Zašto je Božji zakon zapovjedio da se ženu koja nije djevica na svadbenu noć kamenuje do smrti?

Kamenovanje žene trebalo se izvršiti na vratima doma njezinog oca, a ne izvan zajednice, zbog sramote povezane s imenom njezine obitelji.

Zašto je Bog u Starom zavjetu, Ponovljeni zakon 22,13-30, zapovjedio da se ženu koja nije djevica na svadbenu noć kamenuje do smrti?

Mojsijev Zakon je davao stroge zahtjeve glede seksualnosti. U Ponovljenom zakonu 22,13-30 nalazi se mnogo zakona usredotočenih na kršenje bračnog saveza.

Stihovi 20-21 govore o slučaju žene koja se predstavlja kao djevica u braku s muškarcem, ali zapravo nije djevica. U takvim slučajevima, žena je bila osuđena na smrt kamenovanjem: „Ali ako ta optužba — da se u djevojke nije našao dokaz djevičanstva — bude istinita, onda neka djevojku izvedu na vrata doma oca njezina pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zaspu da pogine; jer je počinila besramlje u Izraelu odajući se bludu u domu oca svojega. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.“

Razlozi za ovu zapovijed, kao što se navodi u Ponovljenom zakonu 22,21, uključuju činjenicu da je obeščašćena nevjesta: 1) počinila „besramlje“ i 2) odala se „bludu“ dok je živjela u kući svoga oca. Drugim riječima, žena je u ovoj situaciji imala predbračni seks, a zatim lagala o svom djevičanstvu – ili barem dopustila mužu da pretpostavi da je djevica, te tako lagala šuteći; kakogod, ušla je u brak pod lažnim izgovorom. Njezino kamenovanje trebalo se izvršiti na vratima doma njezinog oca, a ne izvan zajednice, zbog sramote povezane s imenom njezine obitelji.

VIDI OVO: Može li se osoba koja je imala seks prije braka spasiti?

Mojsijev zakon je imao visoke standarde glede seksualnih praksi

Mojsijev Zakon navodi bludnost i pripadajuću kaznu u Izlasku 22,16-17, a propisana kazna nije bila smrt. Ta činjenica dovela je mnoge komentatore do zaključka da se situacija opisana u Ponovljenom zakonu 22 odnosi na preljub, a ne na bludništvo. Drugim riječima, ženina nemoralnost dogodila se nakon što se zaručila; tako je prekršila bračni savez koji je već postojao.

Mojsijev Zakon zadržao je visoke standarde glede seksualnih praksi i naglašavao čistoću i svetost braka. Ponovljeni zakon 22,21 kaže da je kazna bila „iskorijeniti zlo iz svoje sredine.“ Razvrgavanje bračnog saveza ne treba uzimati olako. Bog želi da Njegov narod ozbiljno shvati seksualnu čistoću. Seks je ključ spajanja u „jedno tijelo“ između muža i žene. U Bibliji se brak upotrebljava kao metafora za opis Božjeg odnosa sa svojim narodom. Njegovi su savezi neraskidivi, a bračna kršenja ga pogrešno predstavljaju.

Božja djeca više nisu dužna držati Mojsijev Zakon, ali temeljna načela Zakona ostaju istinita. Na primjer, brak je još uvijek sveta zajednica između muškarca i žene za čitav život, a preljub je grijeh. Novi zavjet uči vjernike da bježe od seksualnog nemorala (1. Korinćanima 6,18). Opcije za kršćane su: 1) ostati sami u celibatu ili 2) oženiti se i ostati vjerni u tom braku (1. Korinćanima 7,1-3).

VIDI OVO: 4 seksualna grijeha koja bi svaki kršćanin trebao izbjegavati

Bog ne želi da danas kamenujemo osobe koje nisu djevci

Bog ne traži da danas kamenujemo one koji nisu djevci na svadbenu noć – to je bio specifičan zakon za specifičan narod u specifičnom vremenskom razdoblju. U isto vrijeme, seksualnu čistoću treba visoko cijeniti. Seks je previše važan i svrhovit dar da ga se koristi izvan njegove namjere u braku.

Skeptici mogu ismijavati biblijska učenja o braku i seksualnosti. Međutim, oni koji žele ugoditi Gospodinu bit će usredotočeni na otkrivanje Njegove mudrosti na tu temu i načinu primjene te mudrosti u životu. Iako više nismo pod strogim posljedicama Mojsijeva Zakona, još uvijek imamo univerzalnu istinu da „onome tko počini preljub s nekom ženom, nedostaje razuma; vlastitu dušu razara onaj tko to čini“ (Izreke 6,32). Također, „ženidba neka bude časna u sviju i postelja neokaljana. A bludnicima i preljubnicima sudit će Bog“ (Hebrejima 13,4).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.; Foto: Brianseagraves.com