Nikoga ne smijemo nazvati budalom
Foto: Unsplash

Smijemo li nekoga nazvati budalom? Zašto je Isus rekao da nikoga ne smijemo nazvati budalom? Ovi biblijski stihovi nam mogu pomoći da shvatimo što je u redu a što nije:

1. Ne nazivajte nikoga budalom

(Matej 5, 22) – „A ja vam kažem: Svaki, koji se gnjevi na brata svojega, bit će kriv sudu. Tko rekne bratu svojemu: Budalo! bit će kriv visokomu vijeću. A tko mu rekne: Bezbožniče! bit će kriv ognju paklenomu.”

2. Nazivanje nekoga budalom

(Psalam 14, 1) – „Luđaci (budale) misle u sebi: “Nema Boga.” Pokvarena su djela njihova odurno; nema ga, koji je činio dobro“.

(Matej 23, 17) – „Luđaci (budale) i slijepci, što je više: zlato ili hram, koji zlato istom posvećuje“?

VIDI OVO: Što svaki kršćanin treba znati o proklinjanju i zaklinjanju?

Kada je Isus u Matejevom Evanđelju 5, 22 rekao da nikoga ne bismo trebali nazivati budalom, u značenju toga On je mislio na one koji su ne nepravedno gnjevili. Iz tog razloga Isus spominje u ovim stihovima gnjev. Postoji i pravednički gnjev koji nije grešan (Efežanima 4, 26) i postoji nepravedni gnjev koji donosi grijeh (Jakov 1, 20).

Kada se Bog ljuti na nekoga, On je uvijek pravedan u svojoj ljutosti. Isus, koji je bio utjelovljeni Bog, (Ivan 1, 1, 14; 20, 28; Kološanima 2, 9) ima pravo pokazati pravedni gnjev prema ljudima i pokazati glupost onoga što čine, što i jest učinio i što je opisano u Mateju 23, 17. Isto tako, nesumnjivo je da je Isus znao Psalam 14, 1 u kojemu je pisalo „Luđaci misle u sebi – nema Boga“… Isus nije zaboravio ovaj poznati stih, a Bog nije u krivu kada nekoga naziva budalom, pogotovo ako je to istina.

Kao rezultat toga, vidimo da je osuda od strane Isusa u vezi nazivanja nekoga budalom, povezana s nepravednim gnjevom, što ne odgovara kasnijim citatima u kojima Isus naziva licemjerne farizeje budalama.

Autor: Matt Slick; ; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Carm.org