4 seksualna grijeha koja bi svaki kršćanin trebao izbjegavati
Foto: Pexels

Postoje seksualni grijesi koje bi svaki kršćanin trebao izbjegavati, jer dovode do odvojenosti od Boga.

Živimo u svijetu opsjednutom seksom, a golotinja iskače ispred nas sa svih strana. Za muškarce i za žene postaje sve teže i teže da se zadrže u stanju moralne čistoće.

Seksualni grijeh i zanemarivanje zakona čistoće u tijelu Kristovom je jedan od elemenata koji potencijalno mogu dovesti slabost, bolest, pa čak i preranu smrt za mnoge u Crkvi. Ovo je zaboravljeni aspekt održavanja svetosti Božjeg tijela. (Prva Korinćanima 11, 29-31)

Seksualni grijesi koje bi svaki kršćanin trebao izbjegavati

„Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela. Zato su među vama mnogi nejaki i nemoćni, i spavaju mnogi.“ (Prva Korinćanima 11,29-31)

Shvaćam da su seksualna iskušenja velika, nitko od njih nije izuzet, i nitko ne bi trebao hvalisati svojom vlastitom pravednošću. Također sam svjestan da u pokušaju da nekoga okrenemo od njegove greške, to moramo učiniti u blagosti i poniznosti. (Galaćanima 6,1;2, Timoteju 2,25). Ali, ako će biti pobjede u ovom području, ona mora početi s potpunim razumijevanjem i pisanom procjenom o oskrvnjujućom i ponižavajućoj prirodi seksualnog grijeha i njegovih strašnih opasnosti. Prije nego što se ljudi pokore Bogu, oni trebaju biti posve budni. Tek tada će prevladati suprotstavljenim silama.

Pažljivo pročitajte ove riječi od najvećeg američkog evanđeliste, Charlesa G. Finney-a:

„Svjetovne želje, apetiti i osjećaji spriječavaju istinsko kršćanstvo – ljudska volje je, u određenom smislu, zarobljena tjelesnim i svjetovnim željama. Stoga je potrebno da Bog ljude probudi do osjećaja krivnje i opasnosti te tako izazove suprotno uzbuđenje od osjećaja ili želje. Ovi protuosjećaji razbijaju moć svjetovne želje i ostavljaju slobodnu volju za poštivanje Boga.“

Ta ideologija, moji prijatelji, očito je odsutna u glavnoj struji suvremenog kršćanstva, a ipak je tako prijeko potrebna.

VIDI OVO: 4 načina kako usmrtiti seksualni grijeh koji nas uznemiruje

Kao i u današnjoj modernoj Americi, seksualni grijeh i golotinja su bili slavljeni i u gradu Korintu, također su ušli i u tamošnju crkvu. Tako je Pavao morao podsjetiti korintske svece da su njihova tijela sad Božji hramovi, a ne njihova vlastita. Njihova tijela, kao i naša, su sada udovi Kristovi, pa je grijeh protiv našeg tijela, grijeh protiv Krista.

Seksualni grijesi koje bi svaki kršćanin trebao izbjegavati
Foto: Pexels

„Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Hoću li dakle uzeti udove Kristove i učiniti ih udovima bludničinim? Nipošto! Ili zar ne znate da je tijelo vaše hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem i u duhu svom, koji su Božji!“ (Prva Korinćanima 6,15; 19-20)

Ako pogledamo unatrag sve do Mojsijevih knjiga nalazimo pomene seksualnog nemorala i golotinje.

 • Prva zabilježena ljudska kletva bila je zbog golotinje (Postanak 9,20-23)
 • Gotovo dva cijela poglavlja, zajedno s mnogim drugim referencama su etički kodeks o golotinji i seksualnom nemoralu (vidi Levitski zakonik 18. i 20.)
 • Izložene genitalije ili golotinja su bili uobičajeni u kanaanskom demonskom štovanju. Upute i zabrane Mojsiju su bile takve da Izraelovi oltari ne budu poput Kanaanovih (Knjiga Izlaska 28,41-43; 20-26)
 • Kad se Mojsije vratio s planine, Aron je izgubio kontrolu nad ljudima jer su se okrenuli štovanju zlatnog teleta, „neobuzdani“ (Knjiga Izlaska 32,25) kako neki prevodi to kažu. Pojedini prevodi kažu da su bili „goli“, a neki drugi da su „učinili preljubu“. I sve se to dogodilo nedugo nakon što su odmakli od Boga.

VIDI OVO: Je li seks prije braka u redu ako se volite?

Jedan od ključeva za prevladavanje seksualnog grijeha leži u razmišljanju o tome šta kaže Božja riječ. To će njegovati strah od Boga u vama. Primjerice, u Galaćanima 5,19-21 djela tijela su podijeljena u četiri osnovne kategorije: 1) seksualne grijehe, 2) grijesi povezani s poganskim religijama i okultnim, 3) grijehe temperamenta i 4) grijehe pijanstva. Zanimljivo je da je spolni grijeh prvi na popisu, ne samo ovdje, nego i u nekoliko drugih biblijskih referenci u Novom zavjetu.

