther Visser; Izvor: Biblword.net