Zašto je Isus rekao da nikoga ne smijemo nazvati budalom?

Smijemo li nekoga nazvati budalom? Zašto je Isus rekao da nikoga ne smijemo nazvati budalom? Ovi biblijski stihovi nam mogu pomoći da shvatimo što je u redu a što nije:

1. Ne nazivajte nikoga budalom

(Matej 5, 22) – „A ja vam kažem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit će kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Bezbožniče! bit će kriv ognju paklenomu.”

2. Nazivanje nekoga budalom

(Psalam 14, 1) – „Luđaci (budale) misle u sebi: “Nema Boga.” Pokvarena su djela njihova odurno; nema ga, koji je činio dobro“.

(Matej 23, 17) – „Luđaci (budale) i slijepci, što je više: zlato ili hram, koji zlato istom posvećuje“?

VIDI OVO: Što svaki kršćanin treba znati o proklinjanju i zaklinjanju?

Kada je Isus u Matejevom Evanđelju 5, 22 rekao da nikoga ne bismo trebali nazivati budalom, u značenju toga On je mislio na one koji su ne nepravedno gnjevili. Iz tog razloga Isus spominje u ovim stihovima gnjev. Postoji i pravednički gnjev koji nije grešan (Efežanima 4, 26) i postoji nepravedni gnjev koji donosi grijeh (Jakov 1, 20).

Kada se Bog ljuti na nekoga, On je uvijek pravedan u svojoj ljutosti. Isus, koji je bio utjelovljeni Bog, (Ivan 1, 1, 14; 20, 28; Kološanima 2, 9) ima pravo pokazati pravedni gnjev prema ljudima i pokazati glupost onoga što čine, što i jest učinio i što je opisano u Mateju 23, 17. Isto tako, nesumnjivo je da je Isus znao Psalam 14, 1 u kojemu je pisalo „Luđaci misle u sebi – nema Boga“… Isus nije zaboravio ovaj poznati stih, a Bog nije u krivu kada nekoga naziva budalom, pogotovo ako je to istina.

Kao rezultat toga, vidimo da je osuda od strane Isusa u vezi nazivanja nekoga budalom, povezana s nepravednim gnjevom, što ne odgovara kasnijim citatima u kojima Isus naziva licemjerne farizeje budalama.

Autor: Matt Slick; ; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Carm.org