 • Rimljanima 1,24, 6,19 – nečistoća je izdvojena.
 • Prva Korinćanima 6,9-11 – seksualni grijesi prvi na popisu.
 • Galaćanima 5,19-21 – seksualni grijesi prvi na popisu.
 • Efežanima 4,19 – razvratnost i nečistoća izdvojeni.
 • Efežanima 5,3 – blud i nečistoća posebno izdvojeni, neka se to nikad ne spominje među vama.
 • Kološanima 3,5 – blud i nečistoća prvi na popisu.
 • Prva Solunjanima 4,3 – bludnost odstranjena iz našeg hoda posvećenja.
 • Prva Petrova 4,3 – razvratnost prva na popisu iz našeg prošlog života.

Koji su to seksualni grijesi?

Postoje najmanje četiri osnovna seksualna grijeha o kojima Riječ Božja govori: preljub, nečistoća, bludnost  i razvratnost.

Evo definicija za ta četiri seksualna grijeha:

1. Preljub: Nezakonit je spolni odnos koji uključuje barem jednu osobu koja je u braku. Blud je nespojiv s harmoničnim zakonima obiteljskog života u Božjem Kraljevstvu, te je pod Božjom osudom jer krši Božju izvornu svrhu.

2. Bludnost: Pornografija, nedopušten spolni odnos uključujući prostituciju, bludničenje, incest, bezobzirnost (nedostatak moralne suzdržanosti), i stalni nemoral (koji uključuje seksualne fantazije koje vode do samozadovoljavanja).

3. Nečistoća: Često se odnosi na homoseksualnost i lezbijstvo.

4. Razvratnost: Besramna nepristojnost, neobuzdana požuda, nesputana izopačenost (sklonost ili stalan unutarnji nagon ka zlu, urođena iskvarenost neobnovljenog čovjeka ), osoba s ovim karakteristikama ima drski prkos prema javnom mišljenju, griješi usred bijela dana arogantno i prezirno. Opet, to se često odnosi na seksualni grijeh.

VIDI OVO: 10 načina kako nas grijeh zarobljava (i što nam je Bog dao na raspolaganju da se oslobodimo)

Evo gdje mnogi ljudi griješe u razumijevanju svoje seksualnosti. Obratite pažnju na sljedeće stihove.

„Jela trbuhu, a trbuh jelima; Bog će i jedno i drugo uništiti. Ali ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom.“ (Prva Korinćanima 6,13-14)

Pavao ispravlja opasnu pogrešnu predodžbu među Korinćanima koji su vjerovali „kako je želudac stvoren za hranu, tako su i genitalije stvorene za seksualno iskustvo“. Taj mentalni sklop nije uobičajen samo među neobnovljenim ljudima, nego i među kršćanima koji opravdavaju seksualni nemoral. Pavao pokazuje kako je ta analogija pogrešna jer je vaše tijelo hram Duha Svetoga i pripada Kristu.

Konzumiranje hrane je sekundarno i privremeno raspoređeno, ali seksualnost doseže u vječne i metafizičke dubine svog bića. Postoji suštinsko jedinstvo između sadašnjeg fizičkog tijela i budućeg proslavljenog tijela (v 14  ). Spolni odnos je više od biološkog iskustva; on podrazumijeva zajedništvo života. Budući da je Isus jedno s nanovo rođenim duhom vjernika, nezamislivo je povezati Ga s nemoralom; te stoga tako jaka opomena da se grijeh bluda i sve nečistoće ni ne spominju među nama. (Efežanima 5,3).

Seksualnost je jedinstveno dubok aspekt osobnosti koji uključuje čovjekovo cjelokupno biće

Seksualna nemoralnost ima dalekosežne posljedice, s velikom duhovnom važnošću kao i socijalne implikacije (v 18). Takav nemoral nije samo grijeh protiv tijela nego i protiv Duha Svetoga, koji prebiva u tijelu. To je jedan od načina da raspoznamo Gospodinovo tijelo, koje, kada se konstantno zapušta, kao što sam ranije naveo, često donosi slabost, bolest, pa čak i preranu smrt.

Bez obzira koliko je seks zadovoljavajući i ispunjavajući u svom ispravnom mjestu unutar braka, to je ipak privremena stvar, a ne dio našeg vječnog postojanja. Pa ipak, po tome se razmnožavamo i rađamo za vječne duhove. Seksualni nemoral se miješa sa snagom rađanja s nekim s kim još niste u braku. Seksualni nagon nije griješan, ali je opasan, ako nije čuvan na svom pravom mjestu. Sveto Pismo zabranjuje seksualni nemoral kako bi vas zaštitio.

VIDI OVO: 10 savjeta kako izbjeći seksualni nemoral

Žalosno je vidjeti razvodnjavanje zdrave nauke u većem dijelu crkve danas. Duhu Svetom je teško vidjeti takav kukavičluk i kompromis među propovjednicima koji su odstupili od prave vjere ili koji su se bojali podučavati zdravu nauku u području spolnog morala. Kao rezultat toga, naša djeca i mladi ljudi su školovani od strane pokvarenih umova svijeta. Neka propovjednici pravednosti progovore sa snagom i uvjerenjem, jer ovo je vrijeme kad mnogi ne žele čuti zdravu nauku, već sa ušima koje svrbe sebi nalaze učitelje po vlastitim požudama.

Autor: Bert M. Farias; Prijevod: Blaženka Š.; Izvor: Charisma News