3 razloga zašto prolazimo kroz kušnje
Foto: Unsplash

Ako se pitamo zašto prolazimo kroz kušnje, otkrit ćemo da ih je Bog uvijek koristio kako bi kroz njih oblikovao svoje ljude.

Možda ste se ponekad pitali: ako služim Bogu, zar Bog ne bi trebao olakšati moj život? Kada čitamo Njegovu Riječ, je li On koristio utjehu ili kušnje da pokaže svoju moć? Odgovor su kušnje – Božji najkorišteniji alat.

Razmislite o pričama iz Biblije o ljudima koje je Bog koristio. Glavne kušnje povjerio je Jobu, Josipu, Danijelu, Mojsiju, Davidu, Izaiji, Pavlu i mnogim drugima. Većina ljudi kojih se sjećamo bila je suočena s velikim kušnjama. Zapravo, pamtimo ih po načinu na koji su se suočili sa svojim iskušenjima. Da se nikad nisu suočili s njima, vjerovatno ne bismo znali njihovo ime.

Do dana današnjeg stvar je ista: ako želimo da nas Bog koristi za Njegovu slavu, moramo biti spremni na kušnje. Bog nam povjerava kušnje. Puno njih. Pavao je rekao da “kroz mnoge nevolje moramo ući u kraljevstvo Božje” (Djela 14, 22).

Želimo li da nas Bog upotrebljava? Ako želimo, povjerit će nam se kušnje. Evo i zašto!

1. Kušnje su dio Božjeg djelovanja

Bog kontrolira kušnje. Nije na svom prijestolju prekriženih ruku dok čeka ishod događaja. Čak i ako ne znamo kako, možemo biti uvjereni da Bog radi za Njegovu slavu. Ovo nam pomaže da se prestanemo brinuti o tome kako će stvari završiti. Naše je srce mirno kad se sjetimo da Bog obećava da će raditi za naše vječno dobro.

Bol nije bez svrhe. “A znamo da onima, koji ljube Boga, Bog sve okreće na dobro, onima koji su pozvani po odluci.” (Rimljanima 8, 28)

Evo loše vijesti. Kad Bog djeluje na velik način, često se jedan od njegovih slugu suočava s velikim iskušenjem. Dakle, moramo biti spremni za velike oluje i kušnje. Kako se možemo pripremiti? Kroz male kušnje koje prolazimo. Svako testiranje koje Bog pošalje, čak i naše svakodnevne frustracije, imaju za cilj da nas ojačaju. Ako želim da me Bog koristi za velike stvari, moram proći male testove. Ako ne prođem male testove, zašto bih očekivao da će mi Bog povjeriti veće stvari?

“Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rađa postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!” (Rimljanima 5, 3-5)

2. Kušnje otkrivaju što je u našem srcu

Bog često koristi kušnje ili bolesti kako bi privukao pažnju i otkrio grijeh. Kao ljubljeni Otac želi nas vratiti u zajedništvo s Njim. Zato kušnje otkrivaju ono što je unutra. Otkrivaju naše slabosti. Otkrivaju naš grijeh. Tek kad vidimo svoj grijeh, možemo dopustiti Bogu da djeluje u nama. Najveća bitka je ona koja je unutar nas. Zbog toga su Božja ispitivanja uvijek Njegov najveći instrument koji koristi za naš duhovni rast.

“Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostataka.” (Jakov 1, 2-4)

3. Kušnje nas čine ovisnima o Bogu

Bog koristi kušnje da nas učini ovisnima o Njemu. Želi da se priklonimo Njemu i da u Njemu nađemo mir. Najveća bitka koja se svaki dan vodi nije ona oko nas, nego ona u nama. Naše grešno srce ne želi se odreći kontrole. Kušnje su Božje sredstvo za razbijanje naše ovisnosti o nama samima i poticaj da Bogu pripišemo zasluge za sve što se događa u našem životu. Samo On zaslužuje čast i slavu.

“Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.” (1. Korinćanima 1, 31)

Dok prolazimo kroz kušnje, drugi nas promatraju. Gledaju da li odgovaramo u vjeri. Imamo priliku da govorimo o nadi koju imamo. Ako se žalimo ili imamo loš stav o kušnjama, gubimo priliku da govorimo o Božjoj veličini!

Bog nam povjerava kušnje kako bismo mogli biti svjetlo.

“Gospodin – Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama.” (1. Petrova 3, 15)

Ne bojmo se kušnji! Kada dođu, držimo naš pogled na Bogu. Sotona će doći sa svojim taktikama i pokušati poljuljati našu vjeru. Njegov je cilj da nas uništi. Zato će nas napadati s lažima. Ali naš mač je Božja Riječ, a ona kaže:

“Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.” (1. Ivanova 4, 4)

PROČITAJTE JOŠ: