Isus patnja

Bog je poslao svoga Sina u svijet u misiju spašavanja: Isus nas je došao spasiti (Ivan 3,16-17)! I zato je morao umrijeti. „Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i dade život svoj kao otkupninu za mnoge“ (Marko 10,45).

Isus je znao da mora patiti

Isus je bio jasan da mora patiti (Marko 8,31; 9,12.31; 10,33-34), i vrlo snažnim jezikom je izazvao one koji se nisu slagali s Njim (Marko 8,32-33). Ne treba čuditi da je Sin Božji morao umrijeti: svi su proroci to stoljećima proricali prije nego što je Isus rođen (Luka 24,25-27)! Isusova patnja se navješćivala već na prvim stranicama Biblije, kada je prorok Mojsije zabilježio Božje obećanje o Spasitelju koji će poraziti đavla putem patnje (Postanak 3,15).

Više pojedinosti dano je u kasnijim proročanstvima. Na primjer, kralj David točno je opisao Isusovu smrt 1.000 godina prije nego što se dogodila, te predvidio da će radi toga budući naraštaji čuti dobre vijesti i proslaviti Boga u pravednosti (Psalam 22). Prorok Izaija opisao je Isusa kao „čovjeka mukā i znanca boli“ (Izaija 53,3). Izaija je objasnio da je Isus morao trpjeti i umrijeti umjesto nas za naše grijehe (Izaija 53,4-6), jer se „GOSPODU prohtje da ga satre pritisnuvši ga bolom“, a potom će uskrsnuti kako bi mnogima moglo biti oprošteno (Izaija 53,10-12).

Zašto je Isus morao umrijeti na križu?

Isus je razumio značenje svoje patnje isto kao što su razumjeli proroci. Sažima poruku Staroga zavjeta ovako:

„Tako je pisano i tako je trebalo da Krist pretrpi i da uskrsne od mrtvih treći dan i da se u njegovo ime propovijeda pokajanje i oproštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema“ (Luka 24,46-47).

Isus je ustao od mrtvih

Nakon što je Isus uvjerio svoje sljedbenike da je doista uskrsnuo od mrtvih (Luka 24,37-43; Djela 1,3), poslao ih je da ovu dobru vijest navijeste svim narodima (Matej 28,18-20; Djela 1,8). Apostoli su dijelili isto shvaćanje Isusove patnje kao Isus i starozavjetni proroci (Djela 2,29-32; 3,18). Svjedočili su da je Isus bio patnik „Krist“/„Mesija“ kojeg su proricali svi proroci (Djela 17,2-3). Patio je da bi nam grijesi mogli biti oprošteni (Hebrejima 9,26-28); patio je kako bismo i mi mogli uskrsnuti, pobjedonosno nad smrću i đavlom (1. Korinćanima 15,54-57; Hebrejima 2,14-15); i patio je kako bi te blagoslove mogli uživati ​​ljudi iz cijelog svijeta (Djela 26,22-23)! Štoviše, kada su progonili rane kršćane zbog toga što su dijelili tu dobru vijest, bili su ohrabreni još jednim razlogom Isusove patnje: Isus je patio kao primjer nama da ga slijedimo (1. Petrova 2,21).

Patnik kao kršćanin

Ako patite kao kršćanin, radujte se (1. Petrova 4,16)! Budući da je Isus već pretrpio punu kaznu za vaše grijehe umjesto vas (1. Petrova 2,24), velika nagrada vas čeka na nebu (Luka 6,22-23)! Ali zapamtite da Isus nije samo vaš Spasitelj; On je također vaš uzor. Neka vas Njegov život ohrabri, On razumije što prolazite (Hebrejima 2,18); neka vas Njegova smrt potakne da častite Boga u svojoj patnji (1. Petrova 2,23; 4,1); i neka vas Njegovo uskrsnuće oduševljava uz izvjesnu nadu slavne budućnosti (1. Petrova 1,3). Neka vas vaša patnja ne iznenadi (1. Petrova 4,12), jer uzorak pravog kršćanskog života (Hebrejima 2,10-11; 1. Petrova 4,13; 5,1; Otkrivenje 1,9), poput uzorka Isusovog života (Filipljanima 2,5-11; Hebrejima 2,9; 1. Petrova 1,11) jest prvo patnja, kasnije slava (Rimljanima 8,17-18; Filipljanima 3,10-11; Hebrejima 13,12-14).

Kao što je sam Isus rekao:

„Tko god hoće za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe, i neka uzme svoj križ, i neka me slijedi. Jer tko god hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko god izgubi život svoj mene i evanđelja radi, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako zadobije sav svijet, a dušu svoju izgubi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za dušu svoju? Jer tko god se postidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grješničkom naraštaju, njega će se postidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svojega s anđelima svetim“ (Marko 8,34-38).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.