5 želja koje će vam Bog ispuniti

Kako možemo znati koje želje će nam Bog sigurno ispuniti? Postoje neki kriteriji koje možemo primijeniti na naše želje da bismo vidjeli jesu li u skladu s Božjim planom za nas.

Navodimo neke od tih kriterija i primjere želja koje će nam Bog ispuniti ako ih imamo.

1. Želja za spasenjem.

Bog želi da svi ljudi budu spašeni i dođu do spoznaje istine (1. Timoteju 2,4). On je poslao svog Sina Isusa Krista da umre za naše grijehe i uskrsne od mrtvih da nam pruži vječni život (Ivan 3,16). Ako vjerujemo u Isusa i priznamo ga kao svog Gospodina i Spasitelja, Bog će nam ispuniti želju za spasenjem i dati nam Svog Duha Svetoga (Djela 2,38).

2. Želja za svetošću.

Bog nas je pozvao da budemo sveti kao što je on svet (1. Petrova 1,15-16). On želi da rastemo u sličnosti s Kristom te da se odreknemo grijeha koji nas odvaja od njega (Rimljanima 12,1-2). Ako imamo želju za svetošću i tražimo Božju pomoć da živimo po Njegovoj Riječi, Bog će nam ispuniti tu želju i dati nam snagu da pobijedimo iskušenja (1. Korinćanima 10,13).

3. Želja za mudrošću.

Sjetite se Salomona koji je tražio mudrost od Boga i postao je najmudriji čovjek koji je ikada živio. Bog je izvor sve mudrosti i znanja (Kološanima 2,3). On želi da razumijemo Njegovu volju te donosimo dobre odluke u našem životu (Efežanima 5,15-17). Ako imamo želju za mudrošću i tražimo je od Boga, on će nam je darežljivo dati bez prigovora (Jakovljeva 1,5).

VIDI OVO: Hoće li Bog ispuniti sve želje našeg srca?

4. Želja za služenjem.

Bog nas je stvorio za dobra djela koja je unaprijed pripremio za nas (Efežanima 2,10). On želi da koristimo naše darove i talente da Mu služimo i njima blagoslivljamo druge ljude (1. Petrova 4,10-11). Ako imamo želju za služenjem i tražimo Božje vodstvo da nađemo naše mjesto u Njegovom kraljevstvu, Bog će nam ispuniti tu želju i otvoriti nam vrata za djelovanje (Otkrivenje 3,8).

5. Želja za radošću.

Bog je izvor sve radosti i mira (Rimljanima 15,13). On želi da imamo puninu radosti u Njegovoj prisutnosti te da se radujemo i budemo zahvalni u svim okolnostima (Psalam 16,11; Filipljanima 4,4). Ako imamo želju za radošću i zahvaljujemo Bogu za sve što nam je dao, Bog će nam ispuniti tu želju i ispuniti nas svojim Duhom (Efežanima 5,18-20).

Ovo su samo neke od mnogih želja koje će nam Bog ispuniti ako ih imamo u srcu. Naravno, postoje i druge legitimne želje koje možemo imati, poput zdravlja, obitelji, prijatelja, posla, novca i tako dalje. Bog se brine za sve naše potrebe i želi nam dati dobre darove (Matej 6,25-34; Jakovljeva 1,17).

Međutim, moramo imati na umu da su ove želje sekundarne u odnosu na one koje se odnose na naš odnos s Bogom i Njegovom voljom.

Bog će nam dati ono što je najbolje za nas u Njegovom savršenom vremenu i volji (Rimljanima 8,28). Stoga, neka nam bude glavna želja tražiti prvo Božje kraljevstvo i njegovu pravednost, a sve ostalo će nam biti dodano (Matej 6,33).

NAJNOVIJE!